Arkivysk. G. Grušo homilija Dievo Gailestingumo šventovėje

Kunigų diena Dievo Gailestingumo savaitėje Vilniuje

Trečiadienio, balandžio 12 d., rytą Dievo Gailestingumo šventovėje į šv. Mišias rinkosi kunigai. Šv. Mišias aukojo arkivyskupas Gintaras Grušas. Homilijoje arkivyskupas, remdamasis Evangelijos ištrauka (Lk 24, 13–35), kaip Jėzus po Prisikėlimo kelyje į Emausą sutinka mokinius, kalbėjo kunigams:

„Jėzus eidamas kelyje su mokiniais ir mus moko, kad, kai lydime žmones, reikia be galo daug kantrybės. Jis nepradėjo jų barti, jis su jais kalbėjosi, kalbėjosi leisdamasis išgirsti jų rūpesčius ir nušviesti juos Dievo žodžio šviesa. Ir Jėzus leidosi į santykį ir troško to santykio kelyje, bet ir sugebėjo priimti kvietimą sustoti, pavalgyti kartu, pasilikti tam vakarui su jais. […]”

Arkivyskupas homilijoje kalbėjo apie tai, kaip sutikus Jėzų gailestingumas išsiskleidžia mūsų gyvenimuose:

„Tai yra Gailestingumo patirtis šiame kelyje. Gailestingumo patirtis mūsų sinodiniame ėjime, Bažnyčios ėjime amžinybės link. Gailestingas, nes nepalieka mūsų rūpesčiuose ir nežinioje, bet eina kartu su mumis per gyvenimą ir visus gyvenimo sunkumus. Gailestingas, nes Jis pats mums save atskleidžia, kad mes galėtume Jį pažinti ir neliktume tamsoje. Gailestingas, nes Jis atleidžia mums mūsų nuodėmes, mūsų nusikaltimus, kaip ir jiems atleido. Jėzus neprikaišiojo jiems, kad jie paliko Jį sunkiausiu momentu, nebuvo po kryžiumi Jo kančioje ir mirtyje. Jis jiems eidamas kelyje rodo savo gailestingumą, kurio pavyzdžiu esame pašaukti sekti. […]”


Dievo Gailestingumo savaitės programa: