NAUJIENOS

Pasiūlymai sinodo susitikimams

7 teminiai susitikimai Prie Lietuvos vyskupų konferencijos suburta Sinodo kelio Lietuvoje koordinacinė komanda kas mėnesį rengia po vieną pasiūlymą susitikimui. Lapkričio-gegužės mėnesiais bus parengti 7

Vilniaus arkivyskupija – sinodiniu keliu

Lapkričio 5 d. Vilniuje, Trinapolio rekolekcijų namuose, susitikusi Vilniaus arkivyskupijos sinodinio kelio komanda aptarė sinodinio kelio vyskupijoje žingsnius ir galimybes. Vyskupijos komanda numatė parengti keleto

Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2021-10-29

Mielieji, sekmadienį, spalio 31 dieną, Lietuvos vyskupai kviečia malda bei auka padėti krikščionims Libane. Tądien bažnyčiose bus renkamos aukos, aukoti galima ir į specialią Lietuvos

Vyskupai kviečia padėti Libano krikščionims

Lietuvos vyskupai 2021 m. spalio 31 d. kviečia maldoje prisiminti Libano krikščionis, daugelis kurių yra katalikai, priklausantys maronitų bendruomenei. Spalio 31 d. visose Lietuvos bažnyčiose taip

Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2021-10-22

Mielieji, sekmadienis – Pasaulinė misijų diena. Šiųmetės Popiežiaus Pranciškaus žinios Misijų dienai tema – „Negalime tylėti apie tai, ką esame matę ir girdėję“ (Apd 4,

Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2021-10-15

Mielieji, Popiežius Pranciškus kviečia visą Bažnyčią keliauti sinodiškai, t.y. keliauti drauge ir atnaujinti šį keliavimą. Arkivyskupas Gintaras Grušas ragina visus Vilniaus arkivyskupijos žmones kartu maldoje išgirsti, kur

Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2021-10-08

Mielieji, Vadovaujama Popiežiaus Pranciškaus, Bažnyčia šį sekmadienį Romoje pradės maldos ir Bažnyčios sinodiškumo apmąstymo kelią. Sinodo „Dėl Sinodinės Bažnyčios: bendrystė, dalyvavimas ir misija“ parengiamasis dokumentas

Spalio mėnesį – dėmesys misijoms

Daugybei pasaulio tautų visas spalis yra tapęs Misijų mėnesiu, skirtu priminti kiekvieno pakrikštytojo pareigą dalyvauti visuotinėje Bažnyčios misijoje. Pasaulinė misijų diena šiemet minima spalio 24

Donorystė – artimo meilės liudijimo žingsnis

Kasmet spalio antrąjį šeštadienį visoje Europoje minima organų donorystės diena. Šį sekmadienį, spalio 10 d. Bažnyčia Lietuvoje kviečia tikinčiuosius melstis už organų donorus ir tuos,