Diak. Edvard Rynkevič kunigystės šventimai

Nuotraukos autorė Aistė Karpytė

Džiugiai pranešame, kad 2023 m. balandžio 29 d., šeštadienį, 11 val. Vilniaus arkikatedroje bazilikoje Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas  suteiks kunigystės šventimus diakonui Edvardui Rynkevič.

Šventinamasis kilęs iš Vilniaus Šv. Arkangelo Rapolo parapijos, kur priėmė Pirmąją Komuniją ir Sutvirtinimo sakramentą iš vyskupo Juozo Tunaičio rankų. Šv. Rapolo parapijoje Edvardas patarnavo per šv. Mišias, Šv. Baltramiejaus bažnyčioje – buvo zakristijonu, o Paberžės Švč. Jėzaus Širdies parapijoje – vargonininku. Šventinamasis baigė Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminariją ir pastaruosius septynis mėnesius atliko diakono tarnystę Arkikatedros parapijoje.

Šventimais kunigams suteikiamas sakramentas, kuris „Šventosios Dvasios patepimu įspaudžia ypatingą žymę, šitaip padarydamas juos panašius į Kunigą Kristų, idant jie galėtų veikti paties Kristaus kaip Galvos vardu ir asmeniu“.

Vyskupo rankų uždėjimu ir Šventimų malda kandidatui bus suteikta Šventosios Dvasios dovana vykdyti kunigo pareigas. Rankų uždėjimas ir Šventimų malda yra pagrindiniai visų šių apeigų elementai.

Naujai pašventintas kunigas pirmąsias šv. Mišias aukos Vilniaus Šv. arkangelo Rapolo parapijoje balandžio 30 dieną 11.30 val. lietuvių kalba ir 13.00 val. lenkų kalba.

Kviečiame visą Vilniaus arkivyskupijos bendruomenę kartu melstis ir dėkoti už šventinamąjį.