Rekolekcijos su Švč. Eucharistijos misionieriumi Vilniuje kovo 8–10 dienomis

Šiuo metu Lietuvoje lankosi kunigas misionierius iš Prancūzijos Florian Racine. Tėvas Florianas kovo 8–10 dienomis Vilniuje Dievo Gailestingumo šventovėje ves rekolekcijas tikintiesiems „Jei kas trokšta, teateina pas Mane“. Jas bus galima stebėti ir internetu.

Kovo 8 ir 9 dienomis misionierius konferencijas skaitys 10.45 ir 20.45 val. (trukmė 45 min.). Pamokslaus šv. Mišiose 10, 12 ir 20 val. Sekmadienį, kovo 10 d., mokymai prasidės 11 ir 19 val. Misionierius pamokslaus 10, 12, 16, ir 18 val. šv. Mišiose.

Kiekviena diena turės savo potemes: penktadienį aptariamos šv. Mišios, šeštadienį – šv. Komunija, sekmadienį – Švč. Sakramento adoracija.

Pranešimai bus verčiami į lietuvių kalbą.

Kovo 11 d., pirmadienį, Tėvas Florian lankysis Vilniaus Išganytojo bažnyčioje. 18.30 val. šv. Mišios, 19.15 val. t. Florian paskaita „Kodėl ir kaip adoruoti?“

Vilniaus arkivyskupija kviečia dalyvauti rekolekcijų mokymuose ir išgirsti misionierių, tarnaujantį, kad Jėzus Eucharistijoje būtų pažįstamas ir mylimas.

Kunigas Florian Racine yra misionierius, kuris rūpinasi nuolatinės Švenčiausiojo Sakramento adoracijos įsteigimu įvairiose šalyse. Lietuvoje kunigas pirmą kartą lankėsi 2005 metais.

Kunigas Racine sako: „Eucharistinė adoracija – tai širdies pokalbis su Jėzumi. Jis kviečia mus prie savęs, laukia mūsų tabernakulyje, Jis mūsų trokšta! Asmeniškai save dovanoja – vien mums. O mums telieka atsiliepti į Jo kvietimą priimti malones ir visas dvasines dovanas, kuriomis Jis nori dosniai mus apdovanoti.“

Kunigas Racine klausiamas, kaip pasiryžti įsipareigoti adoruoti Švenčiausiąjį paskirtu laiku, atsako: „Įsipareigojimas yra susijęs su meile. Kai myliu, įsipareigoju. Kaip santuokoje. Bet jei kiekvieną savaitę neskirsiu valandos Viešpačiui, visada atsiras kitų prioritetų, kuriems teiksiu pirmenybę vietoje adoracijos maldos. Tuomet greičiausiai jai skirsiu labai mažai laiko arba melsiuosi labai nepastoviai. Įsipareigojimas skirti vieną savaitinę valandą adoracijai yra tikėjimo realiu Viešpaties buvimu Švenčiausiajame Sakramente aktas. Tai man padeda išgyventi šį susitikimą su Viešpačiu, kad ir kokios tuo metu apimtų jausenos ar emocijos.“

Konferencijų ir pamokslų Dievo Gailestingumo šventovėje tiesioginė transliacija –  YouTube kanale.
Gavėnios rekolekcijos Vilniaus arkivyskupijos bažnyčiose.