Vilniaus arkivyskupijos Caritas skelbia apie 2022 m. veiklą

Vilniaus arkivysupijos Caritas paskelbė 2022 metų veiklos ataskaitą. Praėjusiais metais pagalbos sulaukė per 26 tūkst. žmonių. Tai yra 9 tūkst. asmenų daugiau nei 2021 metais. Vykdyti Carito misiją padėjo 155 darbuotojai ir 1716 savanoriai. Pagalbos veikloms buvo skirta 2 214 142 Eur. 

Vilniaus arkivyskupijos Caritas pasirūpino karo pabėgėliais iš Ukrainos, prieglobsčio prašančiaisiais iš kitų šalių, taip pat Lietuvos žmonėmis: vaikais, šeimomis, jaunuoliais ir vyresnio amžiaus žmonėmis, vienišais ir patiriančiais skurdą, kenčiančiais nuo smurto, priklausomybių, išgyvenančiais nepriteklių ir atskirtį.

2022 m. veiklos ataskaita: https://vilnius.caritas.lt/wp-content/uploads/2023/04/VA-Caritas-ataskaita-2022.pdf

Arkivyskupas Gintaras Grušas dėkoja visiems karitiečiams, padedantiems skleisti gailestingąją meilę ir gerumo darbus visuomenėje: 

„Dėkoju Jums, kurie esate Carito dalimi jau ne pirmus metus. Ačiū už Jūsų ištikimybę, nuoseklumą ir nenuilstamą darbą, net kai blaško negandos.

Dėkoju Jums, kurie prisijungėte 2022-aisiais – išbandymų metais. Dalis atėjote dėl prasidėjusio karo Ukrainoje ir savo konkrečiais darbais prisidėjote, kad žmonės, ieškantys pagalbos, jaustųsi mylimi.

Dievas Jumyse yra pradėjęs daug gerų darbų. Esate Jo rankos, Jo gailestingumo įrankiai. Te nestinga drąsos ir ištvermės keliaujant šiuo gailestingumo keliu!”