Ateinantį sekmadienį – Šv. Juozapato metų atidarymas

Lapkričio 6-ąją Bažnyčia pradeda švęsti Šv. Juozapato metus. 2023-iaisiais bus minimos 400-osios šv. Juozapato Kuncevičiaus (1580–1623) kankinystės metinės. Šios sukakties proga Lietuvos Respublikos Seimas 2023-iuosius yra paskelbęs Šventojo Juozapato metais. Sekmadienį Švč. Trejybės Graikų apeigų katalikų bažnyčioje (Aušros vartų g. 7B, Vilnius) Jubiliejinių metų atidarymo iškilmė prasidės 10.45 val. Šv. … Daugiau

Berlyno arkivyskupas Koch lankėsi Vilniaus arkivyskupijoje

Arkivyskupo Koch susitikimas su pastoracinių centrų atstovais

Spalio 28–31 dienomis Berlyno arkivyskupas Heiner Koch lankėsi Lietuvoje ir domėjosi galimybėmis bendradarbiauti su Vilniaus arkivyskupija. Su Berlyno arkivyskupu atvyko generalvikaras kun. Manfred Kollig SSCC, Andreas Fritsch, atsakingasis už tarptautinius ryšius, ir Matthias Dörr, Renovabis komunikacijos ir bendradarbiavimo skryriaus vadovas. Vyko susitikimai su vyskupijos pastoracijos centrų atstovais, aplankytos kelios Vilniaus … Daugiau

Vilniaus arkivyskupijos tikintieji su visa Europa jungėsi į maldą už taiką Ukrainoje

Rugsėjo 14 d. Vilniaus arkikatedroje bazilikoje vyko pamaldos už taiką Ukrainoje ir Švenčiausiojo Sakramento adoracija. Vienijantis su visa Europa, šią Kryžiaus Išaukštinimo dieną Vilniaus Katedroje, Šv. Kryžiaus atradimo bažnyčioje, Švč. Trejybės bažnyčioje, kurioje meldžiasi ukrainiečiai, ir kitose Vilniaus arkivyskupijos bažnyčiose vyko malda už taiką Ukrainoje. Pamaldose Katedroje arkivyskupas Gintaras Grušas … Daugiau

Po atnaujinimo Aušros Vartuose – atvertas lobynas, įrengtas liftas neįgaliesiems, suteikta erdvė piligrimams

Aušros Vartų lobynas

Po trejus metus trukusių atnaujinimo darbų dar labiau suspindo Aušros Vartai ir šv. Teresės bažnyčia Vilniuje. Unikali vieta – Gailestingumo Motinos koplyčia, esanti Vilniaus miesto sienos gynybiniame bokšte, tapo prieinama judėjimo negalią turintiems žmonėms. Patalpoje už koplyčios įrengta lobyno ekspozicija, kurioje galima apžiūrėti žmonių atneštas padėkos dovanas Marijai. Suteikta erdvė … Daugiau

Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2022 m. liepos 22 d.

Ateinantį sekmadienį antrą kartą minėsime Senelių ir pagyvenusiųjų dieną. Kviečiame švęsti ir skaityti šiai dienai skirtą popiežiaus Pranciškaus laišką. Šią savaitę arkivyskupas Gintaras Grušas lankėsi Ukrainoje. Vasaros stovyklos: vaikams, jaunimui, šeimoms, 2022 Artėja stojimai į Vilniaus kunigų seminariją Kalendorius: Liepos 22 d. 18.30 val. Ekskursija po Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčią … Daugiau

Arkivysk. G. Grušas po vizito Ukrainoje: nepavarkime palaikyti Ukrainos

Šią savaitę Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas lankėsi Ukrainoje, kuri jau beveik pusę metų kariauja, gindamasi nuo kaimyninės Rusijos agresijos. Prisimindamas šį apsilankymą arkivyskupas išskiria tris labiausiai įsirėžusius dalykus: Ukrainos žmonių ištvermė, stipri dvasia ir maldos galia. Tai jis patyrė susitikimuose su Ukrainos žmonėmis, Carito savanoriais ir darbuotojais, kariais, vienuoliais ir … Daugiau

Vilniaus Katedros varpinėje – instaliacija minint LKB Kronikos 50-metį

Nuo birželio 17 d. Bažnytinio paveldo muziejus Vilniaus Katedros varpinėje kviečia aplankyti instaliaciją, skirtą „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos“ penkiasdešimtmečiui. Instaliacija pavadinta: „Perskaitęs duok kitam: „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikai“ – 50“ Lankytojai galės interaktyviai patirti pavojingą „Kronikos“ platinimo darbą, simboliškai tapdami leidinio bendradarbiais ir drąsiai „į laisvę“ perkeldami sovietinės cenzūros „narve“ … Daugiau

Pamokslas švenčiant Sinodinio kelio vyskupijoje etapo pabaigą

Šiomis šventosiomis Mišiomis užbaigiame pirmąją Sinodo kelio mūsų vyskupijoje fazę. Švenčiame nueitą bendrą kelią ir dėkojame Dievui už visus šią atkarpą nuėjusius kartu. Pirmiausia noriu nuoširdžiai padėkoti mūsų vyskupijos koordinatoriams Agnei ir vyskupui Arūnui ir visai jų suburtai komandai. Per šiuos mėnesius tikrai darbavosi, kad mes galėtume sinodinį kelią pilnai … Daugiau

Lietuvos vyskupai: Bažnyčios mokymas apie šeimą nesikeičia

Bažnyčios mokymas apie šeimą nesikeičia – praneša Lietuvos vyskupai savo šiandien paskelbtame ganytojiškajame laiške. Šeima – pirmoji ir pagrindinė visuomenės ląstelė, prigimtinė žmogiškoji bendruomenė bei visos visuomenės gyvybinis poreikis. Vienas kitą papildydami vyras ir moteris kuria savo šeimą – „santuoka grįstą natūralią bendruomenę“ (Amoris laetitia, 52). Nesikeičia ir tai, kaip … Daugiau

Amžinybėn iškeliavo Andrzej Cyrañski OFM Conv. (1947–1972–2022)

2022 m. birželio 13 d. ryte, sulaukęs 75 metų amžiaus, 51-aisiais kunigystės ir 52-aisiais iškilmingos profesijos metais, pas Viešpatį iškeliavo t. Andrzej Cyrański, Mažesniųjų brolių konventualų ordino Lenkijoje (pranciškonų) Gdansko Šv. Maksimilijono Marijos Kolbės provincijos narys. T. Andrzej Walerian Cyrański, Jano ir Zofijos, iš namų Szczepaniak, sūnus, vyresniosios sesers Irenos … Daugiau

Arkivys. G. Grušo pamokslas per Sekmines, 2022

Nepaprastai gražus sutapimas šiandien, kad švenčiame Sekmines, Tėvo dieną ir Sutvirtinimo sakramentą kartu. Nes viskas sukasi apie Šventąją Dvasią – Tėvo ir Sūnaus santykį. Jų tarpusavio meilė ir yra Šventoji Dvasia, kuri ateina pas mus, kad mus įtrauktų į tą amžiną meilės ryšį. Šventoji Dvasia mus veda šiuo meilės santykio … Daugiau

Vysk. D. Trijonio pamokslas Didžiojo Ketvirtadienio Mišiose

Šį vakarą švenčiame Eucharistijos įsteigimą. Žinome, kad Viešpats mums suteikia šią brangią dovaną ne todėl, kad esame tobuli ar be nuodėmės; ne todėl, kad nusipelnėme ar esame verti jos, bet todėl, kad esame mylimi. Šį vakarą taip pat švenčiame Kunigystės įsteigimą, per kurį įamžinama Šventosios Eucharistijos dovana. Šį rytą per … Daugiau

Bazilijonų ansamblyje apgyvendinti beveik 90 ukrainiečių

Vilniaus arkivyskupijai priklausančiose buvusio Bazilijonų vienuolyno patalpose Aušros vartų gatvėje per pastarąsias dvi dienas priimti 86 Ukrainos karo pabėgėliai. Kaip anksčiau skelbta, pabėgėliai apgyvendinami ir Vilniaus arkivyskupijos viešbutyje „Domus Maria“. Iš Aušros vartų gatvės per architekto J. K. Glaubico projektuotus barokinius vartus patenkama į Vilniaus Bazilijonų vienuolyno ansamblį. Šiomis dienomis … Daugiau

Lietuvos vyskupų laiškas Ukrainos vyskupams

Kovo 25 d., baigdami Vyskupų konferencijos plenarinį posėdį, Lietuvos vyskupai parašė laišką Ukrainos vyskupams, išreikšdami jiems savo paramą ir solidarumą. Jo Ekscelencijai Bronisław BERNACKI Odesos-Simferopolio vyskupui emeritui, Ukrainos vyskupų konferencijos pirmininkui Jo Ekscelencijai Sviatoslav SZEVCZUK Kyivo-Halyčo arkivyskupui, Ukrainos graikų katalikų Bažnyčios sinodo pirmininkui Brangūs Ganytojai ir visi Ukrainos žmonės, šiandien baigdami … Daugiau

Popiežius: priimti, apsaugoti, palydėti ir integruoti brolius ir seseris, bėgančius nuo konfliktų, yra teisinga, žmogiška, krikščioniška

Popiežius Pranciškus sveikina Europos katalikų socialinių dienų Bratislavoje dalyvius. Šia proga jis laišku kreipėsi į Vilniaus arkivyskupą, Europos vyskupų konferencijų tarybos (CCEE) pirmininką Gintarą Grušą, renginio organizatorius ir dalyvius, kviesdamas nelikti abejingais.

Popiežius rašo: „Meilė yra konkretus artumas, dalijimasis, rūpinimasis kitu. Tie, kurie myli, įveikia baimę ir nepasitikėjimą susidurdami su žmonėmis, kurie atvyksta prie mūsų sienų ieškodami geresnio gyvenimo; priimti, apsaugoti, palydėti ir integruoti daugybę brolių ir seserų, bėgančių nuo konfliktų, bado ir skurdo, yra teisinga ir žmogiška, juo labiau krikščioniška. Tegul sienos, vis dar esančios Europoje, virsta durimis, pro kurias atsiveria jos istorijos, tikėjimo, meno ir kultūros paveldas; tegu būna skatinamas dialogas ir socialinė draugystė, kad augtų brolybe grindžiamas žmonių sambūvis.“

Visas laiškas skelbiamas čia: https://lvk.lcn.lt/naujienos/,499.

Kovo 11-osios pamokslas Vilniaus Katedroje

Kartu švenčiame šiandien Kovo 11-ąją Gavėnios metu. Gavėnia – tai tikros laisvės siekimo metas. Mūsų asmeninės laisvės nuo viso, kas mus pavergia, nuo mūsų nuodėmių. Mes siekiame būti išlaisvinti. „Jeigu kaltasis nusigręš nuo savo darytųjų nuodėmių, pradės laikytis mano įsakymų, elgsis dorai ir teisingai, tada jis liks gyvas, nemirs“ (Ez … Daugiau

Vysk. A. Poniškaičio homilija šv. Mišiose už taiką Ukrainoje

Šiandien, turbūt labiau nei bet kuriuo kitu laiku, nėra lengva kalbėti, nes žodžius bando nustelbti beprotiško karo trenksmas. Tačiau pro šią visą beprotybę mūsų ausis ir širdis pasiekia Dievo žodis, kuris šiandien kalba būtent apie žodžius, iš kurių yra atpažįstamas žmogus. Galėtume teisingai pasakyti, kad šiandien reikia ne tiek žodžių, … Daugiau

Vilniuje vyksiančiame forume susitiks tie, kuriems rūpi jaunimas ir jo sielovada

Kovo mėn. 4–5 dienomis Vilniuje vyks vienuoliktas Jaunimo sielovados forumas, skirtas jaunimo sielovados bendradarbiams. Dalyvauti kviečiami su jaunimu dirbantys parapijų, bendruomenių ir organizacijų atstovai, įvairių disciplinų mokytojai, jaunimo lyderiai, jaunimu besidomintys asmenys. Registracija į forumą vyksta iki vasario 28 d. (registracijos forma). Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius, atsakingas už jaunimo pastoraciją, … Daugiau

Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2022 m. vasario 18 d.

Vasario 22 d. minėsime Šv. apaštalo Petro Sosto šventę. Sosto simbolis primena mokytojo ir ganytojo misiją, Kristaus pavestą Petrui o per jį ir įpėdiniams, kaip regimos Bažnyčios vienybės pagrindą ir pamatą. Popiežius Pranciškus skyrė paramą Vilniaus arkivyskupijos Caritui – pagalbai migrantams Pristatoma iliustruota knyga vaikams „Kronika. Slaptos knygos istorija“ Pašaukimų … Daugiau