NAUJIENOS

Nauji ALFA kursai Viniaus arkivyskupijoje, 2023 m. žiema

Alfa kursas skirtas VISIEMS, kurie nori geriau pažinti krikščionybę: tiek netikintiems, abejojantiems krikščionybės tiesomis, tiek praktikuojantiems krikščioniškąjį tikėjimą. Tai evangelizacinis kursas, kurio metu susipažįstama

Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2023-01-12

Mielieji, Amžinybėn iškeliavo monsinjoras Jan Kasiukevič. Atsisveikinti su monsinjoru galima Vilniaus (Kalvarijos) Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčioje. Laidotuvių Mišios – sausio 14 d. 12

Mirė monsinjoras Jan Kasiukevič

A. A. monsinjoras Jan Kasiukevič (1961–1987–2023) Šių metų sausio 11 d., eidamas 62-uosius metus, staiga mirė Vilniaus (Kalvarijos) Šv. Kryžiaus Atradimo parapijos rezidentas,

Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2023-01-04

Mielieji, 2021 m. gruodžio 31 dienos rytą į dangiškojo Tėvo namus iškeliavo Popiežius emeritas Benediktas XVI.Palydėkime popiežių malda. Benedikto XVI laidotuvių dieną, sausio 5 d., 17.30 val.

Malda už a. a. Benediktą XVI Vilniuje

2021 m. gruodžio 31 dienos rytą į dangiškojo Tėvo namus iškeliavo Popiežius emeritas Benediktas XVI. Benedikto XVI laidotuvių dieną, sausio 5 d., 17.30 val. Vilniaus

Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2022-12-21

Mielieji, liko vos kelios dienos, kai džiaugsimės užgimusiu Kūdikėliu. Lietuvoje šv. Kalėdas pasitinkame prie bičiulystės, ramybės, susitaikymo vakarienės stalo, dalijamės kalėdaičiu. Kūčių vakarienę

Malda prie Kūčių stalo

Lietuvoje Šv. Kalėdas pasitinkame prie bičiulystės, ramybės, susitaikymo vakarienės stalo. Kūčių vakarienės metu dalijamės nerauginta duona – kalėdaičiu. Vakarienę pradedame malda, kuriai vadovauja

Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2022-12-15

Mielieji, Adventiniame laiške Lietuvos vyskupai linki, kad artėjanti Kalėdų šventė vėl primintų mums Dievo meilę pasauliui! O Jo meilės bendradarbis yra kiekvienas krikščionis,

Mirė kunigas Petras Daunoras

A. a. kunigas Petras Daunoras (1924–1951–2022) 2022 m. gruodžio 14 d. Panevėžio vyskupijos Šv. Juozapo globos namuose mirė Vilniaus arkivyskupijos kunigas Petras Daunoras,

Lietuvos vyskupų Adventinis laiškas

Jo vardas – Ramybės Kunigaikštis (plg. Iz 9, 5) Brangūs broliai ir seserys, Šie jau besibaigiantys metai tapo didelio išbandymo Europai ir visam

Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2022-12-07

Mielieji, Gruodžio 8 dieną švęsime Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo šventę. Sekmadienį – III Advento sekmadienis. Šią dieną bažnyčiose bus renkamos aukos Carito

Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2022-11-25

Mielieji, sekmadienį pradėsime Adventą – laukimo ir pasiruošimo Kristaus gimimo šventei laiką. Bažnyčiose bus laiminami kalėdaičiai. Kitą savaitę www.vilnensis.lt pradėsime skelbti advento rekolekcijų

Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2022-11-17

Mielieji, sekmadienį – Kristaus, Visatos Valdovo (Kristaus Karaliaus) iškilmė, paskutinis liturginių metų sekmadienis. Sekmadienį minima ir Pasaulinė jaunimo diena (popiežiaus Pranciškaus žinia). Jos