Vilniaus arkivyskupijos naujienos | 2024-02-02

Mielieji,

visi, norintys geriau suprasti ir pagilinti žinias apie sinodą, vasario 3 dieną laukiami Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje, kur vyks Forumas apie sinodą ir sinodiškumą.

Vasario 5 dieną sukanka 140 metų, kai gimė Dievo tarnas arkivyskupas Mečislovas Reinys. Kviečiame šią dieną švęsti ir prisiminti arkivyskupą Reinį bei melsti jo užtarimo. Vilniaus arkikatedroje bazilikoje arkivyskupą Reinį prisiminsime 17.30 val. šv. Mišiose. Mišias aukos vysk. Arūnas Poniškaitis.

Šventasis Tėvas vasario mėnesį kviečia melstis, kad paskutinėmis gyvenimo dienomis nepagydomi ligoniai ir jų šeimos visada gautų reikiamą medicininę pagalbą ir būtų tinkamai palydimi.

Mažoji Akademija kviečia į paskaitas apie krikščionybę, 2024 m. pavasaris (nuotoliu ir gyvai)

Kalendorius:
Vasario 2 d. 20.00 val. Šlovinimo vakaras Dievo Gailestingumo šventovėje
Vasario 3 d. 10.00 val. Forumas apie sinodą ir sinodiškumą Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje
Vasario 3 d. 11.00 val. Vilniaus arkivyskupijos šeimos centras kviečia mamas ir dukras į popietę
Vasario 5 d. Dievo tarnui arkivyskupui Mečislovui Reiniui – 140
Vasario 8 d. 14.00 val. Pasaulinei maldos ir apmąstymo apie prekybą žmonėmis dienai – nuotolinis renginys „(ne)Matau, (ne)Girdžiu, (ne)Rūpi”
Vasario 9–11 d. Krikščioniško gyvenimo ir evangelizacijos mokyklos Lietuvoje žiemos sesija Vilniuje
Vasario 9 d. 12.00 val. Konferencija „Piktnaudžiavimas galia Bažnyčioje: atpažinti, apsaugoti, išgyti“
Vasario 13 d. 18.00 val. Atviras vakaras Vilniaus arkivyskupijos jaunimo centre: kur Dievas mus kviečia?
Vasario 15–18 d. Kairos rekolekcijos studentams
Vasario 15–17 d. MAGIS rekolekcijos „Ignaciškoji indiferencija“ (18–35 m. jauniems žmonėms)
Vasario 16–18 d. Bernardinų parapijos Gavėnios rekolekcijos „Sakramentai ne angelams“
Vasario 19 d. 18.00 val. Prasideda kūno teologijos kursas jaunimui „Paruošei man kūną“ (10 susitikimų Vilniuje)
Vasario 23–25 d. Pašaukimų savaitgalis Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje
Kovo 1–3 d. Pašaukimų savaitgalis vaikinams. Kviečia jėzuitai
Kovo 1–2 d. Jaunimo sielovados forumas Alytuje
Kovo 2 d. Metinė Šeimų centrų konferencija „Šeima – nuo realybės link siekiamybės“ Kaune
Alfa kursai:
Vasario 7 d. 19.00 val. Prasideda Alfa kursas Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčioje
Vasario 28 d. 19.00 val. Vilniaus akademinės sielovados centras kviečia į Alfa kursą studentams
Vasario 29 d. Prasideda Alfa kursas Pal. J. Matulaičio parapijoje

Naujienos iš parapijų ir bendruomenių:
Vilniaus piligrimų centras kviečia keliauti maldos keliu
Vilniaus arkivyskupijos jaunimo centras kviečia savanoriauti „Jaunimo sielovados forume“
Bažnytinio paveldo muziejus kviečia į ekskursijas ir edukacijas
Prasideda registracija į Grigališkojo choralo savaitę Marijampolėje
Šeimos ir asmens saviugdos centre „Bendrakeleiviai“ teikiamos nemokamos teisininkų konsultacijos
„Aš Esu“ bendruomenė kviečia priklausomų asmenų artimuosius į psichoedukacinę-patyriminę grupę
Vilniaus arkikatedra kviečia dalyvauti tradiciniame Šv. Kazimiero skulptūrėlių, piešinių ir filmukų konkurse
Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje vyko ministrantų krepšinio turnyras (nuotraukos)
Užbaigiant maldų savaitę už krikščionių vienybę Vilniaus Šv. Jonų bažnyčioje vyko ekumeninės pamaldos(nuotraukos)
Vilniaus arkivyskupijos „Carito“ naujienos:
Kavinė-mokymų centras „Agapė“ ieško virėjo (-os)
Užsieniečių integracijos programa ieškoma anglų kalbos mokytojo (-os)

Prašome informaciją siųsti el. paštu komunikacija@vilnensis.lt.

Užsiprenumeruoti „Vilniaus arkivyskupijos žinias“ el. paštu galima išsiunčiant tuščią laišką adresu sympa@lists.lcn.lt, įrašius „subject/tema“ lauke: subscribe vn_info. Atsisakyti prenumeratos galima įrašant unsubscribe vn_info