NAUJIENOS

Vilniaus arkivyskupijos naujienos | 2024-02-15

Mielieji, trečiadienį pasninku ir pelenų barstymu šv. Mišiose pradėjome Gavėnią. Arkivyskupas Gintaras Grušas šv. Mišių homilijoje sakė: „Gavėnia prasideda kvietimu nebijoti keistis, keisti savo gyvenimą šventumo

Vilniaus knygų mugė 2024

2024 m. vasario 22–25 d. Vilniuje vyks 24-oji knygų mugė, kuri lankytojus pasitiks Henriko Radausko eilėraščio eilute „Pasauliu netikiu, o pasaka tikiu“. Tradiciškai Vilniaus knygų

Atnaujinamas Misionierių ansamblis

Prieš kurį laiką nuėmus pastolius nuo Vilniaus Viešpaties Dangun Žengimo (Misionierių) bažnyčios vilniečiai ir miesto svečiai išvydo atnaujintą trečią šimtmetį skaičiuojančios bažnyčios fasadą ir pradėtą

Pašvęstojo gyvenimo šventė Vilniuje

2024 metų vasario 2 dieną Vilniaus arkivyskupijoje tarnaujantys pašvęstieji kartu su ganytojais iškilmingai minėjo Viešpaties Paaukojimą ir šventė Pašvęstojo gyvenimo dieną. Broliams ir seserims susirinkus

Pašvęstojo gyvenimo diena Vilniaus arkivyskupijoje

Vasario 2 dieną kviečiame drauge su Vilniaus arkivyskupijoje tarnaujančiais pašvęstaisiais švęsti Viešpaties Paaukojimo šventę ir Pašvęstojo gyvenimo dieną. Pašvęstieji, susirinkę draugėn, dėkos Viešpačiui už pašaukimo

Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2024-01-29

Mielieji, Vasario 3 dieną Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje vyks Forumas apie sinodą ir sinodiškumą. Renginys atviras, kviečiami dalyvauti visi norintys. Daugiau informacijos čia. Vatikane

Vilniaus arkivyskupijos naujienos | 2024-01-19

Mielieji, sausio 18–25 dienomis kviečiama švęsti Maldos už krikščionių vienybę savaitę: melstis už tarpusavio vienybę, aplankyti ir geriau pažinti vienam kitą, taip pat tęsti draugystę

Vilniaus arkivyskupijos naujienos | 2023-12-29

Mielieji, Vilniaus vyskupai sveikina su šv. Kalėdomis ir linki viltingų Naujųjų metų: „Šventoji Šeima tepadeda Jums priimti Dievo Žodį, kad pasaulį gaubiančioje tamsoje Jus vestų