NAUJIENOS

Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2022-02-04

Mielieji, Lietuvos vyskupai kviečia tikinčiuosius visą vasario mėnesį kasdien jungtis į Rožinio maldą už Tėvynę ir taiką Europoje. Tegul kiekvienuose namuose, kiekvienoje šeimoje ir bažnyčioje

Pašvęstojo gyvenimo diena Vilniaus arkivyskupijoje

2022 metų vasario 2 dieną Vilniaus arkivyskupijoje tarnaujantys pašvęstieji kartu su ganytojais iškilmingai minėjo Viešpaties Paaukojimą ir šventė Pašvęstojo gyvenimo dieną Vilniaus arkikatedroje bazilikoje. Vilniaus

Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2022-01-28

Mielieji, Šventasis Tėvas vasario mėnesį kviečia melstis už vienuoles ir kitas pašvęstojo gyvenimo atstoves, dėkodami už jų misiją ir drąsą, kad jos rastų naujų sprendimų

ALFA kursai Vilniaus arkivyskupijoje, 2022 m. žiema

Alfa kursas skirtas VISIEMS, kurie nori geriau pažinti krikščionybę: tiek netikintiems, abejojantiems krikščionybės tiesomis, tiek praktikuojantiems krikščioniškąjį tikėjimą. Tai evangelizacinis kursas, kurio metu susipažįstama su pamatinėmis

Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2022-01-21

Mielieji, Sausio 18–25 dienomis meldžiamės už krikščionių vienybę. Antradienį, sausio 25 dieną, 18 val. kviečiame į ekumeninės maldos vakarą Vilniaus Šv. Jono Krikštytojo ir Šv.

Homilija Laisvės gynėjų dienos šv. Mišiose

Brangūs broliai ir seserys Kristuje, šios dienos pirmasis skaitinys yra sunkus skaitinys, savotiška enigma. Žydų tauta išeina kovoti, šaukiasi Dievo, atsineša Sandoros Skrynią, kuri yra

Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2022-01-14

Mielieji, Sausio 18‒25 dienomis švęsime Maldos už krikščionių vienybę savaitę. Kviečiame visų denominacijų krikščionis dalyvauti ekumeninės maldos vakare, sausio 25-ąją dieną 18 val. Vilniaus Šv.

Popiežiaus žinia Pasaulinei taikos dienai

Popiežius Pranciškus Žinia 55-osios Pasaulinės taikos dienos proga Dialogas tarp kartų, ugdymas ir darbas: priemonės tvariai taikai kurti  Pasaulinė taikos diena kasmes minima sausio 1

Pamokslas Bernelių Mišiose Vilniaus Katedroje

Broliai ir sesės Kristuje, čia susirinkę, ir tie, kurie jungiasi į maldą per Lietuvos televizijos transliaciją, sveikinu visus, sulaukusius šventų Kalėdų! Kristaus užgimimo šventė iš