NAUJIENOS

2008 m. Velyknaktį

Mylimi broliai ir seserys, Ką tik girdėjome Dievo angelo žinią: Jūs nebijokite! Aš žinau, kad ieškote Jėzaus, kuris buvo nukryžiuotas. Jo čia nebėra,

Interviu “Lietuvos žinioms”

Mūsų šalyje pastaruoju metu stebimas didelis žmonių nusivylimas valdžia, jie nerimauja dėl politikų ir valdininkų sprendimų, jau nekalbant apie tokius dalykus, kaip augančios

Seime 2008 m. minint Sausio 13-osios aukas

Gerbiamieji, už ką žuvo tie Lietuvos vaikai, kurių atminimą kasmet pagerbiame iškilmingais posėdžiais ir pamaldomis? Už Tėvynės laisvę, už savo valstybę, už šalies

Minint Sausio 13-ąją Vilniaus arkikatedroje

Brangūs broliai ir seserys, Pranašas Izaijas mums skelbia nuostabią Dievo žinią: Tave padarysiu sandora tautai, šviesa pagonims – neregių akims atverti, belaisviams iš kalėjimo

2007 m. Kalėdinis sveikinimas

Brangieji, tikriausiai dažnam Lietuvos žmogui, ne tik vaikui, bet ir suaugėliui, Kalėdos kelia mintis apie dovanėles. Vieni dovanėlių trokšta ir laukia, kitiems rūpestis

2007 m. Šiluvoje

Brangieji, Esu dėkingas Jo Ekscelencijai arkivyskupui Sigitui Tamkevičiui už kvietimą drauge su Jumis švęsti mūsų visų Motinos Marijos iškilmę Šiluvoje. Šiandien ypatingai prisimename

Kalba konferencijoje "Vertybės ir politika"

Gerbiamieji Lietuvos svečiai, Broliai vyskupai ir kunigai, Mieli konferencijos dalyviai! Kai Lietuva rengėsi referendumui, kuriame didžiule balsų persvara buvo patvirtintas mūsų piliečių noras

2007 m. Velyknaktį

Brangūs broliai ir seserys, šią šventą naktį išgyvename lemtingą mūsų Išganytojo Jėzaus Kristaus mirties ir Prisikėlimo įvykį, svarbiausią krikščionių tikėjimo slėpinį. Slėpinį, kuris

2006 m. Bernelių mišios

Brangūs Broliai ir Seserys, Sveikinu visus šią šventą naktį atėjusius susitikti su Gyvuoju Dievu, kuris įsikūnijo mažame Kūdikyje, kad taptų matomas, pažįstamas ir

Dekretas dėl kunigų išlaikymo fondo steigimo

Norėdamas užtikrinti deramą kunigų, kuriuos prislegia negalia, invalidumas arba senatvė, išlaikymą ir vadovaudamasis Kanonų teisės kodeksu bei Vatikano II Susirinkimo dokumentu Presbyterorum Ordinis

2006 m. Vėlinėms Antakalnio Karių kapinėse

Brangieji, Nors šiandien šv. Mišias švenčiame mirusiųjų karalystėje – kapinėse, tačiau Kristaus Evangelija yra kupina vilties: Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: kas mano žodžių

2006 m. Šilinei Šiluvoje

Brangieji, Šiandien Dievo Motinos ir mūsų Motinos Marijos gimimo diena. Kaip matau, gausus būrys Jos vaikų atėjo pasveikinti savo dangiškosios Motinos. Džiaugiuosi galėdamas

Laiškas šeimoms

Mieli Broliai ir Seserys! Motina Bažnyčia gerai žino, kad kiekvieno žmogaus kelias prasideda bei tęsiasi šeimoje ir yra šeimos labai paveikiamas. Artėjant pasaulio

2006 m. Dievo Gailestingumo sekmadieniui

Brangūs Broliai ir Seserys, Sveikinu visus Dievo Gailestingumo šventėje atėjusius prie Gailestingojo Jėzaus paveikslo, kuris mums, vilniškiams, yra ypatingai brangus, nes Išganytojas norėjo

2006 m. Velyknaktis

Brangūs Broliai ir Seserys, Mūsų širdis didžiu džiaugsmu pripildžiusio velykinio šlovinimo metu skambėjo žodžiai: Tikrai šioji naktis palaiminga: jai vienai teko laimė patirti