NAUJIENOS

Vilniaus arkivyskupijos naujienos | 2023-10-20

Mielieji, sekmadienį – Misijų sekmadienis. Meldžiamės už misijas ir misionierius, šv. Mišiose renkamos aukos misijų veiklai paremti. Popiežiaus žinia Pasaulinei misijų dienai. Švenčiant misijų dieną, sekmadienį

Vilniaus arkivyskupijos naujienos | 2023-10-13

Mielieji, Arkivyskupas Gintaras Grušas ragina visus melstis už taiką Šventojoje Žemėje. Šv. Mišių visuotinėje maldoje, Švč. Sakramento adoracijoje, kalbant Rožinį ir kituose maldos susibūrimuose įtraukime

Lapkritį į Vilnių kviečia Aušros Vartų atlaidai

Lapkričio 12–19 d. Vilniuje vyks tradiciniai Aušros Vartų Švč. Mergelės Marijos Gailestingumo Motinos atlaidai. Atlaidų programa lietuvių kalba ir lenkų kalba (plakatai parsisiųsti LT ir PL). „Šventės metu

Vilniaus arkivyskupijos naujienos | 2023-10-06

Mielieji, spalio 4 d. Vatikane prasidėjo Vyskupų sinodo XVI generalinė asamblėja, kurioje dalyvauja ir Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas bei Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius. Sinodas.katalikai.lt skelbia

Vilniaus arkivyskupijos naujienos | 2023-09-29

Mielieji, minint Šv. Juozapato kankinystės 400 metų Vilniuje lankosi Ukrainos graikų apeigų katalikų Bažnyčios vadovas, Kijevo ir Haličo didysis arkivyskupas Sviatoslavas Ševčiukas. Nuotraukos iš Dieviškosios

Vilniaus arkivyskupijos naujienos | 2023-09-22

Mielieji, lygiai prieš penkis metus, 2018 metų rugsėjo 22–23 dienomis, džiaugėmės popiežiaus Pranciškaus vizitu Lietuvoje. Kviečiame atgaivinti tų dienų prisiminimus skaitant popiežiaus kalbas, sakytas Lietuvoje.

Visą spalį – ypatingas dėmesys misijoms

Visas spalis daugybei pasaulio tautų yra tapęs Misijų mėnesiu. Kasmet šio mėnesio iniciatyvos skirtos priminti kiekvieno pakrikštytojo pareigą dalyvauti visuotinėje Bažnyčios misijoje. Misija visų pirmiausia

Vilniaus arkivyskupijos naujienos | 2023-09-14

Mielieji, Lietuvos vyskupijose vyksta nuolatinė Švenčiausiojo Sakramento adoracija. Visą rugsėjį ji vyksta skirtingose Vilniaus arkivyskupijos bažnyčiose. Šiais metais kviečiama melstis: už taiką, už pašaukimus į šeimą, pašvęstąjį

Informacija po rugsėjo 6 dienos kunigų susirinkimo

Rugsėjo 6 d. Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkime įteikti dekretai, kuriais atnaujinami paskyrimai įvairioms tarnystėms. Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos seminaristams nuodėmklausiais šiais metais tarnaus kunigai

Vilniaus arkivyskupijos naujienos | 2023-09-07

Mielieji, iki rugsėjo 8 dienos Trakuose vyksta Trakų Dievo Motinos, Lietuvos globėjos, atlaidai. Programa lietuvių ir lenkų kalbomis. „Prašykime Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, užtarimo.