NAUJIENOS

Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2022-09-23

Mielieji, šeštadienį Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje arkivyskupas Gintaras Grušas klierikui Edvard Rynkevič suteiks diakono šventimus. Lydėkime šventinamąjį malda ir melskimės už naujus pašaukimus. Sekmadienį bus minima

Diakono šventimai Vilniaus arkivyskupijoje

2022 m. rugsėjo 24 d. Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas klierikui Edvard Rynkevič suteiks diakono šventimus. Edvard Rynkevič kilęs iš Vilniaus

Kunigui Aloyzui Volskiui mesti įtarimai nepasitvirtino

Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas praneša, jog kunigui Aloyzui Volskiui Jungtinėse Amerikos Valstijose mesti įtarimai nepasitvirtino. Kunigas buvo apkaltintas nepilnamečio išnaudojimu Detroito arkivyskupijoje. Vilniaus

Vilniaus arkivyskupijos naujienos | 2022-09-16

Mielieji, Rugsėjo 14 dieną, Šv. Kryžiaus Išaukštinimo dieną, vienijantis su visa Europa, Vilniaus arkivyskupijos bažnyčiose buvo meldžiamasi už Ukrainą. Pamaldose Katedroje arkivyskupas Gintaras

Rugsėjo 14 d. – maldos už Ukrainą diena

Europos vyskupų konferencijų taryba kviečia rugsėjo 14 dieną (trečiadienį) melstis už Ukrainą. Ši diena – Šv.  Kryžiaus išaukštinimo šventė – pasirinkta, nes ji

Vilniaus arkivyskupijos naujienos | 2022-09-09

Mielieji, 1935 m. rugsėjo 13–14 d. Vilniuje Jėzus šv. Faustinai perdavė Dievo Gailestingumo vainikėlio maldą. Kviečiame minėti šią sukaktį kartu meldžiantis Dievo Gailestingumo

Alfa kursai Vilniaus arkivyskupijoje, 2022 m. ruduo

Alfa kursas skirtas VISIEMS, kurie nori geriau pažinti krikščionybę: tiek netikintiems, abejojantiems krikščionybės tiesomis, tiek praktikuojantiems krikščioniškąjį tikėjimą. Tai evangelizacinis kursas, kurio metu susipažįstama

Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2022-09-02

Mielieji, Iki rugsėjo 8 dienos vyksta Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, atlaidai. Kviečiame susipažinti su programa ir dalyvauti (programos plakatas lenkų kalba). Atlaidų dienomis šv.

Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2022-08-26

Mielieji, rugsėjo 1–8 dienomis kviečiame dalyvauti Trakų Dievo Motinos, Lietuvos globėjos, atlaiduose. Programa lietuvių kalba ir lenkų kalba. Atlaidų dienomis šv. Mišios Trakų

Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2022-08-19

Mielieji, parapijos ir bažnyčios pradeda registraciją į pasiruošimo grupes Pirmajai Komunijai ir Sutvirtinimo sakramentui. Informacijos kviečiame ieškoti parapijų tinklalapiuose, socialinių tinklų paskyrose, skelbimų

Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2022-08-05

Mielieji, Šventojo Tėvo intencija rugpjūčiui: melskimės, kad smulkieji ir vidutiniai verslininkai, kuriuos labai paveikė ekonominė ir socialinė krizė, rastų reikiamų priemonių tęsti savo

Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2022-07-15

Mielieji, Paskelbtas Sinodinio kelio Lietuvoje įžvalgų apibendrinimas. Dokumentas paruoštas remiantis vyskupijose parengtomis įžvalgų sintezėmis. Vyskupijų sintezės skelbiamos čia. Įžvalgų apibendrinimas bus perduotas Sinodo

Vasaros stovyklos: vaikams, jaunimui, šeimoms, 2022

Kviečiame dalyvauti Vilniaus arkivyskupijoje veikiančių bendruomenių, judėjimų ir organizacijų vasaros stovyklose. Sąrašas pildomas. Atnaujinta 2022-08-04 VAIKAMS ir JAUNIMUI: Vilniaus Pal. Jurgio Matulaičio parapijos dienos stovykla