Mažoji akademija penktuosius metus kviečia į kursus apie krikščionybę

Mažoji akademija pradeda penktuosius mokslo metus. Į mūsų siūlomas paskaitas kviečiami tie, kurie nori iš patikimų lūpų susipažinti su krikščioniško mokymo turiniu ir patys apie jį susidaryti nuomonę.

Nuo spalio mėn. pirmadieniais, 18 val. kviečiame į Krikščionybės pagrindų kursą. Kiekvieną paskaitą skaito skirtingi dėstytojai – pasauliečiai ir dvasininkai, konkrečios temos žinovai iš visos Lietuvos. Klausytojai sužinos, koks yra krikščioniškojo tikėjimo turinys, kodėl tikintiesiems reikalinga religinė bendruomenė, kokią vietą Bažnyčioje užima pasauliečiai, ką teigia šiuolaikinis ateizmas, kas slypi po New Age pavadinimu ir t. t.

Su dr. Arūnu Streikumi tęsime Bažnyčios istorijos studijas. Naujiesiems ir naujausiesiems laikams skirto kurso metu aptariamas pagrindinių krikščioniškų konfesijų santykis su politiniais, kultūriniais ir socialiniais modernaus pasaulio iššūkiais, šiame kontekste gimę nauji religinio gyvenimo reiškiniai. Šio kurso metu bus nagrinėjamos ir Bažnyčios istorijos trajektorijos Lietuvoje: lietuviškosios katalikybės genezė carinės Rusijos priespaudos akivaizdoje, krikščioniškų religinių bendrijų adaptacija prie modernios tautinės valstybės sąlygų, nacių ir sovietų režimų pasekmės bei jų įveikos bandymai.

Šį rudenį turėsime galimybės klausytis net dviejų Šv. Raštą aptariančių kursų. Dr. Vytautas Ališauskas pateiks Giesmių giesmės literatūrinę, judaistinę ir krikščionišką interpretaciją, o ses. Benedicta Rollin RA apžvelgs visais laikais jaudinusią, aliuzijų, neįprastų metaforų ir simbolių pilną paskutinę Naujojo Testamento knygą – Apreiškimą Jonui.

Ketvirtadienių seminaruose Tikėjimas ir šiandiena drauge su dėstyt. dr. A. Stasiulevičiūte aiškinsimės kertinius tikėjimo Švč. Trejybe ir Kristumi teiginius, peržvelgsime pasaulio ir žmogaus kelią per nuopuolį ir Atpirkimą eschatologinės vilties išsipildymo link.

Daugelis žmonių, pradėjusių dvasinį gyvenimą, jaučia maldos trauką, trokšta to, kas jiems leistų nuolat būti su Dievu. Dėl to mūsų klausytojus kviečiame į dvasines pratybas Eik į savo kambarėlį. Tai ignaciškos pratybos, išdėliotos į 33 maldos savaites, skirtos užmegzti, sutvirtinti, ugdyti mūsų ryšį su Dievu. Kasdien atliekame maldos užduotis ir kartą per savaitę susitinkame pasidalinti maldos patirtimi. Norinčiuosius dalyvauti pratybose prašome kreiptis į koordinatorę ses. Rimą.

Registracija į kursus privaloma. Paskaitos vyks Lietuvos katalikų mokslų akademijoje, Pilies g. 8, Vilnius. Kursai nemokami. Kursų anotacijos, dėstytojų sąrašas ir kita naudinga informacija www.lkma.lt (http://www.lkma.lt/index.php?id=135). Telefonas pasiteiravimui +370 683 39 868.

Mažoji akademija – tai sistemingos akademinio lygio krikščionybės studijos su profesionaliais dėstytojais. Mažosios akademijos tikslas – platesniam visuomenės sluoksniui suteikti rimtų, patikimų ir gyvai pateikiamų žinių apie visą krikščioniškąją epistemą – svarbiausius tikėjimo klausimus, Bažnyčią, Šventąjį Raštą, krikščionybės istoriją, aktualiąją dabartį, krikščionišką meną, išpažinimų skirtumus.

Akademinį lygį užtikrina profesionalūs dėstytojai, studijas rengia ir už jų turinį atsako sąmoningi ir Bažnyčiai atskaitingi krikščionys.