Kunigystės šventimai Vilniaus arkikatedroje bazilikoje

Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos nuotrauka

Džiugiai pranešame, kad balandžio 20 d. 11.00 val. Vilniaus arkikatedroje bazilikoje arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas suteiks kunigystės šventimus keturiems diakonams: Linui Braukylai, Miroslav Ulevič, Miroslav Jonui Domanskij ir Deividui Stankevičiui.

Kviečiame kartu melstis ir dėkoti už šventinamuosius!

Šventimais kunigams suteikiamas sakramentas, kuris „Šventosios Dvasios patepimu įspaudžia ypatingą žymę, šitaip padarydamas juos panašius į Kunigą Kristų, idant jie galėtų veikti paties Kristaus kaip Galvos vardu ir asmeniu“.

Vyskupo rankų uždėjimu ir Šventimų malda kandidatui bus suteikta Šventosios Dvasios dovana vykdyti kunigo pareigas. Rankų uždėjimas ir Šventimų malda yra pagrindiniai šių apeigų elementai.

Naujai įšventinti kunigai pirmąsias šv. Mišias aukos balandžio 21 dieną:

kun. Linas Braukyla – 12.00 val. Dievo Gailestingumo šventovėje
kun. Miroslav Jonas Domanskij – 12.00 val. Vilniaus Šventosios Dvasios bažnyčioje
kun. Deividas Stankevičius – 12.30 val. Vilniaus arkikatedroje bazilikoje
kun. Miroslav Ulevič – 12.00 val. Vilniaus Šv. Kryžiaus Atradimo (Kalvarijų) bažnyčioje