Pradėti bažnytinio tyrimo veiksmai dėl kun. Sigito Grigo netinkamo elgesio internete

Vilniaus arkivyskupijos kunigas Sigitas Grigas atleistas iš pareigų, jam uždrausta turėti kontaktų su nepilnamečiais. Kunigui leidžiama tik aukoti šv. Mišias privačiai, nedalyvaujant kitiems žmonėms.

Kunigas nušalintas šiomis dienomis paaiškėjus informacijai apie 2020 m. vykusį ikiteisminį tyrimą dėl disponavimo pornografinio turinio dalykais, kuriuose vaizduojamas vaikas arba asmuo pateikiamas kaip vaikas (2020 m. lapkričio 16 d. Telšių apylinkės teismo nutartimi kunigas atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės už nusikalstamos veikos padarymą pagal laidavimą), ir gavus informacijos apie kitą galimai netinkamą kunigo elgesį internete.

Pradėti bažnytinio tyrimo veiksmai, šio tyrimo medžiaga bus perduota Tikėjimo mokymo dikasterijai.

Pasistūmėjus tyrimui ir turint daugiau tikslių žinių bus pateikta daugiau informacijos.

Arkivyskupas Gintaras Grušas sako: „Gaila, kad ir dvasininkai įsivelia į pornografinės medžiagos, siejamos su vaikų išnaudojimu, kaupimą, sklaidą. Tai yra nusikaltimas, dėl kurio reikia atsakyti tiek prieš Valstybę, tiek prieš Bažnyčią.“

Žinantys apie nepilnamečių išnaudojimo atvejus apie tai privalo pranešti Vaiko teisių apsaugos tarnybai, teisėsaugai. Jei atvejis įvyko bažnytinėje aplinkoje, kviečiama apie tai pranešti ir vyskupų paskirtiems tyrėjams.