Vilniaus arkivyskupijos kunigų paskyrimai

2015-09-09
Kun. dr. Vytautas BRILIUS MIC paskirtas Vilniaus arkivyskupijos tribunolo Teisėju ir Vilniaus Šv. Teresės parapijos Rezidentu.
Kun. Nerijus GRIGALIŪNAS atleistas iš Nemenčinės Šv. arkangelo Mykolo parapijos Vikaro pareigų ir paskirtas Vilniaus Šv. Teresės parapijos Vikaru.
Kun. Francišek JUSIEL paskirtas Vilniaus arkivyskupijos tribunolo Teisėju ir Vilniaus Šv. vyskupo Stanislovo ir šv. Vladislovo Arkikatedros Bazilikos parapijos Rezidentu.
Mons. Jan KASIUKEVIČ paskirtas Vilniaus Visų Šventųjų parapijos Rezidentu.
Kun. Algis KAZLAUSKAS paskirtas Vilniaus (Kalvarijos) Šv. Kryžiaus Atradimo parapijos Rezidentu pagelbėti šios parapijos sielovadoje.
Kun. Renald KUČKO atleistas iš Druskininkų Švč. M. Marijos Škaplierinės parapijos Vikaro pareigų ir paskirtas Eišiškių Kristaus Žengimo į dangų parapijos Vikaru.
Kun. Mariusz MARSZALEK paskirtas Gailestingumo Metų Vilniaus arkivyskupijoje Koordinatoriumi ir Dievo Gailestingumo šventovės Vilniuje Rezidentu.
Kun. prof. dr. Andrius NARBEKOVAS atleistas iš Vilniaus Šv. Teresės parapijos Rezidento pareigų ir paskirtas Dievo Gailestingumo šventovės Vilniuje Rezidentu.
Kun. dr. Vladimiras SOLOVEJ atleistas iš Vilniaus Šv. Teresės parapijos Vikaro pareigų ir paskirtas Vilniaus Pal. Jurgio Matulaičio parapijos Vikaru.
Kun. Stanislav VALIUKEVIČ atleistas iš Eišiškių Kristaus Žengimo į dangų parapijos Vikaro pareigų ir paskirtas Nemenčinės Šv. arkangelo Mykolo parapijos Vikaru.