Arkivyskupas pakvietė pokalbio apie saugios aplinkos Bažnyčioje vaikams užtikrinimą

Liepos 8 d. Vilniaus arkivyskupijos kurijoje įvyko susitikimas dėl saugios aplinkos Bažnyčioje užtikrinimo, atsiliepiant į viešą laišką, kurį gavo Lietuvos vyskupai ordinarai. Susitikime su arkivyskupu Gintaru Grušu dalyvavo Veronika Kimbrytė, Liudas Jovaiša, Danutė Gailienė, Vytautas Ališauskas, kun. Gintaras Vitkus ir Juozas Ruzgys.

Pokalbyje sutarta, jog užtikrinant saugią aplinką vaikams ir atkuriant pasitikėjimą Bažnyčia, reikalingas aktyvesnis pasauliečių dalyvavimas, būtinos ir kitos priemonės.

Plačiai kalbėta apie nepriklausomo tyrimo galimybes ir perspektyvas. Bandyta išsigryninti, kaip ir koks galėtų vykti nepriklausomas tyrimas, kad jis atskleistų esamą situaciją ir padėtų geriau suprasti aukas, jų patirtas skriaudas ir numatyti kelią jų išgydymui bei nusikaltimų užkardymui. Sutarta tęsti šį dialogą.

Arkivyskupas pristatė, kad prieš mėnesį nuskambėjusio atvejo išankstinio kanoninio tyrimo medžiaga perduota į Tikėjimo mokymo kongregaciją, iš kurios laukiama tolesnių nurodymų.

Arkivyskupas kviečia bendradarbiauti psichologus ir kitus kvalifikuotus specialistus tiek pranešimų priėmimo, skundų tyrimo, pagalbos aukoms, tiek ir prevencijos srityse. Aptarta, kad reikėtų plėsti galinčių dalyvauti specialistų kanoniniuose tyrimuose ratą, nors ir iki šiol, kaip Gairėse numatyta, tyrimuose Vilniaus arkivyskupijoje dalyvavo psichologas ir teisininkas. Svarbu permąstyti pranešimų apie smurto atvejus gavimo kanalus, kad būtų paprasčiau pranešti apie patirtą išnaudojimą ir kad išklausantys asmenys būtų ir pasauliečiai.

Arkivyskupas priminė, jog yra patvirtintos elgesio su nepilnamečiais ir pažeidžiamais suaugusiaisiais Gairės, tačiau informacija nepasiekia didesnės dalies visuomenės. Prevencijos srityje yra parengta medžiaga, kaip kurti saugią aplinką, skirta parapijoms, organizacijoms. Apie saugios aplinkos vaikams kūrimą kalbėta ir kunigų susirinkime, vyksta paskaitos seminaristams apie nepilnamečių ir pažeidžiamų asmenų apsaugą, saugią aplinką ir sveikus santykius psichologiniu požiūriu, kanonų bei valstybės teisės perspektyvose.

Prevencijos užtikrinimas, darbas su įvairiomis visuomenės grupėmis turi būti plėtojamas aktyviau, tad yra užmegztas ryšys su Lenkijoje, Krokuvoje prevencijos srityje veikiančiu Vaiko apsaugos centru, kurio atstovai sutinka dalintis patirtimi ir žiniomis, kaip užtikrinti vaikų bei pažeidžiamų asmenų saugumą.

Arkivyskupas dar kartą pakartojo raginimą pranešti apie žinomus nepilnamečių ir pažeidžiamų asmenų išnaudojimo atvejus vyskupijų tyrėjams ir (arba) teisėsaugos institucijoms.