Vilniuje įsteigta Dievo Gailestingumo seserų bendruomenė

2015 m. liepos 12 d., švenčiant Pašvęstojo gyvenimo metus, Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas įsteigė Viešąją Kristaus tikinčiųjų asociaciją Dievo Gailestingumo seserų bendruomenė. Ši bendruomenė siekia ateityje tapti diecezinės teisės pašvęstojo gyvenimo institutu. Bendruomenės pašaukimas kyla iš Viešpaties Jėzaus prašymo šv. Faustinai melsti Dievo Gailestingumo pasauliui. Bendruomenės priorė – s. Jėzaus Širdies Teresė. Asociacijos narės gyvens šv. Ignoto gatvėje esančiuose bendruomenės namuose.

„Meldžiu šiai asociacijai Švč. Mergelės Marijos, Gailestingumo Motinos, globos ir užtarimo, kad bendruomenės veikla vestų jos nares į šventumą, o trečiojo tūkstantmečio Bažnyčiai būtų iškalbingas Dievo Gailestingumo liudijimas“,  – sako Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas.

Bendruomenės dvasingumo centras – Dievo Gailestingumas, kurio seserys meldžia, vedamos Šventosios Dvasios kartu su jų pasirinkta globėja Mergele Marija, Gailestingumo Motina, sekdamos Jos tylos, nuolatinės maldos ir evangelinio budrumo dvasia. Vienu iš savo maldos įkvėpimo šaltinių jos laiko karmelitų maldos mokyklą.

Seserų bendruomenė išaugo kartu su platesne pasauliečių bendruomene, kuri nuo 2011-ųjų reguliariai renkasi maldai ir yra pasišventusi Dievo Gailestingumui. Šie pasauliečiai ir toliau glaudžiai lydės naujai įsteigtą seserų bendruomenę.

Vilniaus arkivyskupijoje veikia dvidešimt penki moterų Pašvęstojo gyvenimo institutai (vienuolijos). Ši Dievo Gailestingumo seserų bendruomenė nėra vienuolija, tačiau siekia tokia tapti ateityje.

 

Vilniaus arkivyskupijos kurijos informacija