Vilniuje vyko Vienuolių palapinių šventė

Šeštadienį, rugpjūčio 29 d., Vilniaus Bernardinų sode vyko Vienuolių palapinių šventė, skirta Pašvęstojo gyvenimo metams pažymėti. Joje dalyvavo per tris dešimtis Lietuvoje veikiančių vienuolynų, iš viso apie 200 vyrų ir moterų vienuolių. Šiame renginyje lankytojai galėjo daugiau sužinoti apie vienuolių gyvenimą, misiją, jų kasdienybę ir užsiėmimus.

Vienuoliai į Vilnių susirinko penktadienį ir vakare Vilniaus arkikatedroje dalyvavo šv. Mišiose, kurias aukojo Vilniaus ir Kauno arkivyskupai. Po Mišių vienuoliai buvo išsiųsti maldai už Vilniaus miestą.

Šeštadienį šventė prasidėjo Švč. Sakramento adoracija Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) bažnyčioje. Adoracija tęsėsi iki pat šventės pabaigos. Bernardinų sode vyko įvairios veiklos vaikams, jaunimui, šeimoms. „Ikonos palapinėje“ kartu su vienuoliais buvo galima mokytis melstis. Atvykusieji buvo kviečiami pakilti į specialiai įrengtą kalnelį, kur galėjo asmeniškai pasikalbėti su vienuoliais ar atlikti išpažintį. Šventė baigėsi šv. Mišiomis Bernardinų bažnyčioje, bendra dalyvių malda prie Aušros Vartų ir agape.

 

Vienuolijos Lietuvoje

Pirmieji Lietuvą ar jos kaimynines žemes pasiekę vienuoliai buvo pagal šventojo Benedikto regulą gyvenę misionieriai. Tai įvyko per šventojo Brunono-Bonifacijaus 1009 m. misiją. XIII-XIV amžiuje per kaimynines krikščioniškas Lenkijos ir Livonijos teritorijas Lietuvą pasiekdavo nemažai dominikonų ir pranciškonų. Oficialus Lietuvos krikštas 1387 m. davė pradžią kontempliatyvių vienuolijų kūrimuisi Lietuvoje. Iš moterų vienuolijų pirmosios Lietuvoje įsikūrė Bernardinės (1494) Rudaminoje.

Nuo 1918 iki 1940 m. Lietuvos vienuolijos sustiprėjo, susiformavo platus vienuolijų veiklos spektras. Kūrėsi naujos vienuolijos, ypač moterų. 1940-1941 m. buvo nutraukta socialinė vienuolijų veikla, pradėtas nacionalizuoti vienuolijų turtas. 1944-1948 m. vienuoliai ir vienuolės buvo priversti palikti vienuolynus, buvo stengiamasi sunaikinti ir pačius vienuolius.

Tačiau sovietmetis Lietuvos pašvęstiesiems netikėtai atvėrė kelią į Tarybų Sąjungos platybes. Įvairių vienuolijų broliai ir seserys dirbo misijose Sibire, Kazachstane, Tadžikijoje, Moldovoje, Gruzijoje ir kitur. Lietuvos nepriklausomybės atkūrimas 1990 m. atskleidė naują Lietuvos vienuolių istorijos  puslapį. Tiek vyrų, tiek moterų vienuolijos išėjo iš pogrindžio.

Per pastaruosius du dešimtmečius Lietuvoje veikiančių vienuolijų skaičius išaugo, tačiau bendras narių skaičius mažėja, ypač moterų. Šiuo metu Lietuvoje yra 612 moterų ir 137 vyrų vienuolių, iš viso Lietuvoje veikia 53 vienuolijos.

 

Nuotraukos iš šventės: čia, čia ir čia.