Arkivysk. G. Grušas kviečia bendram darbui, kad vis daugiau žmonių atrastų Vilnių kaip Gailestingumo miestą

Lietuvos Respublikos Seime šiandien, rugsėjo 30 d., vyksta konferencija „Neatrastos turizmo galimybės: Vilnius – Gailestingumo miestas“.

Renginyje sveikinimo žodį taręs Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas akcentavo, kad artėjantys Gailestingumo metai yra ne tik dovana, bet ir iššūkis. „Gailestingumas yra viena iš pamatinių mūsų tikėjimo žinių – Dievas taip myli žmoniją, kad yra pasiruošęs viską už ją atiduoti“. Dievo Gailestingumo žinia pirmiausiai paskleista Dievo įskūnijimu konkrečioje vietoje ir konkrečiu laiku Šventojoje Žemėje. Ypatinga Apvaizdos dovana Vilniui buvo šv. Faustina ir apreiškimai jai, kuriuose pakartota ta pati Dievo Gailestingumo žinia.

Arkivyskupas priminė šv. popiežiaus Jono Pauliaus II žodžius, kuriuos jis pasakė skelbdamas šv. Faustiną šventąja: „Dievo Apvaizda susiejo šv. Faustinos gyvenimą su Varšuva, Plocku, Vilniumi ir Krokuva. Šiandien, išvardydamas miestus, kurių globėja yra naujoji šventoji, jų gyventojų ypatingam rūpesčiui patikiu Dievo Gailestingumo apaštalavimą.“ Ši šventojo popiežiaus žinia mus įpareigoja. Esame kviečiami patirti Dievo Gailestingumą ir juo dalytis. Negalime atskirti pamaldumo ir gailestingumo darbų praktikavimo.

Vilnius vis labiau žinomas kaip Gailestingumo miestas dėl apreiškimų šv. Faustinai ir Aušros Vartų – Dievo Motinos šventovės, kurioje pirmą kartą buvo švenčiamas Gailestingumo sekmadienis. „Dievo Gailestingumo paveikslas žingsnis po žingsnio ėjo su mūsų laisve ir nelaisve,“ – kalbėjo arkivyskupas. Paveikslo kelionė siejasi su mūsų okupacija ir nepriklausomybe. Kai Vilniuje bažnyčios buvo uždarinėjamos, paveikslas dingo iš viešosios erdvės. Pirmasis paveikslas buvo slepiamas Lietuvoje ir Baltarusijoje ir tik su atgimimu jis vėl grįžta į Lietuvą.

Paveikslui dingus Lietuvoje, žinia apie Dievo Gailestingumą sklinda iš Krokuvos. Su nepriklausomybe Lietuva grįžta į tarptautinį gyvenimą. Vilnius, Gailestingumo šventovė, kurioje gerbiamas originalus Dievo Gailestingumo paveikslas, taip pat vis labiau tampa vieta, iš kurios sklinda žinia apie Dievo Gailestingumą į visą pasaulį. Vyksta Gailestingumo kongresai, visame pasaulyje esama maldos grupių, kurios praktikuoja šį pamaldumą. Gailestingumo savaitę šv. Mišios iš Gailestingumo šventovės transliuojamos į įvairius pasaulio kraštus.

Arkivyskupas teigė: „Vilnius, kad atliktų savo pareigą ir misiją, turi būti pasiruošęs priimti daug piligrimų. Kviečiu visus bendram darbui, kad galėtume priimti miesto svečius ir jiems suteikti galimybę pamatyti tą turtą, kuris 50 metų buvo paslėptas“.

 

Visas konferencijos vaizdo įrašas.

Pranešimas žiniasklaidai po renginio.