Naujas kreipinys Švč. M. Marijos litanijoje: „Motina gailestingumo“

Lietuvos Vyskupų Konferencijos prašymu Dievo kulto ir sakramentų kongregacija leido Lietuvos vyskupijoms į Švč. Mergelės Marijos litaniją lietuvių kalba įterpti naują kreipinį „Motina gailestingumo“, o į litaniją lotynų kalba – kreipinį „Mater misericordiae“. Ši invokacija bus giedama ar kalbama po invokacijos „Motina Dievo malonės“ (lotynų k. – „Mater divinae gratiae“).

Dievo kulto ir sakramentų kongregacijos rašte rašoma: „Jo Ekscelencijai Gintarui Grušui, Vilniaus arkivyskupui, Lietuvos Vyskupų Konferencijos pirmininkui, 2015 m. birželio 2 d. laišku prašant, remiantis Popiežiaus PRANCIŠKAUS šiai Kongregacijai suteiktais įgaliojimais, išnagrinėję tai, kas pateikta, noriai leidžiame Švenčiausiosios Mergelės Marijos litanijoje (Loreto litanijoje) pridėti invokaciją „Motina gailestingumo“ po invokacijos „Motina Dievo malonės“.

Maloniai kviečiame visus papildyti savo maldynuose esančią Švč. Mergelės Marijos litaniją šiuo kreipiniu. Internete litanija skelbiama: http://www.katalikai.lt/index.php?id=180.

Motina Dievo malonės, melski už mus!

Motina gailestingumo, melski už mus!

Motina tyriausioji, melski už mus!

 

Lietuvos Vyskupų Konferencijos informacija