Paminėtos pirmosios mons. A. Svarinsko mirties metinės

Liepos 17-18 d. paminėtos pirmosios mons. Alfonso Svarinsko mirties metinės. Mons. A. Svarinskas – Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo narys, buvęs Lietuvos kariuomenės vyriausiasis kapelionas, politinis kalinys, Tikinčiųjų teisių gynimo katalikų komiteto narys.

Penktadienį, liepos 17 d., Vilniaus Arkikatedroje bazilikoje už mirusįjį šv. Mišias aukojo ir pamokslą pasakė J. E. vysk. Jonas Kauneckas. „Svarinskas buvo ne aštrus, bet jautrus, jis smerkė baisią nelygybę, įsigalinčią Lietuvoje“, – kalbėjo pamokslininkas. Šv. Mišių auką koncelebravo J. E. vysk. Jonas Boruta bei broliai kunigai. Po šv. Mišių ant namo Odminių gatvėje, kur paskutiniaisiais metais gyveno mons. A. Svarinskas, atidengta atminimo lenta (aut. Daliutė Ona Matulaitė). Atidengdama paminklinę lentą LR Seimo Pirmininkė L. Graužinienė prisiminė monsinjorą A. Svarinską kaip autoritetą, mokytoją ir vedlį: „Savo pavyzdžiu jis atvėrė tarnystės kitiems, dvasios kuklumo, tikėjimo žmoniškumu galią ir iš jos kylančią žmogaus stiprybę“.

Šeštadienį metinių renginiai tęsėsi Ukmergėje. Ukmergės miesto Dukstynos kapinėse buvo pašventintas paminklinis kryžius ant mons. A. Svarinsko kapo. Vėliau minėjimas persikėlė į monsinjoro gimtinėje jo paties įkurtą Didžiosios kovos apygardos partizanų parką (Vidiškių sen., Ukmergės r.), kuriame taip pat pašventintas monsinjorui atminti skirtas kryžius bei aukotos šv. Mišios. Prisiminti didžio Lietuvos bei Bažnyčios sūnaus susirinko J. E. arkivyskupai L. Virbalas ir S. Tamkevičius bei J. E. vyskupai J. Kauneckas, J. Boruta, R. Norvila, E. Bartulis, J. Matulaitis, broliai kunigai, gausus monsinjorą pažinojusiųjų ir su juo vardan Lietuvos kovojusiųjų būrys.

Minėjime kalbėjęs disidentas Petras Plumpa kvietė pamąstyti, ar tikslai, dėl kurių aukojosi mons. Svarinskas, yra pasiekti – ar gyvename tokioje Lietuvoje, dėl kokios buvo sudėtos didžiulės dvasinės ir fizinės ją mylėjusių žmonių aukos. „Dievas tas pats vakar, šiandien ir visados, todėl mes galime ir turime išeiti iš nevilties į tikrą dvasinį Atgimimą“, – kalbėjo P. Plumpa.

Mons. Alfonso Svarinsko minėjimo renginių nuotraukas galite rasti čia.