NAUJIENOS

Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2023-01-04

Mielieji, 2021 m. gruodžio 31 dienos rytą į dangiškojo Tėvo namus iškeliavo Popiežius emeritas Benediktas XVI.Palydėkime popiežių malda. Benedikto XVI laidotuvių dieną, sausio 5 d., 17.30 val. Vilniaus arkikatedroje

Malda už a. a. Benediktą XVI Vilniuje

2021 m. gruodžio 31 dienos rytą į dangiškojo Tėvo namus iškeliavo Popiežius emeritas Benediktas XVI. Benedikto XVI laidotuvių dieną, sausio 5 d., 17.30 val. Vilniaus arkikatedroje bazilikoje

Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2022-12-21

Mielieji, liko vos kelios dienos, kai džiaugsimės užgimusiu Kūdikėliu. Lietuvoje šv. Kalėdas pasitinkame prie bičiulystės, ramybės, susitaikymo vakarienės stalo, dalijamės kalėdaičiu. Kūčių vakarienę kviečiame pradėti

Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2022-12-15

Mielieji, Adventiniame laiške Lietuvos vyskupai linki, kad artėjanti Kalėdų šventė vėl primintų mums Dievo meilę pasauliui! O Jo meilės bendradarbis yra kiekvienas krikščionis, pašauktas būti

Mirė kunigas Petras Daunoras

A. a. kunigas Petras Daunoras (1924–1951–2022) 2022 m. gruodžio 14 d. Panevėžio vyskupijos Šv. Juozapo globos namuose mirė Vilniaus arkivyskupijos kunigas Petras Daunoras, eidamas 99-uosius

Lietuvos vyskupų Adventinis laiškas

Jo vardas – Ramybės Kunigaikštis (plg. Iz 9, 5) Brangūs broliai ir seserys, Šie jau besibaigiantys metai tapo didelio išbandymo Europai ir visam pasauliui laiku.

Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2022-12-07

Mielieji, Gruodžio 8 dieną švęsime Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo šventę. Sekmadienį – III Advento sekmadienis. Šią dieną bažnyčiose bus renkamos aukos Carito tarnystei: parapijos

Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2022-11-25

Mielieji, sekmadienį pradėsime Adventą – laukimo ir pasiruošimo Kristaus gimimo šventei laiką. Bažnyčiose bus laiminami kalėdaičiai. Kitą savaitę www.vilnensis.lt pradėsime skelbti advento rekolekcijų ir Kalėdų

Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2022-11-17

Mielieji, sekmadienį – Kristaus, Visatos Valdovo (Kristaus Karaliaus) iškilmė, paskutinis liturginių metų sekmadienis. Sekmadienį minima ir Pasaulinė jaunimo diena (popiežiaus Pranciškaus žinia). Jos išvakarėse, lapkričio