NAUJIENOS

Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2020-10-30

Mielieji, Lietuvos vyskupai nuoširdžiai dėkoja visiems, stovintiems pirmosiose kovos su pandemija gretose – medikams, slaugytojams, savanoriams, Caritas darbuotojams, bei visiems, kurie lydi jų misiją savo

Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2020-10-25

Mielieji, Bažnyčios ir parapijos jau skelbia Visų Šventųjų iškilmės ir Vėlinių oktavos pamaldų laikus. Kviečiame pasitikrinti informaciją jų skelbimų lentose, socialinių tinklų paskyrose, interneto svetainėse.

Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2020-10-16

Mielieji, sekmadienį – Misijų diena, kai meldžiamės už misijas ir misionierius, renkamos aukos misijų veiklai paremti. Tą dieną iš Vilniaus šv. Jono Bosko bažnyčios 12.30

Spalis – misijų mėnuo

Daugybei pasaulio tautų visas spalis yra tapęs Misijų mėnesiu. Jo iniciatyvos skirtos priminti kiekvieno pakrikštytojo pareigą dalyvauti visuotinėje Bažnyčios misijoje. Šv. Popiežius Jonas Paulius II

Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2020-10-09

Mielieji, Šv. Pranciškaus Asyžiečio dieną popiežius Pranciškus paskelbė encikliką „Fratelli tutti“ (Visi esame seserys ir broliai). Enciklikos tekstą keliomis kalbomis galima skaityti čia. Vatican News

Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2020-10-02

Mielieji, spalio 4 d. Lietuvos bažnyčiose bus renkamos aukos, skirtos remti visuotinę šv. Petro įpėdinio misiją ir popiežiaus gailestingumo darbus vargstantiesiems. Ši rinkliava vadinama „Šv. Petro

Kas yra Šventojo Petro skatikas?

Spalio 4 d. Lietuvos bažnyčiose bus renkamos aukos, skirtos remti visuotinę šv. Petro įpėdinio misiją ir popiežiaus gailestingumo darbus  vargstantiesiems. Ši rinkliava vadinama „Šv. Petro

Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2020-09-25

Mielieji, Daugybei pasaulio tautų visas spalis yra tapęs Misijų mėnesiu. Šia proga yra išleistas plakatas ir speciali knygelė, kuriuos galima parsisiųsti lietuvių kalba ir lenkų kalba. Misijų dienos

Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2020-09-18

Mielieji, rugsėjo 22–23 dienomis minėsime antrąsias Popiežiaus Pranciškaus vizito Lietuvoje metines. Kviečiame prisiminti šią džiugią šventę skaitant popiežiaus kalbas, pasakytas Lietuvoje, žiūrint susitikimų su popiežiumi