NAUJIENOS

Nauji ALFA kursai Viniaus arkivyskupijoje, 2023 m. žiema

Alfa kursas skirtas VISIEMS, kurie nori geriau pažinti krikščionybę: tiek netikintiems, abejojantiems krikščionybės tiesomis, tiek praktikuojantiems krikščioniškąjį tikėjimą. Tai evangelizacinis kursas, kurio metu susipažįstama su pamatinėmis

Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2023-01-12

Mielieji, Amžinybėn iškeliavo monsinjoras Jan Kasiukevič. Atsisveikinti su monsinjoru galima Vilniaus (Kalvarijos) Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčioje. Laidotuvių Mišios – sausio 14 d. 12 val. Penktadienį,

Mirė monsinjoras Jan Kasiukevič

A. A. monsinjoras Jan Kasiukevič (1961–1987–2023) Šių metų sausio 11 d., eidamas 62-uosius metus, staiga mirė Vilniaus (Kalvarijos) Šv. Kryžiaus Atradimo parapijos rezidentas, monsinjoras, kunigas

Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2023-01-04

Mielieji, 2021 m. gruodžio 31 dienos rytą į dangiškojo Tėvo namus iškeliavo Popiežius emeritas Benediktas XVI.Palydėkime popiežių malda. Benedikto XVI laidotuvių dieną, sausio 5 d., 17.30 val. Vilniaus arkikatedroje

Malda už a. a. Benediktą XVI Vilniuje

2021 m. gruodžio 31 dienos rytą į dangiškojo Tėvo namus iškeliavo Popiežius emeritas Benediktas XVI. Benedikto XVI laidotuvių dieną, sausio 5 d., 17.30 val. Vilniaus arkikatedroje bazilikoje

Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2022-12-21

Mielieji, liko vos kelios dienos, kai džiaugsimės užgimusiu Kūdikėliu. Lietuvoje šv. Kalėdas pasitinkame prie bičiulystės, ramybės, susitaikymo vakarienės stalo, dalijamės kalėdaičiu. Kūčių vakarienę kviečiame pradėti

Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2022-12-15

Mielieji, Adventiniame laiške Lietuvos vyskupai linki, kad artėjanti Kalėdų šventė vėl primintų mums Dievo meilę pasauliui! O Jo meilės bendradarbis yra kiekvienas krikščionis, pašauktas būti

Mirė kunigas Petras Daunoras

A. a. kunigas Petras Daunoras (1924–1951–2022) 2022 m. gruodžio 14 d. Panevėžio vyskupijos Šv. Juozapo globos namuose mirė Vilniaus arkivyskupijos kunigas Petras Daunoras, eidamas 99-uosius