Vilniaus arkivyskupijos naujienos 2023-03-24

Mielieji,

Šeštadienį, kovo 25 dieną – Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai iškilmė. Marijai ištarus „teesie man pagal tavo žodį“, dėl mūsų, žmonių, ir dėl mūsų išganymo Dievo Sūnus Šventosios Dvasios veikimu priėmė kūną iš Mergelės Marijos ir tapo žmogumi.

Sekmadienį – Maldos už seksualinės prievartos aukas diena. Meldžiamės už visus, kurie tapo tokios prievartos aukomis ne tik Bažnyčioje, bet ir šeimoje, mokykloje, darbovietėje. Maldoje atsiprašome nukentėjusiųjų, kad „nebuvome ten, kur turėjome būti, kad neveikėme laiku, suvokdami daugelio gyvenimui padarytų sužalojimų didumą ir sunkumą“ (Popiežiaus Pranciškaus Laiškas Dievo tautai).

Kviečiame dalyvauti Vilniaus arkivyskupijos bažnyčiose vykstančiose gavėnios rekolekcijose ir susitaikymo pamaldose (nuolat pildoma).

Visuotinis Konstantinopolio Patriarchas Baltramiejus apsilankė Aušros Vartuose
Arkivyskupo G. Grušo pranešimas konferencijoje „Tarpkultūrinis ir religinis dialogas“
Parapijose vyksta gavėnios akcija „Pasninko dėžė“

Kalendorius:
Kovo 24 d. 18.30 val. Dievo Gailestingumo šventovės Bendruomenės namuose – susitikimas tema „Dvasinis įvaikinimas“
Kovo 25 d. 12.00 val. Edukacija šeimoms „Biblijos teatras: velykinės istorijos senuosiuose paveiksluose“
Kovo 29 d. 18.00 val. Bažnytinio paveldo muziejuje paskaita „Švėkšnos bažnyčios paveikslų ciklo kilmės paieškos”
Kovo 30 d. 17.00 val. Tuskulėnų memorialo koplyčioje-kolumbariume – šv. Mišios už sovietinių represijų aukas
Kovo 30 d. 18.00 val. Atvirų durų diena Vilniaus šv. Juozapo mokykloje
Kovo 31 d. 10.00 val. Varėnoje – susitikimas su VA „Caritas“ Nuteistųjų konsultavimo centro komanda
Kovo 31 d. 22.00 val. Kryžiaus kelias aplink Visaginą (naktinis)
Balandžio 2 d. 18.00 val. Verbų sekmadienio koncertas „Septyni paskutiniai Jėzaus Kristaus žodžiai ant kryžiaus“ Vilniaus Šv. Juozapo (Pilaitės) bažnyčioje
Balandžio 3 d. 19.30 val. Vilniaus Šv. Jonų bažnyčioje paramos koncertas „UNITED for Ukraine“
Balandžio 5 d. 18.00 val. Choro „Aidija“ paskaita-koncertas „Alyvų kalne“ Bažnytinio paveldo muziejuje
Balandžio 6–9 d. Tridienio rekolekcijos jaunimui pas brolius joanitus

Naujienos iš parapijų ir bendruomenių:
Parapijos kviečia kartu giedoti Žemaičių Kalvarijos kalnus: kovo 26 d. 14 val. Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje ir kovo 31 d. 19.00 val. Vilniaus Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčioje
Vilniaus Katedros bendruomenė organizuoja vasaros stovyklą vaikams (registracija)
Trečiadieniais – vakarai jaunimui Bernardinų jaunimo centre
Šeimos ir asmens saviugdos centras „Bendrakeleiviai“ kovo 25 d. kviečia į žygį pėsčiomis
„KANA“ šeimų bendruomenė kviečia į vasaros rekolekcijas-stovyklą (registracija)
Buriamas Marcinkonių bažnyčios choras
Šv. Faustinos namelis Vilniuje jau 15 metų atviras lankytojams (šventės nuotraukos)
Akimirkos iš parodos „THEATRUM BIBLICUM. Velykų preliudijos scenovaizdžiai“ atidarymo Bažnytinio paveldo muziejuje (nuotraukos)
Vilniaus Šv. Kryžiaus bažnyčioje vyksta ALFA kursas senjorams (nuotraukos)
Seminarijos globėjo šv. Juozapo iškilmės proga seminarijoje vyko absolvento, neopresbiterio kun. Eligijaus Žakio primicijos (nuotraukos)
Vilniaus universiteto darbuotojams vyko gavėnios rekolekcijos (nuotraukos)
Seminarijos IV ir V kursų auklėtiniai buvo palaiminti lektoriaus ir akolitų tarnystėms (nuotraukos)
Vilniaus arkivyskupijos „Caritas“ naujienos:
Atidarytos naujos Visų Šventųjų šeimos paramos centro patalpos
„Auginkime tikėjimą“ – Velykų laukimui skirtas rinkinys iš Carito „Žvakių dirbtuvių“
„Marijos radijo“ eteryje – laida apie socialinio centro „Betanija“ darbą gatvėje
Vilniaus Kalvarijų parapijoje – „Šeimų draugystės“ programos susitikimas (nuotraukos)

Kviečiame dirbančiuosius skirti 1,2 proc. gyventojų pajamų mokesčio parapijoms, katalikiškoms bendruomenėms, organizacijoms ar katalikiškai žiniasklaidai. Skirti mokesčio dalį paramai galima iki gegužės 2 d. Informacijos, kaip tą padaryti, ieškokite jų interneto svetainėse ar socialinių tinklų paskyrose.

Prašome informaciją siųsti el. paštu komunikacija@vilnensis.lt

Užsiprenumeruoti „Vilniaus arkivyskupijos žinias“ el. paštu galima išsiunčiant tuščią laišką adresu sympa@lists.lcn.lt, įrašius „subject/tema“ lauke: subscribe vn_info. Atsisakyti prenumeratos galima įrašant unsubscribe vn_info