NAUJIENOS

Lietuvos vyskupų Adventinis laiškas

Jo vardas – Ramybės Kunigaikštis (plg. Iz 9, 5) Brangūs broliai ir seserys, Šie jau besibaigiantys metai tapo didelio išbandymo Europai ir visam pasauliui laiku.

Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2022-12-07

Mielieji, Gruodžio 8 dieną švęsime Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo šventę. Sekmadienį – III Advento sekmadienis. Šią dieną bažnyčiose bus renkamos aukos Carito tarnystei: parapijos

Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2022-11-25

Mielieji, sekmadienį pradėsime Adventą – laukimo ir pasiruošimo Kristaus gimimo šventei laiką. Bažnyčiose bus laiminami kalėdaičiai. Kitą savaitę www.vilnensis.lt pradėsime skelbti advento rekolekcijų ir Kalėdų

Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2022-11-17

Mielieji, sekmadienį – Kristaus, Visatos Valdovo (Kristaus Karaliaus) iškilmė, paskutinis liturginių metų sekmadienis. Sekmadienį minima ir Pasaulinė jaunimo diena (popiežiaus Pranciškaus žinia). Jos išvakarėse, lapkričio

Pas Viešpatį iškeliavo prelatas Edmundas Putrimas

A. A. prelatas Edmundas Putrimas (1959–1985–2022) Lapkričio 15 d. Kanadoje po sunkios ligos mirė Lietuvos vyskupų konferencijos delegatas užsienio lietuvių sielovadai, Vilniaus arkivyskupijos kunigas prelatas

Arkivysk. G. Grušo pamokslas Aušros Vartų atlaiduose, 2022

Brangūs broliai vyskupai, kunigai, sesės vienuolės, brangūs broliai ir sesės Kristuje, sulaukėme artėjančios liturginių metų pabaigos. Lapkričio mėnesį pradėjome Visų Šventųjų iškilme ir Vėlinių oktava. Dabar prasideda Gailestingumo

Lapkritį į Vilnių kvies Aušros Vartų atlaidai

Lapkričio 12–20 d. Vilniuje vyks tradiciniai Aušros Vartų Švč. Mergelės Marijos Gailestingumo Motinos atlaidai, šiemet pavadinti Salve Regina (Sveika, Karaliene). Atlaidų programa lietuvių kalba ir

Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2022-11-10

Mielieji, nuo šeštadienio vakaro Vilnius lauks piligrimų, atvykstančių į Aušros Vartų Švč. Mergelės Marijos Gailestingumo Motinos atlaidus. Atlaidus švęsime iki lapkričio 20 dienos. Atlaidų programa lietuvių

Ateinantį sekmadienį – Šv. Juozapato metų atidarymas

Lapkričio 6-ąją Bažnyčia pradeda švęsti Šv. Juozapato metus. 2023-iaisiais bus minimos 400-osios šv. Juozapato Kuncevičiaus (1580–1623) kankinystės metinės. Šios sukakties proga Lietuvos Respublikos Seimas 2023-iuosius

Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2022-10-28

Mielieji, lapkričio 1-ąją švęsime Visų Šventųjų iškilmę, kai prisimename ne tik Bažnyčios paskelbtus šventuosius, bet ir tuos, kurių vardus žino tik Dievas. Lapkričio 2-ąją –