Pokalbis su vysk. Arūnu Poniškaičiu, dalyvavusiu vyskupų rekolekcijose

Sekmadienį pasibaigė keliolika dienų Nemi miestelyje šalia Romos ir vėliau Subiaco benediktinų vienuolyne vykusios rekolekcijos, į kurias iš įvairių pasaulio šalių ir kontinentų buvo pakviesta keletas vyskupų, konsekruotų prieš 5-6 metus. Pirmadienį rekolekcijų dalyvius priėmė popiežius Pranciškus. Tarp šių pirmą kartą tokiu formatu vyskupams surengtų rekolekcijų dalyvių buvo ir Vilniaus augziliaras vysk. Arūnas Poniškaitis.

Kviečiame skaityti toliau ir klausytis:

http://lt.radiovaticana.va/news/2015/07/21/pokalbis_su_vysk_a_poni%C5%A1kai%C4%8Diu,_dalyvavusiu_rekolekcijose/1159847