Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2024-02-29

Mielieji,

sekmadienį, kovo 3 d., minėsime Maldos už lietuvius pasaulyje dieną. 12.30 šv. Mišias Vilniaus arkikatedroje aukos arkivyskupas Gintaras Grušas, pamokslą sakys Lietuvos vyskupų konferencijos delegatas užsienio lietuvių sielovadai arkivyskupas Lionginas Virbalas SJ.

Sekmadienio vakarą Vilniaus arkikatedroje pradėsime švęsti Šv. Kazimiero atlaidus, kurie tęsis iki kovo 10 dienos. Kviečiame susipažinti su programa.

Popiežiaus Pranciškaus maldos intencija kovo mėnesiui: melskime, kad dėl Evangelijos visame pasaulyje gyvybe rizikuojantys krikščionys savo drąsa ir misionierišku uolumu įkvėptų Bažnyčią (vaizdo žinia).

Gavėnios laikotarpiu Vilniaus arkivyskupijos parapijose veikia „Pasninko dėžės“ inciatyva, kviečianti paaukoti negendančių maisto produktų.

Gavėnios rekolekcijos Vilniaus arkivyskupijos bažnyčiose, 2024

Kalendorius:
Kovo 1 d. 18.45 val. Gavėnios Taizé pamaldos Vilniaus Šv. Jono Pauliaus II parapijoje
Kovo 1 d. 20.00 val. Maldos ir šlovinimo vakaras Dievo Gailestingumo šventovėje
Kovo 1–2 d. Jaunimo sielovados forumas (Alytuje)
Kovo 1–3 d. Pašaukimų savaitgalis su jėzuitais vyrams (Kulautuvoje)
Kovo 2 d. 10.30 val. Metinė Šeimos centrų konferencija (Kaune)
Kovo 3 d. Maldos už lietuvius pasaulyje diena
Kovo 3 d. 13.00 val. „Tapyba apie Jėzaus kryžių“ Gavėnios susitikimas su dailininke Vilniaus Kalvarijose
Kovo 3–10 d. Šv. Kazimiero atlaidai Vilniaus arkikatedroje
Kovo 8 d. 20.00 val. Naktinis Kryžiaus kelias Vilniaus Kalvarijose už Taiką (lietuvių ir lenkų k.)
Kovo 8 d. 18.30 val. „24 valandos Viešpačiui“ Vilniaus arkikatedroje

Naujienos iš parapijų ir bendruomenių:
Bažnytinio paveldo muziejus kovo mėnesį kviečia į ekskursijas
Vilniaus arkikatedroje vyksta šv. Kazimiero piešinių, statulėlių ir filmukų paroda
Ikimokyklinukų mamos kviečiamos į grupę „Ko reikia kiekvienai mamai“ (Vilniuje)
Šeimos ir asmens saviugdos centras „Bendrakeleiviai“ organizuoja: išėjimo iš skyrybų krizės grupę suaugusiems bei moterų bendrystės ir saviugdos grupę „Moters perlai“ (Vilniuje)
Dievo Apvaizdos seserys rengia Gavėnios rekolekcijų vakarus (internetu)
Mažoji Akademija registruoja į paskaitas apie krikščionybę, 2024 m. pavasaris (nuotoliu ir gyvai)
Vilniaus knygų mugėje pristatyta J. Pridmore knyga „Iš nusikaltėlių pasaulio į Pažadėtąją žemę“
Vilniaus arkivyskupijos jaunimo centre vyko susitikimas: kur Dievas mus kviečia? (nuotraukos)
Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje vyko „Pašaukimų savaitgalis“ (nuotraukos)
Vilniaus arkivyskupijos Carito naujienos:
Socialinė tarnyba prašo skirti šiltų sezoninių drabužių ir avalynės paramą suaugusiems
Siūlo darbą: vaikų psicholui (-ei)buhalteriui (-ei)socialiniam (-ei) darbuotojui (-ai)
Nemokami užsiėmimai tėvams, auginantiems paauglius (rusų kalba), atokvėpio grupė tėvams, auginantiems ypatingų poreikių turinčius vaikus

Prašome informaciją siųsti el. paštu komunikacija@vilnensis.lt.

Užsiprenumeruoti „Vilniaus arkivyskupijos žinias“ el. paštu galima išsiunčiant tuščią laišką adresu sympa@lists.lcn.lt, įrašius „subject/tema“ lauke: subscribe vn_info. Atsisakyti prenumeratos galima įrašant unsubscribe vn_info