Rugsėjo pradžioje tikintieji laukiami Trakinių atlaiduose Trakuose

Rugsėjo pirmąją savaitę, 1–8 dienomis, tikintieji kviečiami burtis maldai prie stebuklingo Marijos, Trakų Dievo Motinos, Lietuvos globėjos, atvaizdo Trakų bažnyčioje. Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčioje vyks Trakinių atlaidai, sutraukiantys piligrimus ne tik iš Vilniaus arkivyskupijos, bet ir visos Lietuvos bei užsienio.

Pagrindinę atlaidų dieną, rugsėjo 6-ąją, sekmadienį, šv. Mišioms 10 val. (lenkų k.) ir 12 val. (lietuvių k.) vadovaus Kardinolas A. J. Bačkis. Sekmadienį jaunimas organizuoja „Spalvotųjų šypsenų šventė Trakinių atlaiduose“. Šiais metais ypatingas dėmesys bus skirtas pašvęstojo gyvenimo asmenims. Visos šventės metu bus galimybė pabendrauti su vienuoliais, iš arčiau susipažinti su jų kasdienybe, pasikalbėti apie dvasinio gyvenimo ypatumus, gauti atsakymus į rūpimus klausimus. Renginyje dalyvaus mažesniųjų brolių ordino atstovai (pranciškonai – OFM), pasauliečių pranciškonų ordino atstovai (tretininkai), taip pat šv. Jono apaštalinės seserys (joanitės). Greta bažnyčios veiks kūrybinės dirbtuvės, koncertuos įvairūs atlikėjai. Renginio dalyviai bus vaišinami naminiais kepiniais, bus galimybė iš arčiau susipažinti su parapijos gyvenimu.

Trakų bažnyčioje atlaidų savaitę bus aukojamos šv. Mišios 12 ir 18 val. lietuvių kalba, 10 ir 17 val. lenkų kalba. Rugsėjo 8 d., antradienį, minint Švč. Mergelės Marijos Gimimą, šv. Mišios vyks 10 val. (lenkų k.) ir 12 val. (lietuvių k.).

Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčią garsina Dievo Motinos Lietuvos Globėjos paveikslas, bylojantis apie gilią tradiciją Lietuvą suvokti kaip Marijos užtarimo ir globos lydimą kraštą. Paveikslas vainikuotas karūnomis, dengtas meniškais apkaustais, jį supa daugybė votų, liudijančių, kad šis Dievo Motinos atvaizdas nuo seno traukia maldininkus.

Kiekvienais metais vykstantys atlaidai priartina prie visam Lietuvos kraštui svarbaus jubiliejaus. 1718 m. būtent Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčioje esantis Dievo Motinos paveikslas pats pirmas ne tik Lietuvoje, bet ir tuometinėje Didžiojoje Kunigaikštystėje buvo vainikuotas popiežiškosiomis karūnomis. 2018 m. rugsėjo 4 d. bus švenčiamos Trakų Dievo Motinos – Lietuvos Globėjos – paveikslo 300-osios vainikavimo popiežiaus aukso karūnomis metinės.

Trakinių atlaidų programa

 

Trakų parapijos informacija