Vilniaus Katedros varpinėje – instaliacija minint LKB Kronikos 50-metį

Nuo birželio 17 d. Bažnytinio paveldo muziejus Vilniaus Katedros varpinėje kviečia aplankyti instaliaciją, skirtą „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos“ penkiasdešimtmečiui. Instaliacija pavadinta: „Perskaitęs duok kitam: „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikai“ – 50“ Lankytojai galės interaktyviai patirti pavojingą „Kronikos“ platinimo darbą, simboliškai tapdami leidinio bendradarbiais ir drąsiai „į laisvę“ perkeldami sovietinės cenzūros „narve“ … Daugiau

Pamokslas švenčiant Sinodinio kelio vyskupijoje etapo pabaigą

Šiomis šventosiomis Mišiomis užbaigiame pirmąją Sinodo kelio mūsų vyskupijoje fazę. Švenčiame nueitą bendrą kelią ir dėkojame Dievui už visus šią atkarpą nuėjusius kartu. Pirmiausia noriu nuoširdžiai padėkoti mūsų vyskupijos koordinatoriams Agnei ir vyskupui Arūnui ir visai jų suburtai komandai. Per šiuos mėnesius tikrai darbavosi, kad mes galėtume sinodinį kelią pilnai … Daugiau

Lietuvos vyskupai: Bažnyčios mokymas apie šeimą nesikeičia

Bažnyčios mokymas apie šeimą nesikeičia – praneša Lietuvos vyskupai savo šiandien paskelbtame ganytojiškajame laiške. Šeima – pirmoji ir pagrindinė visuomenės ląstelė, prigimtinė žmogiškoji bendruomenė bei visos visuomenės gyvybinis poreikis. Vienas kitą papildydami vyras ir moteris kuria savo šeimą – „santuoka grįstą natūralią bendruomenę“ (Amoris laetitia, 52). Nesikeičia ir tai, kaip … Daugiau

Amžinybėn iškeliavo Andrzej Cyrañski OFM Conv. (1947–1972–2022)

2022 m. birželio 13 d. ryte, sulaukęs 75 metų amžiaus, 51-aisiais kunigystės ir 52-aisiais iškilmingos profesijos metais, pas Viešpatį iškeliavo t. Andrzej Cyrański, Mažesniųjų brolių konventualų ordino Lenkijoje (pranciškonų) Gdansko Šv. Maksimilijono Marijos Kolbės provincijos narys. T. Andrzej Walerian Cyrański, Jano ir Zofijos, iš namų Szczepaniak, sūnus, vyresniosios sesers Irenos … Daugiau

Arkivys. G. Grušo pamokslas per Sekmines, 2022

Nepaprastai gražus sutapimas šiandien, kad švenčiame Sekmines, Tėvo dieną ir Sutvirtinimo sakramentą kartu. Nes viskas sukasi apie Šventąją Dvasią – Tėvo ir Sūnaus santykį. Jų tarpusavio meilė ir yra Šventoji Dvasia, kuri ateina pas mus, kad mus įtrauktų į tą amžiną meilės ryšį. Šventoji Dvasia mus veda šiuo meilės santykio … Daugiau

Vysk. D. Trijonio pamokslas Didžiojo Ketvirtadienio Mišiose

Šį vakarą švenčiame Eucharistijos įsteigimą. Žinome, kad Viešpats mums suteikia šią brangią dovaną ne todėl, kad esame tobuli ar be nuodėmės; ne todėl, kad nusipelnėme ar esame verti jos, bet todėl, kad esame mylimi. Šį vakarą taip pat švenčiame Kunigystės įsteigimą, per kurį įamžinama Šventosios Eucharistijos dovana. Šį rytą per … Daugiau

Bazilijonų ansamblyje apgyvendinti beveik 90 ukrainiečių

Vilniaus arkivyskupijai priklausančiose buvusio Bazilijonų vienuolyno patalpose Aušros vartų gatvėje per pastarąsias dvi dienas priimti 86 Ukrainos karo pabėgėliai. Kaip anksčiau skelbta, pabėgėliai apgyvendinami ir Vilniaus arkivyskupijos viešbutyje „Domus Maria“. Iš Aušros vartų gatvės per architekto J. K. Glaubico projektuotus barokinius vartus patenkama į Vilniaus Bazilijonų vienuolyno ansamblį. Šiomis dienomis … Daugiau

Lietuvos vyskupų laiškas Ukrainos vyskupams

Kovo 25 d., baigdami Vyskupų konferencijos plenarinį posėdį, Lietuvos vyskupai parašė laišką Ukrainos vyskupams, išreikšdami jiems savo paramą ir solidarumą. Jo Ekscelencijai Bronisław BERNACKI Odesos-Simferopolio vyskupui emeritui, Ukrainos vyskupų konferencijos pirmininkui Jo Ekscelencijai Sviatoslav SZEVCZUK Kyivo-Halyčo arkivyskupui, Ukrainos graikų katalikų Bažnyčios sinodo pirmininkui Brangūs Ganytojai ir visi Ukrainos žmonės, šiandien baigdami … Daugiau

Popiežius: priimti, apsaugoti, palydėti ir integruoti brolius ir seseris, bėgančius nuo konfliktų, yra teisinga, žmogiška, krikščioniška

Popiežius Pranciškus sveikina Europos katalikų socialinių dienų Bratislavoje dalyvius. Šia proga jis laišku kreipėsi į Vilniaus arkivyskupą, Europos vyskupų konferencijų tarybos (CCEE) pirmininką Gintarą Grušą, renginio organizatorius ir dalyvius, kviesdamas nelikti abejingais.

Popiežius rašo: „Meilė yra konkretus artumas, dalijimasis, rūpinimasis kitu. Tie, kurie myli, įveikia baimę ir nepasitikėjimą susidurdami su žmonėmis, kurie atvyksta prie mūsų sienų ieškodami geresnio gyvenimo; priimti, apsaugoti, palydėti ir integruoti daugybę brolių ir seserų, bėgančių nuo konfliktų, bado ir skurdo, yra teisinga ir žmogiška, juo labiau krikščioniška. Tegul sienos, vis dar esančios Europoje, virsta durimis, pro kurias atsiveria jos istorijos, tikėjimo, meno ir kultūros paveldas; tegu būna skatinamas dialogas ir socialinė draugystė, kad augtų brolybe grindžiamas žmonių sambūvis.“

Visas laiškas skelbiamas čia: https://lvk.lcn.lt/naujienos/,499.

Kovo 11-osios pamokslas Vilniaus Katedroje

Kartu švenčiame šiandien Kovo 11-ąją Gavėnios metu. Gavėnia – tai tikros laisvės siekimo metas. Mūsų asmeninės laisvės nuo viso, kas mus pavergia, nuo mūsų nuodėmių. Mes siekiame būti išlaisvinti. „Jeigu kaltasis nusigręš nuo savo darytųjų nuodėmių, pradės laikytis mano įsakymų, elgsis dorai ir teisingai, tada jis liks gyvas, nemirs“ (Ez … Daugiau

Vysk. A. Poniškaičio homilija šv. Mišiose už taiką Ukrainoje

Šiandien, turbūt labiau nei bet kuriuo kitu laiku, nėra lengva kalbėti, nes žodžius bando nustelbti beprotiško karo trenksmas. Tačiau pro šią visą beprotybę mūsų ausis ir širdis pasiekia Dievo žodis, kuris šiandien kalba būtent apie žodžius, iš kurių yra atpažįstamas žmogus. Galėtume teisingai pasakyti, kad šiandien reikia ne tiek žodžių, … Daugiau

Vilniuje vyksiančiame forume susitiks tie, kuriems rūpi jaunimas ir jo sielovada

Kovo mėn. 4–5 dienomis Vilniuje vyks vienuoliktas Jaunimo sielovados forumas, skirtas jaunimo sielovados bendradarbiams. Dalyvauti kviečiami su jaunimu dirbantys parapijų, bendruomenių ir organizacijų atstovai, įvairių disciplinų mokytojai, jaunimo lyderiai, jaunimu besidomintys asmenys. Registracija į forumą vyksta iki vasario 28 d. (registracijos forma). Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius, atsakingas už jaunimo pastoraciją, … Daugiau

Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2022 m. vasario 18 d.

Vasario 22 d. minėsime Šv. apaštalo Petro Sosto šventę. Sosto simbolis primena mokytojo ir ganytojo misiją, Kristaus pavestą Petrui o per jį ir įpėdiniams, kaip regimos Bažnyčios vienybės pagrindą ir pamatą. Popiežius Pranciškus skyrė paramą Vilniaus arkivyskupijos Caritui – pagalbai migrantams Pristatoma iliustruota knyga vaikams „Kronika. Slaptos knygos istorija“ Pašaukimų … Daugiau

2022 m. Vilniaus knygų mugėje

2022 Vilniaus knygų mugėje vasario 24-27 dienomis kviečiame apsilankyti šiuose susitikimuose ir stenduose (visa programa): Vasario 24 d. 11 val. lrt salė 5.1 Vysk. Fultono J. Sheeno knygos „Santuokai reikia trijų“ pristatymas. Dalyvauja Ričardas Doveika, Erika Fuks, Algirdas Petronis. (Katalikų pasaulio leidiniai) 14 val. konf. salė 1.3 Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus … Daugiau

Šventojo Tėvo parama migrantams Lietuvoje – dvasinis artumas ir tėviškas padrąsinimas

Popiežius Pranciškus skyrė 50 tūkst. eurų paramą Vilniaus arkivyskupijos Caritui, kad paremtų jo veiklą su migrantais Lietuvos rytiniame pasienyje. Lėšos skirtos per Šventojo Sosto Tarnavimo integraliai žmogaus pažangai dikasteriją. „Ši parama yra tiesioginė dvasinio artumo ir tėviško padrąsinimo išraiška, kurią popiežius Pranciškus išreiškė daug kartų“, – sakoma Tarnavimo integraliai žmogaus pažangai dikasterijos komunikate. … Daugiau

Arkivysk. G. Grušo pamokslas Vasario 16-ąją

Brangūs broliai ir seserys Kristuje, mes švenčiame laisvę, nepriklausomybę, kuri buvo paskelbta prieš 104 metus. Bet žinome, kad kasdien mes visi dar mokomės gyventi laisvėje kaip tikrai laisvės žmonės. O kad galėtume tokie būti, mums yra duotas Dievo apreiškimas, Dievo žodis, kuris mumyse veikia ir, jei leidžiame, mus išlaisvina. Dievas, … Daugiau

Pristatoma iliustruota knyga vaikams „Kronika. Slaptos knygos istorija“

Minint Lietuvos Bažnyčios Kronikos 50-ųjų metų jubiliejų pasirodė iliustruota knyga vaikams „Kronika. Slaptos knygos istorija“. Tai iliustruotas pasakojimas vaikams, jų tėveliams – visai šeimai apie „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kroniką“, jos leidėjus, platintojus, apie tikrus herojus – žmones, kurie gyvena tarp mūsų. PRISTATYMAI Knygos pristatymo renginys internete (Facebook Bažnyčios Kronikos Fondo … Daugiau

Pašvęstojo gyvenimo diena Vilniaus arkivyskupijoje

2022 metų vasario 2 dieną Vilniaus arkivyskupijoje tarnaujantys pašvęstieji kartu su ganytojais iškilmingai minėjo Viešpaties Paaukojimą ir šventė Pašvęstojo gyvenimo dieną Vilniaus arkikatedroje bazilikoje. Vilniaus arkivyskupui Gintarui Grušui tarus sveikinimo žodį, kunigas jėzuitas Mindaugas Malinauskas dalijosi mintimis apie asmeninę ir bendruomeninę įžvalgą. Pasak kalbėtojo, pirmas žingsnis yra patikėti, kad esame … Daugiau

Pamaldos už krikščionių vienybę Vilniuje – Šv. Jonų bažnyčioje

Sausio 18–25 dienomis bus švenčiama Maldos už krikščionių vienybę savaitė. Maloniai kviečiame visų denominacijų krikščionis dalyvauti ekumeninės maldos vakare, sausio 25-ąją dieną (antradienį), 18 val., Vilniaus Šv. Jono Krikštytojo ir Šv. Jono apaštalo ir evangelisto bažnyčioje (šv. Jono g. 12). Šiais metais pasirinkta savaitės tema: „Mes matėme užtekant jo žvaigždę … Daugiau