NAUJIENOS

2007 m. Šiluvoje

Brangieji, Esu dėkingas Jo Ekscelencijai arkivyskupui Sigitui Tamkevičiui už kvietimą drauge su Jumis švęsti mūsų visų Motinos Marijos iškilmę Šiluvoje. Šiandien ypatingai prisimename

Kalba konferencijoje "Vertybės ir politika"

Gerbiamieji Lietuvos svečiai, Broliai vyskupai ir kunigai, Mieli konferencijos dalyviai! Kai Lietuva rengėsi referendumui, kuriame didžiule balsų persvara buvo patvirtintas mūsų piliečių noras

2007 m. Velyknaktį

Brangūs broliai ir seserys, šią šventą naktį išgyvename lemtingą mūsų Išganytojo Jėzaus Kristaus mirties ir Prisikėlimo įvykį, svarbiausią krikščionių tikėjimo slėpinį. Slėpinį, kuris

2006 m. Bernelių mišios

Brangūs Broliai ir Seserys, Sveikinu visus šią šventą naktį atėjusius susitikti su Gyvuoju Dievu, kuris įsikūnijo mažame Kūdikyje, kad taptų matomas, pažįstamas ir

Dekretas dėl kunigų išlaikymo fondo steigimo

Norėdamas užtikrinti deramą kunigų, kuriuos prislegia negalia, invalidumas arba senatvė, išlaikymą ir vadovaudamasis Kanonų teisės kodeksu bei Vatikano II Susirinkimo dokumentu Presbyterorum Ordinis

2006 m. Vėlinėms Antakalnio Karių kapinėse

Brangieji, Nors šiandien šv. Mišias švenčiame mirusiųjų karalystėje – kapinėse, tačiau Kristaus Evangelija yra kupina vilties: Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: kas mano žodžių

2006 m. Šilinei Šiluvoje

Brangieji, Šiandien Dievo Motinos ir mūsų Motinos Marijos gimimo diena. Kaip matau, gausus būrys Jos vaikų atėjo pasveikinti savo dangiškosios Motinos. Džiaugiuosi galėdamas

Laiškas šeimoms

Mieli Broliai ir Seserys! Motina Bažnyčia gerai žino, kad kiekvieno žmogaus kelias prasideda bei tęsiasi šeimoje ir yra šeimos labai paveikiamas. Artėjant pasaulio

2006 m. Dievo Gailestingumo sekmadieniui

Brangūs Broliai ir Seserys, Sveikinu visus Dievo Gailestingumo šventėje atėjusius prie Gailestingojo Jėzaus paveikslo, kuris mums, vilniškiams, yra ypatingai brangus, nes Išganytojas norėjo

2006 m. Velyknaktis

Brangūs Broliai ir Seserys, Mūsų širdis didžiu džiaugsmu pripildžiusio velykinio šlovinimo metu skambėjo žodžiai: Tikrai šioji naktis palaiminga: jai vienai teko laimė patirti

2005 m. Kalėdinis sveikinimas

Brangūs Broliai ir Seserys, Štai aš skelbiu jums didį džiaugsmą… Šiandien jums gimė Išganytojas (Lk 2, 10–11) Kalėdos – tai šeimos susibūrimas, vaikų

2005 m. Bernelių mišios

Brangieji, Šios dienos evangelijoje girdėjome angelo žodžius: Nebijokite […] Šiandien […] jums gimė Išganytojas. Jis yra Viešpats Mesijas. Šiandien visas pasaulis lenkiasi Kūdikiui,

Interviu “Mažajai studijai”

Pasibaigę Eucharistijos metai ir jų prasmė Manau, kad svarbiausia, kas nutiko per šiuos metus visoje Lietuvoje ir mūsų arkivyskupijoje – tai, kad didžiausias