NAUJIENOS

Kovo 11-osios pamokslas Vilniaus Katedroje

Kartu švenčiame šiandien Kovo 11-ąją Gavėnios metu. Gavėnia – tai tikros laisvės siekimo metas. Mūsų asmeninės laisvės nuo viso, kas mus pavergia, nuo mūsų nuodėmių.

Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2022-03-10

Mielieji, Kovo 11-oji – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena. Kviečiame parapijose, bendruomenėse melstis už Tėvynę Lietuvą, laisvės dovaną ir taiką Ukrainoje bei pasaulyje. Iškilmingas šv. Mišias

Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2022-03-03

Mielieji, Kovo 4 dieną švenčiame pirmąjį Lietuvos globėją – šv. Kazimierą. Vilniaus arkikatedroje bazilikoje iki sekmadienio tęsiasi šv. Kazimiero atlaidai. Gavėnią pradėjome Pelenų trečiadieniu ir

2022 m. Vilniaus knygų mugėje

2022 Vilniaus knygų mugėje vasario 24-27 dienomis kviečiame apsilankyti šiuose susitikimuose ir stenduose (visa programa): Vasario 24 d. 11 val. lrt salė 5.1 Vysk. Fultono