Vilniuje susitinka Europos moksleiviai, dalyvaujantys „Global Outreach“ programoje

Liepos 12-18 dienomis Vilniuje, Trinapolio rekolekcijų namuose vyksta tarptautinė „Global Outreach“ programos vasaros stovykla. „Global Outreach“ programa (http://globaloutreachprogram.com/) kiekvienais metais priima moksleivius iš Rytų Europos šalių vieneriems mokslo metus mokytis JAV katalikiškose mokyklose, mokiniai gyvena šeimose, įsitraukia į vietos parapijų, organizacijų veiklas.

Pasirengimo mainams stovykla šiai metais vyksta Lietuvoje, už jos koordinavimą atsakinga „Global Outreach“ alumnų iš Lietuvos grupė ir Vilniaus „Versmės“ katalikiškoji gimnazija.

Stovykloje dalyvauja virš 70 išvykstančių ir grįžtančių mainų moksleivių iš Lenkijos, Lietuvos, Slovakijos, Vengrijos, Čekijos ir Lietuvos. Kiekvieną dieną moksleiviai dalyvauja mokymuose, dvasinio ugdymo užsiėmimuose. Jaunimo grupei šv. Mišias Vilniaus Gailestingumo šventovėje aukojo arkivyskupas Gintaras Grušas. Pamoksle mokiniams ganytojas linkėjo, kad metai JAV mokyklose būtų ne tik naujos kultūros, akademinės pažangos, pramogų laikas, bet ir metas įsišaknyti Kristuje.