Vilniuje – asamblėja apie katalikiškąjį ugdymą Europoje

Balandžio 21–22 dienomis Vilniuje vyks Europos katalikiškojo ugdymo komiteto 100-oji generalinė asamblėja.

Asamblėjos metu bus aptariamos visos Europos katalikiškam ugdymui aktualios temos, sprendžiami einamieji organizacijos klausimai, dalijamasi šalių-narių patirtimi. Nemažai dėmesio bus skiriama Ukrainos katalikiškam ugdymui, diskutuojama apie Europos katalikiškų mokyklų vadovų specifinį parengimą.

Europos katalikiškojo ugdymo komitetas (angl. CEEC – European Committee for Catholic Education, www.ceec.be) įkurtas 1974 metais kaip tarptautinė ne pelno asociacija. Ši organizacija vienija 29 katalikiškojo švietimo tinklus 27-iose Europos šalyse. Europos katalikiškojo ugdymo komitetas yra šių tinklų vadovų susitikimo vieta, studijų ir informacijos centras. CEEC atstovauja daugiau nei 35 tūkstančių mokyklų su 8 milijonais moksleivių. Lietuvos atstovė komitete – Lietuvos katalikiškojo ugdymo asociacija.

Pagal Lietuvos katalikiškojo ugdymo asociacijos ir Europos katalikiškojo ugdymo komiteto informaciją