Visuotinis Konstantinopolio Patriarchas Baltramiejus apsilankė Aušros Vartuose

2023 m. kovo 22 d. Lietuvoje viešintis Visuotinis Konstantinopolio Patriarchas Baltramiejus apsilankė Aušros Vartuose ir meldėsi prie Gailestingumo Motinos atvaizdo (nuotraukos).

Patriarchas Aušros Vartuose lankėsi Vilniaus arkivyskupo Gintaro Grušo kvietimu, jį pasitiko ir lydėjo Aušros Vartų koplyčios rektorius mons. Kęstutis Latoža.

Patriarchas Baltramiejus tik atvykęs giesme pasveikino mergelę Mariją, drauge su buvusiais koplyčioje lotyniškai meldėsi Sveika Marija ir Tėve Mūsų maldas. Jo Šventenybė Patriarchas Aušros Vartų Marijai paliko dovaną – Čajniče Dievo Motinos ikoną (apie šį atvaizdą informacija anglų k.). Įteikdamas dovaną Patriarchas ragino: nepaliaukime melsti Mariją taikos Ukrainai.

Patriarchas aplankė tik pernai atvertą Aušros Vartų lobyną, esantį už koplyčios, apžiūrėjo ten saugomus votus, paveikslo karūnas. Išėjęs į lauką pasveikino susirinkusius tikinčiuosius.

Prieš vizitą Aušros Vartuose popietę arkivyskupas Gintaras Grušas Patriarchą lydėjo į Okupacijų ir laisvės kovų muziejų buvusiame KGB kalėjime.