Vilniaus arkivyskupijos naujienos | 2023-03-31

Mielieji,

Viešpaties Kančios (Verbų) sekmadieniu prasidės Didžioji savaitė. Jos metu ypač prisimename ir pagerbiame Kristaus Kančią, pradedant jo mesijiniu įžengimu į Jeruzalę.

Didžiojo ketvirtadienio rytą 10 val. Vilniaus arkikatedroje bus švenčiamos Krizmos (arba Šventųjų aliejų) Mišios, kuriose kviečiame kartu melstis su Vilniaus vyskupais ir kunigais. Krizmos Mišios švenčiamos kartą metuose vyskupijos katedroje, jų metu šventinami aliejai: ligonių, katekumenų ir šventoji krizma. Šie aliejai naudojami Velyknakčio iškilmėje bei visus metus teikiant sakramentus. Ypatinga Krizmos Mišių dalis – kunigiškų pažadų, duotų šventimų metu, atnaujinimas.

Didįjį Tridienį ir šv. Velykų dienomis kviečiame dalyvauti pamaldose. Tvarkaraštis Vilniaus arkivyskupijos bažnyčiose.

Kartu su šv. Velykomis pradėsime švęsti ir Dievo Gailestingumo savaitę. Šventės Dievo Gailestingumo šventovėje programa. Visą savaitę bus aukojamos šv. Mišios lietuvių, lenkų ir kitomis kalbomis, vakarais vyks teminiai susitikimai bendruomenės namuose (jaunimui, sutuoktiniams, vyrams, protmūšis). Dievo Gailestingumo sekmadienio išvakarėse, balandžio 15 dienos vakarą, vyks Ekumeninė Šviesos kelio procesija nuo Aušros Vartų iki Dievo Gailestingumo šventovės.

Gavėnios rekolekcijos Vilniaus arkivyskupijos bažnyčiose, 2023
Parapijose vyksta gavėnios akcija „Pasninko dėžė“

Kalendorius:
Kovo 31 d. – balandžio 1 d. Adoracija Vilniaus Bernardinų parapijos Kristaus laiptų koplyčioje
Kovo 31 d. 22.00 val. Kryžiaus kelias aplink Visaginą (naktinis)
Balandžio 1 d. 12.00 val. Edukacija šeimoms „Barokas ir kiaušinis: velykinės istorijos ir tradicijos“ Bažnytinio paveldo muziejuje
Balandžio 2 d. Viešpaties Kančios (Verbų) sekmadienis
Balandžio 2 d. 16.00 val. Vilties giesmė – sakralinės muzikos popietė Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijoje
Balandžio 2 d. 18.00 val. Verbų sekmadienio koncertas „Septyni paskutiniai Jėzaus Kristaus žodžiai ant kryžiaus“ Vilniaus Šv. Juozapo (Pilaitės) bažnyčioje
Balandžio 3 d. 19.30 val. Vilniaus Šv. Jonų bažnyčioje paramos Ukrainai koncertas „UNITED for Ukraine“
Balandžio 5 d. 18.00 val. Choro „Aidija“ paskaita-koncertas „Alyvų kalne“ Bažnytinio paveldo muziejuje
Balandžio 6–9 d. Tridienio rekolekcijos jaunimui pas brolius joanitus
Balandžio 9 d. Viešpaties Jėzaus Kristaus Prisikėlimas (Velykos)
Balandžio 9–16 d. Dievo Gailestingumo savaitė Vilniuje
Balandžio 13–15 d. Ateitininkai kviečia moksleivius į Idėjų festivalį „Kilti ir kelti“ Vilniuje
Balandžio 15 d. Sutvirtinamųjų diena Vilniuje (registracija)

Naujienos iš parapijų ir bendruomenių:
Naujasis žurnalo „Jėzuitai“ numeris pristato misiją ir misionierius
Balandį – trijų susitikimų ciklas poroms apie bendravimo įgūdžių gerinimą (registracija)
Bažnytinio paveldo muziejaus komanda vyksta į parapijas ir inventorizuoja turimas vertybes (nuotraukos)
Penktąjį Gavėnios sekmadienį Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje lankėsi vysk. Arūnas Poniškaitis (nuotraukos)
Telšiuose vyko metinė Šeimos centrų konferencija (nuotraukos)
Sutvirtinamųjų diena Druskininkų šv. apaštalo Baltramiejaus (Ratnyčios) parapijoje (nuotraukos)
Septintą kartą surengtame vyrų piligriminiame žygyje dalyvavo 100 vyrų (nuotraukos)
Vilniaus arkivyskupijos „Caritas“ naujienos:
Visų šventųjų šeimos ir paramos centrui reikalingas nešiojamas elektrinis pianinas
Tęsiasi mokymai parapijų animatoriams (nuotraukos)
Renkami pavasariniai rūbai, batai ir daiktai ukrainiečių centrui
Socialinio centro „Betanija“ darbuotojai tapo Lietuvos gatvės darbuotojų tinklo nariais

Kviečiame dirbančiuosius skirti 1,2 proc. gyventojų pajamų mokesčio parapijoms, katalikiškoms bendruomenėms, organizacijoms ar katalikiškai žiniasklaidai. Skirti mokesčio dalį paramai galima iki gegužės 2 d. Informacijos, kaip tą padaryti, ieškokite jų interneto svetainėse ar socialinių tinklų paskyrose.

Prašome informaciją siųsti el. paštu komunikacija@vilnensis.lt

Užsiprenumeruoti „Vilniaus arkivyskupijos žinias“ el. paštu galima išsiunčiant tuščią laišką adresu sympa@lists.lcn.lt, įrašius „subject/tema“ lauke: subscribe vn_info. Atsisakyti prenumeratos galima įrašant unsubscribe vn_info