Šviesių šventų Velykų linki arkivysk. Gintaras Grušas

Per Kalėdas minime Šviesą, kuri atėjo į šį pasaulį. Ir Jono Evangelijoje minima, kad „Šviesa spindi tamsoje, ir tamsa jos neužgožė.“ Didįjį Penktadienį, po Jėzaus kančios ir mirties, žemę apėmė tamsa, bet po kančios, nevilties ateina Prisikėlimas.

Kai patiriame tamsą, kyla abejonių, ar išvis šviesa dar įmanoma. Tamsa – tai Kristaus mirtis ant Kryžiaus, tamsa – tai kapo duobė, tamsa – tai pasaulis, toliau skęstantis savo nuodėmėse. Tamsa – besitęsiantis karas ir žūstantys Ukrainos žmonės. Turbūt daugeliui norisi klausti, ar dar ilgai tęsis ši tamsa?

Bet Kristus prisikėlė – šviesa nugalėjo tamsą. Jo prisikėlimas neleis mums paskęsti tamsoje. Jis atneša šviesą ir viltį. Kristus pats yra šviesa, kurią pažįstame, pamilstame, gyvename toje šviesoje.

Linkiu šviesių šventų Velykų. Būkime Šviesos vaikai, rinkimės šviesą ir atspindėkime ją kitiems.

Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas, 2023 m. Velykos