NAUJIENOS

Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2022-10-14

Mielieji, parapijos ir bažnyčios jau ruošiasi Visų Šventųjų iškilmei, Vėlinių oktavai. Informacijos apie pamaldų laikus kviečiame ieškoti parapijų interneto svetainėse, socialinių tinklų paskyrose, skelbimų lentose.

Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2022-10-07

Mielieji, spalio 8 dieną minima Pasaulinė donorystės diena. Sekmadienį, spalio 9 d., 12.30 val. už organų donorus, jų artimuosius, transplantacijas atliekančius gydytojus, žmonių, gyvenančių su

Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2022-09-30

Mielieji, spalis – Švč. Mergelės Marijos Rožinio mėnuo. Kviečiame Rožinį melstis su bendruomene bažnyčiose ar namuose. Visą spalį dėmesys skiriamas ir misijų temai, o paskutinįjį

Spalį minime Misijų mėnesį

Daugybei pasaulio tautų visas spalis yra tapęs Misijų mėnesiu. Jo iniciatyvos skirtos priminti kiekvieno pakrikštytojo pareigą dalyvauti visuotinėje Bažnyčios misijoje. Šv. Popiežius Jonas Paulius II

Dievo Gailestingumo konferencija internetu iš Vilniaus

Spalio 2–5 dienomis internetu vyks pasaulinė Dievo Gailestingumo konferencija – anglų k. Divine Mercy Summit. Konferencijoje dalyvių lauks išskirtinis turinys: pranešimai, pokalbiai, pristatymai, muzikos koncertai.

Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2022-09-23

Mielieji, šeštadienį Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje arkivyskupas Gintaras Grušas klierikui Edvard Rynkevič suteiks diakono šventimus. Lydėkime šventinamąjį malda ir melskimės už naujus pašaukimus. Sekmadienį bus minima Pasaulinė migrantų

Diakono šventimai Vilniaus arkivyskupijoje

2022 m. rugsėjo 24 d. Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas klierikui Edvard Rynkevič suteiks diakono šventimus. Edvard Rynkevič kilęs iš Vilniaus Šv. arkangelo

Kunigui Aloyzui Volskiui mesti įtarimai nepasitvirtino

Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas praneša, jog kunigui Aloyzui Volskiui Jungtinėse Amerikos Valstijose mesti įtarimai nepasitvirtino. Kunigas buvo apkaltintas nepilnamečio išnaudojimu Detroito arkivyskupijoje. Vilniaus arkivyskupiją pasiekė

Vilniaus arkivyskupijos naujienos | 2022-09-16

Mielieji, Rugsėjo 14 dieną, Šv. Kryžiaus Išaukštinimo dieną, vienijantis su visa Europa, Vilniaus arkivyskupijos bažnyčiose buvo meldžiamasi už Ukrainą. Pamaldose Katedroje arkivyskupas Gintaras Grušas kalbėjo

Rugsėjo 14 d. – maldos už Ukrainą diena

Europos vyskupų konferencijų taryba kviečia rugsėjo 14 dieną (trečiadienį) melstis už Ukrainą. Ši diena – Šv.  Kryžiaus išaukštinimo šventė – pasirinkta, nes ji ypač iškilmingai

Vilniaus arkivyskupijos naujienos | 2022-09-09

Mielieji, 1935 m. rugsėjo 13–14 d. Vilniuje Jėzus šv. Faustinai perdavė Dievo Gailestingumo vainikėlio maldą. Kviečiame minėti šią sukaktį kartu meldžiantis Dievo Gailestingumo šventovėje (programa)

Alfa kursai Vilniaus arkivyskupijoje, 2022 m. ruduo

Alfa kursas skirtas VISIEMS, kurie nori geriau pažinti krikščionybę: tiek netikintiems, abejojantiems krikščionybės tiesomis, tiek praktikuojantiems krikščioniškąjį tikėjimą. Tai evangelizacinis kursas, kurio metu susipažįstama su pamatinėmis