Rudenį pasitinkant – Kūrinijos laikas

Viso pasaulio krikščionys yra kviečiami švęsti Kūrinijos laiką. Šis laikas prasideda rugsėjo 1 d., kuri Katalikų Bažnyčioje minima kaip Maldos dėl rūpinimosi kūrinija diena, ir baigiasi spalio 4 d., Šv. Pranciškaus asyžiečio minėjimo dieną.

Popiežius Pranciškus Kūrinijos dienos proga šiemet parengė laišką tema „Tesilieja teisingumas ir taika“.

Taip pat ekumeninį kvietimą minėti Kūrinijos laiką parengė Europos katalikų vyskupų konferencijų taryba (CCEE), kuriai šiuo metu pirmininkauja Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas, ir Europos Bažnyčių Taryba (CEC), kuriai vadovauja graikų ortodoksų arkivyskupas Nikitas.

Nuo 2015 m., prisijungusi prie kitų Bažnyčių jau anksčiau pradėtos iniciatyvos, šią dieną kasmet mini ir Katalikų Bažnyčia. Tuomet popiežius Pranciškus paragino Kūrinijos laiką švęsti kiekvienoje vyskupijoje, kiekvienoje parapijoje. Tais pačiais metais pasirodžiusioje enciklikoje Laudato si’ apie rūpinimąsi mūsų bendraisiais namais, sakoma, kad esame ne pasirinktinai, o neatsiejamai bendra atsakomybe susieti tarpusavyje ir su Kūrinija.

Parengta pagal Vatican News ir CCEE informaciją