NAUJIENOS

Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2023-01-26

Mielieji, Vilnius švenčia 700 metų gimtadienį. „Tegul džiaugsmas būna kiekvieno Vilniaus gyventojo ir miesto svečio nuolatinis palydovas. Dieve, laimink Vilnių, Vilniaus gyventojus ir svečius,“ –

Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2023-01-18

Mielieji, sausio 18–25 dienomis švenčiama Maldos už krikščionių vienybę savaitė. Parapijos, bažnyčios kviečiamos organizuoti ekumenines pamaldas už krikščionių vienybę, melstis vieni už kitus ir ypatingai

Nauji ALFA kursai Viniaus arkivyskupijoje, 2023 m. žiema

Alfa kursas skirtas VISIEMS, kurie nori geriau pažinti krikščionybę: tiek netikintiems, abejojantiems krikščionybės tiesomis, tiek praktikuojantiems krikščioniškąjį tikėjimą. Tai evangelizacinis kursas, kurio metu susipažįstama su pamatinėmis

Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2023-01-12

Mielieji, Amžinybėn iškeliavo monsinjoras Jan Kasiukevič. Atsisveikinti su monsinjoru galima Vilniaus (Kalvarijos) Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčioje. Laidotuvių Mišios – sausio 14 d. 12 val. Penktadienį,

Mirė monsinjoras Jan Kasiukevič

A. A. monsinjoras Jan Kasiukevič (1961–1987–2023) Šių metų sausio 11 d., eidamas 62-uosius metus, staiga mirė Vilniaus (Kalvarijos) Šv. Kryžiaus Atradimo parapijos rezidentas, monsinjoras, kunigas

Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2023-01-04

Mielieji, 2021 m. gruodžio 31 dienos rytą į dangiškojo Tėvo namus iškeliavo Popiežius emeritas Benediktas XVI.Palydėkime popiežių malda. Benedikto XVI laidotuvių dieną, sausio 5 d., 17.30 val. Vilniaus arkikatedroje

Malda už a. a. Benediktą XVI Vilniuje

2021 m. gruodžio 31 dienos rytą į dangiškojo Tėvo namus iškeliavo Popiežius emeritas Benediktas XVI. Benedikto XVI laidotuvių dieną, sausio 5 d., 17.30 val. Vilniaus arkikatedroje bazilikoje