APIE ARKIVYSKUPIJĄ

Vilniaus arkivyskupija – 1925 m. sudaryta vyskupija. Viena iš septynių Lietuvos vyskupijų, geografiškai apimanti vieną iš dviejų Lietuvos bažnytinių provincijų.

Vilniaus arkivyskupija yra išsidėsčiusi Lietuvos Respublikos pietryčiuose ir ribojasi su Vilkaviškio, Kaišiadorių, Panevėžio vyskupijomis Lietuvoje bei Grodno ir Vitebsko vyskupijomis Baltarusijoje. Keletas faktų apie arkivyskupiją:

  • Arkivyskupų, vyskupų skaičius: arkivyskupas metropolitas ir du vyskupai augziliarai, arkivyskupas emeritas kardinolas.
  • Tarnaujančių kunigų skaičius: 136 Vilniaus arkivyskupijoje inkardinuoti kunigai, 36 kunigai vienuoliai, 8 kunigai iš kitų vyskupijų, 1 diakonas.
  • Vyrų pašvęstojo gyvenimo kongregacijos: 11 kongregacijų.
  • Moterų pašvęstojo gyvenimo kongregacijos: 25 kongregacijos.
  • Dekanatų skaičius: 9 dekanatai.
  • Parapijų skaičius: 97 parapijos.
  • Bažnyčių skaičius: 103 bažnyčios (iš jų 18 neparapinių bažnyčių ir rektoratų).
  • Koplyčių skaičius: 57 koplyčios.
  • Rektoratų skaičius: 11 rektoratų.
  • Savivaldybės, kuriose yra Vilniaus arkivyskupijos parapijų: Druskininkų, Ignalinos r., Molėtų r., Šalčininkų r., Širvintų, Švenčionių r., Trakų, Varėnos, Vilniaus r., Vilniaus m.