NAUJIENOS

Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2021-04-02

Mielieji, Kristus atpirko žmones ir tobulai pagarbino Dievą labiausiai savo velykine paslaptimi, mirtimi sunaikindamas mūsų mirtį ir prisikėlimu grąžindamas mums gyvenimą. Todėl velykinis Kristaus Kančios

Velykų stalo valgių palaiminimas

Tekstas, patogesnis skaityti iš mobiliųjų įrenginių čia Vadovaujantis maldai uždega žvakę ant stalo. Tada jis žegnojasi ir taria: Vardan Dievo – Tėvo, ir Sūnaus, ir

Virtuali paroda kardinolo V. Sladkevičiaus metams

2021-ieji paskelbti kardinolo Vincento Sladkevičiaus metais. Ši atgimimo ir susivienijimo idėjas įkūnijanti, tikėjimu ir gerumu spinduliuojanti asmenybė visą gyvenimą išmintingai mokė lietuvių tautą „kantriai laukti

Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2021-03-26

Mielieji, sekmadienį – Kristaus Kančios (Verbų) sekmadienis. Įžengsime į Didžiąją savaitę. Verbų sekmadienį šv. Mišias iš Vilniaus Bernardinų bažnyčios 12.30 val. transliuos LRT Plius televizija.

Laiškas „Šeimos – Amoris Laetitia“ metų pradžiai

„MEILĖS DŽIAUGSMAS, IŠGYVENAMAS ŠEIMOJE, YRA IR BAŽNYČIOS DŽIAUGSMAS“ (AL 1) Šeima – Amoris Laetitia metų pradžiai Popiežiaus Pranciškaus iniciatyva pradėjome šeimai skirtus metus Šeima – Amoris Laetitia (Šeima –

Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2021-03-19

Mielieji, Šiandien, švenčiant šv. Juozapą, sukanka penkeri metai nuo Apaštališkojo paraginimo Amoris laetitia, kalbančio apie meilę šeimoje, paskelbimo. Šia proga kovo 19-ąją popiežius Pranciškus pradeda šeimai

Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2021-03-12

Mielieji, Kovo 12–13 dienomis kviečiame į „24 valandas Viešpačiui“ Vilniaus arkikatedroje bazilikoje. „24 valandos Viešpačiui“ – atgailos pamaldos ir visą parą trunkanti Švč. Sakramento adoracija.

Pasiūlymai Gavėniai

„Gavėnia: tikėjimo, vilties ir meilės atnaujinimo laikas“ – savo žinioje gavėniai rašo popiežius Pranciškus. Lietuvos vyskupai taip pat kreipėsi į tikinčiuosius, kviesdami gavėnios metu atsigręžti į

Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2021-03-05

Mielieji, Visą gavėnią Europos vyskupai kviečia melstis už Covid-19 pandemijos aukas. Arkivyskupas Gintaras Grušas šv. Mišias už pandemijos aukas aukos kovo 6 d. 11 val.

Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2021-02-26

Mielieji, „Pasiūlymai Gavėniai“ – pabandėme į vieną sarašą sudėti rekolekcijų, iniciatyvų pasiūlymus, kurie padėtų susikaupti gavėnios metui ir pasitikti Kristaus prisikėlimą. Sąrašą pildysime, kviečiame naudotis!