NAUJIENOS

Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2020-09-11

Mielieji, šiemet sukanka 85-eri metai nuo Dievo gailestingumo vainikėlio maldos perdavimo ses. Faustinai. Šios maldos sukakties minėjimas Vilniuje vyks rugsėjo 12–13 d. Daugelis renginių vyks

Alfa kursai Vilniaus arkivyskupijoje (2020 m. ruduo)

Alfa kursas skirtas VISIEMS, kurie nori geriau pažinti krikščionybę: tiek netikintiems, abejojantiems krikščionybės tiesomis, tiek praktikuojantiems krikščioniškąjį tikėjimą. Tai evangelizacinis kursas, kurio metu susipažįstama su pamatinėmis

Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2020-09-04

Rugsėjo 8 d. švęsime Švč. Mergelės Marijos gimimo iškilmę. Vilniaus arkivyskupijoje, Trakuose, šiuo metu vyksta Trakinių atlaidai. Šios iškilmės dieną 17.30 val. Vilniaus arkikatedroje bazilikoje

Dievo Gailestingumo vainikėlio šventė

Nuo šiandien, rugsėjo 4 d., iki rugsėjo 13 dienos Vilniuje švenčiama Dievo Gailestingumo vainikėlio šventė. Prieš 85-erius metus, 1935-aisiais, rugsėjo 13–14 d. Vilniuje Jėzus šv.

Pašventinta Šventosios Dvasios bažnyčia Grigiškėse

Šiandien, rugpjūčio 29 d., Grigiškėse buvo pašventinta Šventosios Dvasios bažnyčia. Naujai pastatytą bažnyčią šv. Mišiose pašventino Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas. Šv. Mišias koncelebravo vyskupas

Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2020-08-28

Popiežius Pranciškus rugsėjo mėnesį kviečia melstis, kad nebūtų grobstomi žemės ištekliai, kad būtų teisingai ir pagarbiai jais dalijamasi. Su džiaugsmu pranešame, kad šį šeštadienį bus

Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2020-08-21

Mielieji, Sekmadienį, rugpjūčio 23 d., Lietuvos vyskupai kviečia jungtis į bendrą maldą, dėkojant už laisvės dovaną bei meldžiant jos tiems, kurie – kaip mes anuomet

Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2020-08-14

Mielieji, Šeštadienį, rugpjūčio 15 dieną, švęsime Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų (Žolinės) iškilmę. Švč. Mergelė Marija, (Dievo) Jėzaus Kristaus Gimdytoja, su siela ir kūnu

Vilniaus arkivyskupijos žinios 2020-07-31

Mielieji, Lietuvos vyskupai, atsižvelgdami į pasikeitusią epidemiologinę situaciją, ragina tikinčiuosius bažnyčiose ir bažnytinių renginių vietose laikytis 2 metrų atstumo, o jei tokios galimybės nėra –

Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2020-07-24

Mielieji, Bažnyčioje visiems yra vietos ir kiekvienas pagal savo pašaukimą gali prisidėti prie jos veiklos, aktyviai dalyvaudamas savo vietinės bendruomenės gyvenime, skelbia pirmadienį Vatikane pristatytas

Vilniaus seminarija kviečia kandidatus

Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija paskelbė kandidatų dokumentų priėmimo ir stojamųjų egzaminų datas. Norintys atsiliepti į kunigiškąjį pašaukimą, kviečiami 2020 m. liepos 22–28 d. (10–17