Reaguojant į žurnalistinį tyrimą „Neleisk mūsų gundyti“

Reaguojant į žurnalistinį tyrimą apie dvasininkų nusikaltimus „Neleisk mūsų gundyti“, dalijamės arkivyskupo Gintaro Grušo mintimis.

Arkivyskupas Gintaras Grušas:

Dar kartą noriu pakartoti interviu sakytus žodžius: šiandien turime užtikrinti, kad vaikų ir pažeidžiamų asmenų išnaudojimas nevyktų dabar, šiuo metu. Turime apsaugoti vaikus, galimas aukas, – tai mūsų pirmas žingsnis. Neatmetu galimybės, kad ilgainiui mes turėtume pažiūrėti, kas vyko istoriškai.

Dvasininko nusikaltimas – yra ne vien fizinis nusikaltimas, bet kartu ir išdavystė dvasiniame lygmenyje, dvasinis nusikaltimas. Tokie nusikaltimai pakerta nukentėjusio žmogaus santykį su Dievu, pakenkia žmogaus pasitikėjimui jį mylinčiu Dievu.

Sakiau tai interviu, pakartosiu ir dabar: jeigu yra žinia ir nusikaltimas vyksta dabar, raginkime žmonės kreiptis į teisėsaugą, kuri turi galimybę apsaugoti, ištirti.

Mūsų Bažnyčioje yra problemų. Nusikaltimai turi būti išaiškinti, nukentėjusiems pagelbėta, o nusikaltusieji nubausti. Teisėsauga atlieka savo darbą, ji turi tam visus įrankius. Bažnyčia atlieka tyrimus vadovaudamasi Kanonų teise.

Turime gydyti tas skriaudas, kurias padaro Bažnyčios nariai, kurias padarome vieni kitiems. Deja kartais nutinka, kad esamos žaizdos netinkamu elgesiu tik pagilinamos. Kviečiu kiekvieną Bažnyčios narį, susidūrus su nuskriaustu asmeniu, ne ieškoti jo kaltės, bet žvelgti kaip į mylimą Dievo vaiką, kuriam galbūt reikia pagalbos, išklausymo. Atvirumas, atgaila ir žaizdų gydymas – yra tai, į ką mus kviečia ir popiežius Pranciškus.

Lietuvoje yra daug gerų kunigų, kurie atlieka svarbią tarnystę. Deja netinkamo elgesio atvejai plačiai meta šešėlį. Nusikaltimų ir netinkamo elgesio yra visose profesijose ar pašaukimuose, bet negalime pamiršti visų tų, kurie pavyzdingai atlieka jiems patikėtas pareigas – ar tai būtų kunigai, mokytojai, policininkai, ar šeimos, tėvai ir mamos. Reikia užkardyti nusikaltimus ir netinkamą elgesį, padėti nukentėjusiems jų žaizdų gydyme, bet taip pat budėti, kad pastebėtume ir visa gera, kas vyksta aplink mus – tiek Bažnyčioje, tiek visuomenėje.

Vilniaus arkivyskupijoje kunigams yra išimtos pažymos iš VRM Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro, reikalingos dirbti su nepilnamečiais. Vyksta prevencijos mokymai dvasininkams ir seminaristams.

Dar daugiau dirbsime su stovyklų rengėjais, kad būtų užkirstas kelias galimam netinkamam elgesiui ir vadovai žinotų, kaip tinkamai reaguoti. Bendradarbiaudami su kitų šalių ekspertais dirbame prie prevencijos ir reagavimo sistemos tobulinimo.

Vilniaus arkivyskupijoje veikia nukentėjusiųjų nuo išnaudojimo Bažnyčios aplinkoje išklausymo tarnystė. Žmonės, patyrę nederamą dvasininkų ar Bažnyčios darbuotojų elgesį, kviečiami kreiptis el. paštu noriupasakyti@vilnensis.lt.