NAUJIENOS

2013 m. Velykinis sveikinimas

Krikščionis niekada negali būti liūdnas!, – šie Popiežiaus Pranciškaus Verbų Sekmadienio pamokslo žodžiai jau apskriejo ir pirmuosius laikraščių puslapius, ir interneto žinučių antraštes. Nuostabūs

2013 m. Velyknaktį

Brangieji! Nakties budėjimas baigiasi džiugia Žinia: Kristus prisikėlė! Jis gyvas! Jis yra tarp mūsų! Džiaugsmas teišsilieja sveikinimu ir linkėjimu, kad ši nuostabi Žinia

2012 m. Kalėdinis sveikinimas

Mieli Broliai ir Seserys! Viena iš tradicinių, tačiau primirštų kalėdinių pasakų vaizduoja skurdų našlaitį. Vaikas, kurio gyvenimas ir taip nesaldus, pasijunta ypač apleistas,

2012 m. Velykinis sveikinimas

Broliai ir seserys, sveiki sulaukę šviesiųjų Velykų švenčių! Prisikėlusio Viešpaties pasveikinimas – Ramybė Jums! – vėl nušviečia dažnai neramią mūsų kasdienybę, padeda nepamesti

2012 m. Velyknaktį

Brangūs broliai ir seserys, šventosios nakties žiburiai skelbia mums džiugią žinią: Jis prisikėlė, Jo čia nėra (Mk 16, 6). Viešpaties nėra kape, kuriame

Velykinis interviu savaitraščiui „Atgimimas“

Šv. Velykas, džiugią Prisikėlimo šventę, dalis mūsų visuomenės pasitinka smarkiai sunerimusi dėl teisingumo valstybėje stokos, kita dalis menkai tesidomi bendraisiais reikalais, rūpinasi tik

2012 m. Kovo 11-osios proga Vilniaus Arkikatedroje

Brangieji, minime Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimą. Daug gražių žodžių šiandien girdime ir sakome Tėvynei, didžiuojamės visais savo tautos žmonėmis, kurių puoselėtos vilties ir pastangų