Pamokslas p. Almos Adamkienės laidotuvių Mišiose

Brangieji, atėjome į šią mūsų tautos šventovę Vilniaus Arkikatedrą atsisveikinti ir palydėti į Dievo namus visiems Lietuvos žmonėms žinomą ir jų branginamą ponią Almą Adamkienę. Su nuoširdumu ir malda apkabiname prezidentą Valdą Adamkų, kuris skaudžiai išgyvena praradimą jam taip brangios žmonos, kurią pamilo jaunystėje ir nuo to laiko drauge nuėjo … Daugiau

Užuojauta dėl ponios Almos Adamkienės mirties

Alma Adamkienė. Nuotraukos aut. Džoja Gunda Barysaitė

Arkivyskupas Gintaras Grušas reiškia užuojautą dėl ponios Almos Adamkienės mirties: Nuoširdi užuojauta Jo Ekscelencijai Prezidentui Valdui Adamkui dėl mylimos žmonos p. Almos Adamkienės netekties. Alma Adamkienė savo santūriu pavyzdžiu mokė Lietuvos žmones atjautos, supratimo, meilės. Ji telkė bendraminčius kilniems tikslams, kvietė atsigręžti į stokojančius, menkesnes galimybes turinčius, ypatingą dėmesį skyrė … Daugiau

Mirė kun. Miroslav Balcevič (1964-1988-2023)

Kun. Miroslav Balcevič

Gegužės 20 d. Vilniuje po sunkios ligos mirė Parudaminio Kristaus Atsimainymo parapijos klebonas kunigas Miroslav Balcevič. M. Balcevič gimė 1964 m. sausio 3 d. Vilniaus r. Bajorų kaime (Vilniaus (Kalvarijų) Šv. Kryžiaus Atradimo parapija). 1971 m. pradėjo lankyti Avižienių vidurinę mokyklą, kurią baigęs 1982 m. įstojo į tuometinį Vilniaus pedagoginį … Daugiau

Sekmadienį švęsime Pasaulinę gyvybės dieną

Artėjantis sekmadienis, gegužės 30 d., yra Pasaulinė gyvybės diena. Lietuvos šeimos centras dalijasi vyskupo Arūno Poniškaičio vaizdo palinkėjimu bei Santaros klinikų kapeliono Gabrieliaus Satkausko mintimis apie dėkingumą. Pokalbis, buvimas bendrakeleiviu yra raktas į žmogaus širdį. Šventajame Rašte užrašyta, kad prisikėlęs Jėzus eidamas kartu su mokiniais domisi, kuo jie gyvena. Šis … Daugiau

Arkiv. G. Grušo homilija, švenčiant įžengimo į Vilniaus arkivyskupo sostą 10 metų sukaktį

Brangūs broliai ir seserys Kristuje, Lygiai prieš dešimt metų nuo šios ambonos pradėjau savo tarnystę kaip arkivyskupas ir savo pirmą pamokslą pradėjau šiais žodžiais: „Šiomis pamaldomis mes visi kartu pradedame naują Vilniaus arkivyskupijos kelionės tarpsnį. Šiandienos apmąstymui labai tinka keliaujančios Dievo Tautos įvaizdis, kurį Vatikano II Susirinkimo Tėvai pasirinko kaip … Daugiau

Vyskupo Dariaus Trijono homilija šv. Mišiose švenčiant 50 metų jubiliejų

Turbūt dauguma iš mūsų mėgstame skaityti knygas. Turime savo mėgstamą autorių. Man taip pat patinka skaityti knygas. Prisimenu laiką, kai pradėjau lankyti mokyklą, mano mėgstama vieta, kur dažnai apsilankydavau, – netoli namų esanti biblioteka. Namuose eidavau miegoti paskutinis, o kad mama nematytų, jog aš dar nemiegu, uždengdavau kruopščiai kambario duris, … Daugiau

Vilniuje – asamblėja apie katalikiškąjį ugdymą Europoje

Balandžio 21–22 dienomis Vilniuje vyks Europos katalikiškojo ugdymo komiteto 100-oji generalinė asamblėja.

Asamblėjos metu bus aptariamos visos Europos katalikiškam ugdymui aktualios temos, sprendžiami einamieji organizacijos klausimai, dalijamasi šalių-narių patirtimi. Nemažai dėmesio bus skiriama Ukrainos katalikiškam ugdymui, diskutuojama apie Europos katalikiškų mokyklų vadovų specifinį parengimą.

Europos katalikiškojo ugdymo komitetas (angl. CEEC – European Committee for Catholic Education, www.ceec.be) įkurtas 1974 metais kaip tarptautinė ne pelno asociacija. Ši organizacija vienija 29 katalikiškojo švietimo tinklus 27-iose Europos šalyse. Europos katalikiškojo ugdymo komitetas yra šių tinklų vadovų susitikimo vieta, studijų ir informacijos centras. CEEC atstovauja daugiau nei 35 tūkstančių mokyklų su 8 milijonais moksleivių. Lietuvos atstovė komitete – Lietuvos katalikiškojo ugdymo asociacija.

Pagal Lietuvos katalikiškojo ugdymo asociacijos ir Europos katalikiškojo ugdymo komiteto informaciją

Arkivyskupo G. Grušo homilija Velyknakčio šv. Mišiose

Brangūs broliai ir seserys Kristuje, Kristus priskėlė! Jis tikrai prisikėlė! – tai yra mūsų viso tikėjimo pamatas ir tvirtumas. Šios nakties liturgija yra pilna simbolikos, ženklų, kurie mums nušviečia gyvenimo ir tikėjimo kelią. Dievo žodis primena mums visos žmonijos išganymo kelią, nueitą, einamą, ir tai, kur tas kelias mus visus … Daugiau

Konferenciją „Tarpkultūrinis ir religinis dialogas“ kviečiame stebėti internetu

Šiandien LR Seime vyko konferencija „Tarpkultūrinis ir religinis dialogas“. Renginyje pasisakė Lietuvoje viešintis Visuotinis patriarchas Baltramiejus bei Europos Vyskupų konferencijų tarybos pirmininkas, Vilniaus Arkivyskupas Gintaras Grušas (pranešimas lietuvių ir anglų k.). Renginį galima peržiūrėti Seimo „YouTube“ paskyroje „Atviras Seimas“. Konferencijos metu vyko diskusija „Bažnyčių ir religinių bendruomenių reakcija į karą ir konfliktus“, … Daugiau

Malda prašant taikos Ukrainai Dievo Gailestingumo šventovėje

Šv. Mišios Dievo gailestingumo šventovėje. Nuotr. aut. Aistė Karpytė

Europos vyskupų konferencijų taryba paragino visas Europos šalis dalyvauti gavėnios maldos grandinėje už taiką Ukrainoje ir už karo aukas. Šv. Mišios kiekvieną gavėnios dieną aukojamos vis kitoje Europos šalyje. Šiandien, kovo 13 d., malda, prašant taikos Ukrainai, paguodos kenčiantiems ir amžinybės žuvusiems, sklido iš Lietuvos, Vilniaus, Dievo Gailestingumo šventovės. Arkivysk. … Daugiau

Vilniuje vyksta konferencija siekiant suvienyti jėgas prieš prekybą žmonėmis

Vasario 28 – kovo 1 dienomis Vilniuje vyksta Šv. Mortos grupės (Santa Marta Group) konferencija „Jėgų suvienijimas prieš prekybą žmonėmis“, kurioje aptariama Ukrainos karo sukelta migracijos krizė ir jos kontekste išaugusi prekybos žmonėmis rizika. Konferencijoje dalyvauja 14-os Europos šalių atstovai, kovos su prekyba žmonėmis srities ekspertai, teisėtvarkos pareigūnai, Bažnyčios atstovai, … Daugiau

Nukentėjusiems Turkijoje ir Sirijoje paremti – speciali Lietuvos Caritas sąskaita

Atsiliepiant į didžiulio masto tragediją Turkijoje ir Sirijoje bei kasdien augančius žuvusiųjų nuo žemės drebėjimų aukų skaičius, Lietuvos Caritas kviečia malda ir auka paremti nukentėjusius į specialiai šiam tikslui skirtą Lietuvos Caritas sąskaitą LT53 7300 0100 0223 8929. Kaip trečiadienį skelbė naujienų tarnybos, žuvusiųjų po galingų žemės drebėjimų Turkijoje ir … Daugiau

Grigališkojo choralo savaitė Marijampolėje kviečia choralo giesmininkus

Artėjant vasarai, daugelis planuojame ne tik atostogas, bet ir akiratį praplečiančias veiklas, stovyklas, kursus. Žingeidiesiems jau dabar skelbiama gera naujiena – po vienerių metų pertraukos į Marijampolę šią vasarą sugrįš tradiciniai grigališkojo choralo kursai, organizuojami Vilniaus Šv. Kazimiero grigališkojo choralo studijos. Jau penkioliktą kartą šiame mieste rengiama grigališkojo choralo savaitė … Daugiau

Žemyninis Sinodo etapas – susitikimas Prahoje

Popiežiaus Pranciškaus inicijuotas Sinodinis kelias pasiekė žemyninį etapą. 2023 m. vasario 5 d. žemyninio etapo aptarimas prasidėjo Okeanijoje ir Europoje. Okeanijos delegatai pasidalyti įžvalgomis susirinko į Fidžio sostinę Suvą, o europiečiai – į Čekijos sostinę Prahą. Iš daugelio Europos valstybių į Prahą atvyko Vyskupų konferencijų pirmininkai ir po keletą deleguotų … Daugiau

Arkivysk. G. Grušo homilija švenčiant Pašvęstųjų dieną, Grabnyčias

Sveikinu visus taip gausiai susirinkusius švęsti Kristaus Paaukojimo šventės. Sveikinu Šventojo Tėvo atstovą Apaštalinį Nuncijų, Kardinolą, brolius vyskupus, brolius kunigus, ypač brolius kunigus, seses vienuoles, pašvęstojo gyvenimo bendruomenių brolius ir seses. Šiandien visame pasaulyje švenčiame Pašvęstojo gyvenimo dieną. Ta diena mums sako, kad dar vienu žingsniu priartėjom prie Dangaus karalystės. … Daugiau

Arkivysk. G. Grušo homilija šv. Mišiose už Vilniaus miestą ir jo gyventojus

Neseniai atšventėm Jėzaus gimtadienį, šiandien minime Vilniaus gimtadienį. Gimtadieniai mums yra ir asmeninė proga, ir šeimos proga ne tik pažymėti laiko tėkmę, bet, visų pirma, dėkoti Dievui, vertinti Jo mums suteiktą gyvybės dovaną. Proga kiekvienam iš mūsų apžvelgti išgyventus metus, mūsų patirtis, žmones, su kuriais teko bendrauti, mūsų nueitą kelią. … Daugiau

Malda už Vilnių ir vilniečius švenčiant 700-ąjį Vilniaus gimtadienį

Švenčiant 700 metų sukaktį nuo kunigaikščio Gedimino laiškų krikščioniškam pasauliui, kviečiame į maldą už Vilnių ir vilniečius miesto širdyje – Vilniaus Katedroje. Simboliška, kad laiškas, kuriame paminėtas Vilnius, parašytas Šventojo apaštalo Pauliaus atsivertimo dieną – sausio 25 d. Laiške sakoma: „Duota, nuodugniai apsvarsčius, mūsų mieste Vilniuje 1323 Viešpaties metais, Švento … Daugiau

Ateinantį sekmadienį – Šv. Juozapato metų atidarymas

Lapkričio 6-ąją Bažnyčia pradeda švęsti Šv. Juozapato metus. 2023-iaisiais bus minimos 400-osios šv. Juozapato Kuncevičiaus (1580–1623) kankinystės metinės. Šios sukakties proga Lietuvos Respublikos Seimas 2023-iuosius yra paskelbęs Šventojo Juozapato metais. Sekmadienį Švč. Trejybės Graikų apeigų katalikų bažnyčioje (Aušros vartų g. 7B, Vilnius) Jubiliejinių metų atidarymo iškilmė prasidės 10.45 val. Šv. … Daugiau

Berlyno arkivyskupas Koch lankėsi Vilniaus arkivyskupijoje

Arkivyskupo Koch susitikimas su pastoracinių centrų atstovais

Spalio 28–31 dienomis Berlyno arkivyskupas Heiner Koch lankėsi Lietuvoje ir domėjosi galimybėmis bendradarbiauti su Vilniaus arkivyskupija. Su Berlyno arkivyskupu atvyko generalvikaras kun. Manfred Kollig SSCC, Andreas Fritsch, atsakingasis už tarptautinius ryšius, ir Matthias Dörr, Renovabis komunikacijos ir bendradarbiavimo skryriaus vadovas. Vyko susitikimai su vyskupijos pastoracijos centrų atstovais, aplankytos kelios Vilniaus … Daugiau

Vilniaus arkivyskupijos tikintieji su visa Europa jungėsi į maldą už taiką Ukrainoje

Rugsėjo 14 d. Vilniaus arkikatedroje bazilikoje vyko pamaldos už taiką Ukrainoje ir Švenčiausiojo Sakramento adoracija. Vienijantis su visa Europa, šią Kryžiaus Išaukštinimo dieną Vilniaus Katedroje, Šv. Kryžiaus atradimo bažnyčioje, Švč. Trejybės bažnyčioje, kurioje meldžiasi ukrainiečiai, ir kitose Vilniaus arkivyskupijos bažnyčiose vyko malda už taiką Ukrainoje. Pamaldose Katedroje arkivyskupas Gintaras Grušas … Daugiau