Dievo Gailestingumo savaitė Vilniuje, 2023

Vilniuje kasmet su šv. Velykomis pradedama švęsti Dievo Gailestingumo savaitė, trunkanti iki Atvelykio – Dievo Gailestingumo sekmadienio (šiemet – balandžio 16 dienos).

Visą savaitę vilniečiai ir miesto svečiai ypač kviečiami atvykti į visą parą atvirą Dievo Gailestingumo šventovę (Dominikonų g. 12) ir pasimelsti prie stebuklingo Dievo Gailestingumo paveikslo.

„Su džiaugsmu kviečiu kartu švęsti šv. Velykas ir Dievo Gailestingumo savaitę, ateiti ten, kur gerbiamas originalus Gailestingojo Jėzaus paveikslas. Tiems, kurie su pasitikėjimu melsis prie šio paveikslo, Jėzus žada daug malonių, kviečia džiaugsmo piligrimystei.”, – kvietime sako šventovės rektorius kun. Povilas Narijauskas.

Detali savaitės programa skelbiama čia. Tiesioginės transliacijos internetu iš Dievo Gailestingumo šventovės vyksta jutūbo kanale (nuoroda čia), feisbuko paskyroje Gailestingumas.

PROGRAMA:

ŠV. VELYKOS, balandžio 9 d.

7.00   Šv. Mišios. Aukoja kun. Povilas Narijauskas, kun. Medardas Čeponis.
10.00 Šv. Mišios. Aukoja kun. Valdemar Širvinski.
11.25 Rožinio malda.
12.00 Šv. Mišios. Aukoja kun. Povilas Narijauskas.
15.00 3-oji Dievo Gailestingumo novenos diena. Gieda bendruomenės nariai.
15.45 Dievo Gailestingumo vainikėlis (lenkų kalba).
16.00 Šv. Mišios (lenkų kalba). Aukoja kun. Elijas Markauskas.
18.00 Šv. Mišios. Aukoja kun. Medardas Čeponis.
19.00 Rožinio malda.
20.00 Šv. Mišios. Aukoja kun. Andrius Narbekovas.

ANTRA ŠV. VELYKŲ DIENA, balandžio 10 d.

10.00 Šv. Mišios. Aukoja kun. Valdemar Širvinski.
11.25 Rožinio malda.
12.00 Šv. Mišios. Aukoja Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius. MR transliacija. 13.30 Šv. Mišios (ispanų kalba). Aukoja kun. Yago Martinez Bermejo.
15.00 4-oji Dievo Gailestingumo novenos diena. Gieda bendruomenės nariai.
15.45 Dievo Gailestingumo vainikėlis (lenkų kalba).
16.00 Šv. Mišios (lenkų kalba). Aukoja kun. Raimundas Jurolaitis.
18.00 Šv. Mišios. Aukoja kun. Mindaugas Šlaustas. MR transliacija.
19.00 Rožinio malda.
20.00 Šv. Mišios. Aukoja kun. Evaldas Darulis OFM.
21.00 Švč. Sakramento adoracija. MR transliacija.

Išpažinčių klausoma 10.00-13.00.

ANTRADIENIS, balandžio 11 d.

7.00 Šv. Mišios. Aukoja kun. Ramūnas Mizgiris OFM.
8.00 Šv. Mišios (lenkų kalba). Aukoja kun. Jurek Czarniawski CSJ.
10.00 Šv. Mišios. Aukoja kun. Tomas Paliukėnas.
11.25 Rožinio malda.
12.00 Šv. Mišios. Aukoja Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM. MR transliacija.
13.30 Šv. Mišios (ukrainiečių kalba). Aukoja kun. t. Mykolai (Ruslan Kozelkivskyy) OSBM.
15.00 5-oji Dievo Gailestingumo novenos diena. Gieda bendruomenės nariai.
15.45 Dievo Gailestingumo vainikėlis (lenkų kalba).
16.00 Šv. Mišios (lenkų kalba). Aukoja mons. kun. Vaclav Volodkovič.
18.00 Šv. Mišios. Aukoja kun. Deimantas Braziulis. MR transliacija.
19.00 Rožinio malda.
19.00 Susitikimas Bendruomenės namuose (Universiteto g. 4, Vilnius). Protmūšis.
20.00 Šv. Mišios. Aukoja kun. Marius Venskus.
21.00 Švč. Sakramento adoracija.
22.00 Švč. Sakramento adoracijos transliacija per MR.

Išpažinčių klausoma 7.00 – 22.00.

TREČIADIENIS, balandžio 12 d.

7.00 Šv. Mišios. Aukoja kun. Algis Vaickūnas.
8.00 Šv. Mišios (lenkų kalba). Aukoja kun. Robert Voičan.
10.00 Šv. Mišios. Aukoja Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas.
11.25 Rožinio malda.
12.00 Šv. Mišios. Aukoja Kauno arkivyskupas Kęstutis Kėvalas. MR transliacija.
13.30 Šv. Mišios (vokiečių kalba). Aukoja kun. Mindaugas Ragaišis.
15.00 6-oji Dievo Gailestingumo novenos diena. Gieda bendruomenės nariai.
15.45 Dievo Gailestingumo vainikėlis (lenkų kalba).
16.00 Šv. Mišios (lenkų kalba). Aukoja mons. kun. Wojciech Górlicki.
18.00 Šv. Mišios. Aukoja kun. Jonas Cikana. MR transliacija.
19.00 Rožinio malda.
19.00 Susitikimas Bendruomenės namuose (Universiteto g. 4, Vilnius). Vyrų vakaras.
20.00 Šv. Mišios. Aukoja kun. Vincentas Lizdenis.
21.00 Švč. Sakramento adoracija.
22.00 Švč. Sakramento adoracijos transliacija per MR.

Išpažinčių klausoma 7.00-22.00.

KETVIRTADIENIS, balandžio 13 d.

7.00 Šv. Mišios. Aukoja kun. Kęstutis Dvareckas.
8.00 Šv. Mišios (lenkų kalba). Aukoja kun. Francišek Jusiel.
10.00 Šv. Mišios. Aukoja kun. Arūnas Jankauskis.
11.25 Rožinio malda.
12.00 Šv. Mišios. Aukoja Kaišiadorių vyskupas emeritas Juozas Matulaitis. MR transliacija.
13.30 Šv. Mišios (anglų kalba). Aukoja kun. John Farrell Paternal.
15.00 7-oji Dievo Gailestingumo novenos diena. Gieda bendruomenės nariai.
15.45 Dievo Gailestingumo vainikėlis (lenkų kalba).
16.00 Šv. Mišios (lenkų kalba). Aukoja kun. Jurgis Vitkovski.
18.00 Šv. Mišios. Aukoja kun. Stasys Kazėnas SJ. MR transliacija.
19.00 Rožinio malda.
19.00 Susitikimas Bendruomenės namuose (Universiteto g. 4, Vilnius). Sutuoktinių vakaras.
20.00 Šv. Mišios. Aukoja kun. Gabrielius Satkauskas.
21.00 Švč. Sakramento adoracija.
22.00 Švč. Sakramento adoracijos transliacija per MR.

Išpažinčių klausoma 7.00-22.00.

PENKTADIENIS, balandžio 14 d.

7.00 Šv. Mišios. Aukoja kun. Vytautas Sadauskas SJ.
8.00 Šv. Mišios (lenkų kalba). Aukoja kun. Szymon Wikło.
10.00 Šv. Mišios. Aukoja kun. Andriejus Sabaliauskas.
11.25 Rožinio malda.
12.00 Šv. Mišios. Aukoja kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ. MR transliacija.
13.30 Šv. Mišios (italų kalba). Aukoja kun. Alessandro Barelli SDB.
15.00 8-oji Dievo Gailestingumo novenos diena. Gieda bendruomenės nariai.
15.45 Dievo Gailestingumo vainikėlis (lenkų kalba).
16.00 Šv. Mišios (lenkų kalba). Aukoja Piotr Stroceń OFM Conv.
18.00 Šv. Mišios. Aukoja kun. Rimgaudas Šiūlys. MR transliacija.
19.00 Rožinio malda.
20.00 Šv. Mišios. Aukoja kun. Virginijus Česnulevičius.
21.00 Švč. Sakramento adoracija.
21.00 Susitikimas Bendruomenės namuose (Universiteto g. 4, Vilnius). Jaunimo vakaras.
22.00 Švč. Sakramento adoracijos transliacija per MR.

Išpažinčių klausoma 7.00-22.00.

ŠEŠTADIENIS, balandžio 15 d.

7.00 Šv. Mišios. Aukoja kun. Ryan Oliver Bautista SDB.
8.00 Šv. Mišios (lenkų kalba). Aukoja kun. Marek Adam Dettlaff OFM Conv.
10.00 Šv. Mišios. Meldžiasi pranciškonai pasauliečiai.
11.25 Rožinio malda.
12.00 Šv. Mišios. Aukoja vyskupas Eugenijus Bartulis. MR transliacija.
13.30 Šv. Mišios (baltarusių kalba). Aukoja kun. Ariusz Piotr Małyska OFM Cap.
15.00 9-oji Dievo Gailestingumo novenos diena. Gieda bendruomenės nariai.
15.45 Dievo Gailestingumo vainikėlis (lenkų kalba).
16.00 Šv. Mišios (lenkų kalba). Aukoja kun. Jaroslav Spiridovič.
18.00 Šv. Mišios. Aukoja kun. Mindaugas Bernotavičius. MR transliacija.
19.00 Rožinio malda.
20.00 Šv. Mišios. Aukoja kun. Gintas Petkevičius.
21.00 Ekumeninis Šviesos kelias nuo Aušros vartų iki Dievo Gailestingumo šventovės. Po Šviesos kelio Šventovėje giedos LJD choras.
22.00 Švč. Sakramento adoracijos transliacija per MR.

Išpažinčių klausoma 7.00-22.00.

DIEVO GAILESTINGUMO SEKMADIENIS, balandžio 16 d.

7.00 Šv. Mišios. Aukoja kun. Povilas Narijauskas.
8.00 Šv. Mišios (lenkų kalba). Aukoja kun. Adam Adukowski.
10.00 Šv. Mišios. Aukoja kun. Valdemar Širvinski.
11.25 Rožinio malda.
12.30 Šv. Mišios. Aukoja Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas. Tiesioginė transliacija per LRT Kultūros kanalą, MR transliacija.
14.00 Šv. Mišios (latvių kalba). Aukoja Rygos arkivyskupas Zbignevs Stankevičs.
15.00 Gailestingumo valanda.
15.30 Šv. Mišios (lenkkalba). Aukoja Vilniaus vyskupas augziliaras Arūnas Poniškaitis.
17.00 Šv. Mišios (anglų kalba). Aukoja Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas. Tiesioginė EWTN Global Catholic Network televizijos transliacija į JAV ir daugelį kitų pasaulio šalių įvairiuose žemynuose.
18.30 Šv. Mišios. Aukoja kun. Tadas Piktelis.
20.00 Šv. Mišios. Aukoja kun. Andžej Šuškevič. Meldžiasi Vilniaus Šv. Juozapo kunigų Seminarijos bendruomenė.
22.00 Šv. Mišios (prancūzų kalba). Aukoja kun. br. Jokūbas-Marija Goštautas OP. Tiesioginė transliacija per Radio Esperance.

Išpažinčių klausoma 7.00-21.00.

Kiekvieną dieną Dievo Gailestingumo šventovėje aukojamos Mišios lietuvių ir lenkų kalbomis, taip pat kuria nors iš užsienio kalbų (ispanų, ukrainiečių, vokiečių, anglų, italų, baltarusių, latvių, prancūzų). Šv. Mišias aukos vyskupai ir kunigai iš Vilniaus ir kitų vyskupijų. 

Meldžiantis už taiką visame pasaulyje nuo Didžiojo penktadienio kasdien 15 val. bus giedama Dievo Gailestingumo novena. Kasdien meldžiamasi Rožinio ir Dievo Gailestingumo vainikėlio malda, klausoma išpažinčių. Vakarais nuo 22 val. vyks Švč. Sakramento adoracija, kurią transliuos Marijos radijas.

Gailestingumo sekmadienio išvakarėse, balandžio 15 d., 21 val. nuo Aušros vartų iki Dievo Gailestingumo šventovės vyks Šviesos kelio procesija – tai tikėjimo, maldos ir žvakių šviesos eisena Vilniaus senamiesčiu, besidžiaugiant Kristaus Prisikėlimu ir Dievo dovanotu Gailestingumu. Dalyviai kviečiami į eiseną ateiti su bendruomenių vėliavomis, atsinešti šviesos simbolį – žvakes. Procesija ekumeninė, kartu melsis kitų krikščioniškų denominacijų atstovai.

Dievo Gailestingumo sekmadienį, balandžio 16 dieną, 12.30 val. šv. Mišias aukos Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas, jas tiesiogiai transliuos LRT Plius ir Marijos radijas. 
14.00 val. šv. Mišias latvių kalba aukos Rygos arkivyskupas Zbignevs Stankevičs.
15.30 val. lenkų kalba šv. Mišias aukos Vilniaus vyskupas augziliaras Arūnas Poniškaitis.

Tradiciškai Gailestingumo savaitės metu į anglų ir prancūzų kalba aukojamų šv. Mišių bendrą maldą gali jungtis tikintieji iš kitų pasaulio šalių ir žemynų. Balandžio 16 d. (sekmadienį) 17.00 val. anglų kalba šv. Mišias aukos Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas (tiesioginė transliacija per EWTN Global Catholic Network kanalą). 22.00 val. šv. Mišias prancūzų kalba girdėti galės Radio Espérance klausytojai.

Savaitės darbo dienų vakarais Šventovės bendruomenė kviečia į susitikimus bendruomenės namuose: organizuojamas protmūšis, speciali programa jaunimui, šeimoms, vyrams.

Tikintieji taip pat kviečiami aplankyti namelį, kuriame gyveno mistikė sesuo šv. Faustina Kovalska. Namelis, įsikūręs Vilniuje, Antakalnyje, V. Grybo g. 29a. Gailestingumo savaitės renginiai Šv. Faustinos namelyje.

Dievo Gailestingumo sekmadienis per Atvelykį švęsti pradėtas 2000 metais, kai tam pakvietė popiežius šv. Jonas Paulius II, atsiliepdamas į Vilniuje gyvenusiai šv. Faustinai išsakytą Jėzaus norą pirmąjį sekmadienį po šv. Velykų švęsti Dievo Gailestingumo šventę – malonės metą kiekvienam, kad ir kokios sunkios būtų žmogaus nuodėmės ir klaidos. Dabar ši šventė švenčiama visame pasaulyje. Dievo Gailestingumo paveikslas, kuris pagal sesers Faustinos regėjimus buvo nutapytas dalyvaujant pačiai šventajai, yra Dievo Gailestingumo šventovėje Vilniuje.

Dievo Gailestingumo šventovės durys atviros visą parą.