Vilniaus kunigų seminarijoje veikia paroda „Kryžiaus kelio stotys“

Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje veikia anykštėno menininko, profesionalaus architekto-dizainerio Kęstučio Indriūno tapybos darbų paroda “Kryžiaus kelio stotys”. Parodoje eksponuojama 15 paveikslų, kuriuose vaizduojamos Anykščių šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčios šventoriuje esančios Kryžiaus kelio skulptūrinės kompozicijos – stacijos, 1982-1988 metais sukurtos savamokslio skulptoriaus Rimanto Idzelio. Parodos  tikslas – pristatyti Lietuvos žmonėms unikalią R. Idzelio kūrybą ir rasti rėmėjų bei surinkti lėšų šių unikalių sakralinio meno vertybių restauravimui ir jų išsaugojimui ateities kartoms.

„Kai atsikėliau gyventi prieš 30 metų į Anykščius, buvau sužavėtas Idzelio kūrinių. Man buvo nesuvokiama, kaip savamokslis skulptorius sukūrė tokius modernius ir nuostabius darbus?! Šiai dienai stacijos yra kritinės būklės, jas reikia būtinai gelbėti. Ne aš pasirinkau tapyti šiuos darbus, o darbai per Dievišką vedimą pasirinko mane kaip autorių. Kiekvienos stacijos tapymo pradžioje jaučiau įtampą, nors procese jutau kaip įvaldau ranką ir tinkamiausią tapymo techniką, šių darbų energija lydėjo mane nuo pradžios iki pabaigos. Mano tikslas šiais tapybos darbais atkreipti visuomenės dėmesį ir parodyti, kokie nuostabūs skulptoriaus darbai puošia bažnyčios šventorių ir pakviesti dėti visas pastangas, kad juos išgelbėti, kol dar ne per vėlu…“.

Paroda Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje (Kalvarijų g. 325, Vilnius) veiks iki kovo mėn. 28 d.

Informaciją parengė Irena Aleksandravičienė