NAUJIENOS

Informacija po rugsėjo 6 dienos kunigų susirinkimo

Rugsėjo 6 d. Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkime įteikti dekretai, kuriais atnaujinami paskyrimai įvairioms tarnystėms. Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos seminaristams nuodėmklausiais šiais metais

Vilniaus arkivyskupijos naujienos | 2023-08-31

Mielieji, nuoširdžiai visus kviečiame rugsėjo 1–8 dienomis susitikti Trakuose, Trakų Dievo Motinos, Lietuvos globėjos, atlaiduose. Programa lietuvių ir lenkų kalbomis. Šeštadienį, rugsėjo 2

Rudenį pasitinkant – Kūrinijos laikas

Viso pasaulio krikščionys yra kviečiami švęsti Kūrinijos laiką. Šis laikas prasideda rugsėjo 1 d., kuri Katalikų Bažnyčioje minima kaip Maldos dėl rūpinimosi kūrinija

Rugsėjo pradžioje – Trakinių atlaidai

2023 metų rugsėjo 1–8 dienomis Trakuose vyks Trakų Dievo Motinos, Lietuvos globėjos, atlaidai. Kviečiame susipažinti su programa ir dalyvauti (programos plakatai lietuvių ir lenkų

Vilniaus arkivyskupijos naujienos | 2023-08-25

Mielieji, rugsėjo 1–8 dienomis visi laukiami Trakuose, kur vyks Trakų Dievo Motinos, Lietuvos globėjos, atlaidai. Kviečiame susipažinti su programa ir dalyvauti (programos plakatai

Vilniaus arkivyskupijos naujienos | 2023-08-10

Mielieji, sekmadienį Lisabonoje baigėsi Pasaulio jaunimo dienos, kuriose dalyvavo virš 500 dalyvių iš Lietuvos. Lietuvos jaunimo įspūdžiai iš Pasaulio jaunimo dienų: Jaunimo pastoracijos

Vilniaus arkivyskupijos naujienos | 2023-07-24

Mielieji, dr. Ingrida Gudauskienė, teologijos mokslų biblistikos srities daktarė, paskirta Vilniaus Šv. Juozapo teologijos instituto direktore. Institutas yra Popiežiškojo Laterano universiteto filialas Lietuvoje.

Vilniaus arkivyskupijos naujienos | 2023-07-07

Mielieji, birželio 30 – liepos 3 dienomis, Berlyno arkivyskupijoje lankėsi Vilniaus vyskupai ir arkivyskupijos bendradarbiai. Prieš septynis mėnesius Berlyno arkivyskupas Heiner Koch su

Vilniaus arkivyskupijos naujienos | 2023-06-30

Mielieji, liepos mėnesį Šventasis Tėvas kviečia melstis, kad svarbiausiu gyvenimo dalyku katalikams taptų Eucharistijos šventimas, kuris iš esmės keičia žmonių tarpusavio santykius ir