Vysk. A. Poniškaičio homilija šv. Mišiose už taiką Ukrainoje

Šiandien, turbūt labiau nei bet kuriuo kitu laiku, nėra lengva kalbėti, nes žodžius bando nustelbti beprotiško karo trenksmas. Tačiau pro šią visą beprotybę mūsų ausis ir širdis pasiekia Dievo žodis, kuris šiandien kalba būtent apie žodžius, iš kurių yra atpažįstamas žmogus. Galėtume teisingai pasakyti, kad šiandien reikia ne tiek žodžių, … Daugiau

Vilniuje vyksiančiame forume susitiks tie, kuriems rūpi jaunimas ir jo sielovada

Kovo mėn. 4–5 dienomis Vilniuje vyks vienuoliktas Jaunimo sielovados forumas, skirtas jaunimo sielovados bendradarbiams. Dalyvauti kviečiami su jaunimu dirbantys parapijų, bendruomenių ir organizacijų atstovai, įvairių disciplinų mokytojai, jaunimo lyderiai, jaunimu besidomintys asmenys. Registracija į forumą vyksta iki vasario 28 d. (registracijos forma). Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius, atsakingas už jaunimo pastoraciją, … Daugiau

Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2022 m. vasario 18 d.

Vasario 22 d. minėsime Šv. apaštalo Petro Sosto šventę. Sosto simbolis primena mokytojo ir ganytojo misiją, Kristaus pavestą Petrui o per jį ir įpėdiniams, kaip regimos Bažnyčios vienybės pagrindą ir pamatą. Popiežius Pranciškus skyrė paramą Vilniaus arkivyskupijos Caritui – pagalbai migrantams Pristatoma iliustruota knyga vaikams „Kronika. Slaptos knygos istorija“ Pašaukimų … Daugiau

2022 m. Vilniaus knygų mugėje

2022 Vilniaus knygų mugėje vasario 24-27 dienomis kviečiame apsilankyti šiuose susitikimuose ir stenduose (visa programa): Vasario 24 d. 11 val. lrt salė 5.1 Vysk. Fultono J. Sheeno knygos „Santuokai reikia trijų“ pristatymas. Dalyvauja Ričardas Doveika, Erika Fuks, Algirdas Petronis. (Katalikų pasaulio leidiniai) 14 val. konf. salė 1.3 Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus … Daugiau

Šventojo Tėvo parama migrantams Lietuvoje – dvasinis artumas ir tėviškas padrąsinimas

Popiežius Pranciškus skyrė 50 tūkst. eurų paramą Vilniaus arkivyskupijos Caritui, kad paremtų jo veiklą su migrantais Lietuvos rytiniame pasienyje. Lėšos skirtos per Šventojo Sosto Tarnavimo integraliai žmogaus pažangai dikasteriją. „Ši parama yra tiesioginė dvasinio artumo ir tėviško padrąsinimo išraiška, kurią popiežius Pranciškus išreiškė daug kartų“, – sakoma Tarnavimo integraliai žmogaus pažangai dikasterijos komunikate. … Daugiau

Arkivysk. G. Grušo pamokslas Vasario 16-ąją

Brangūs broliai ir seserys Kristuje, mes švenčiame laisvę, nepriklausomybę, kuri buvo paskelbta prieš 104 metus. Bet žinome, kad kasdien mes visi dar mokomės gyventi laisvėje kaip tikrai laisvės žmonės. O kad galėtume tokie būti, mums yra duotas Dievo apreiškimas, Dievo žodis, kuris mumyse veikia ir, jei leidžiame, mus išlaisvina. Dievas, … Daugiau

Pristatoma iliustruota knyga vaikams „Kronika. Slaptos knygos istorija“

Minint Lietuvos Bažnyčios Kronikos 50-ųjų metų jubiliejų pasirodė iliustruota knyga vaikams „Kronika. Slaptos knygos istorija“. Tai iliustruotas pasakojimas vaikams, jų tėveliams – visai šeimai apie „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kroniką“, jos leidėjus, platintojus, apie tikrus herojus – žmones, kurie gyvena tarp mūsų. PRISTATYMAI Knygos pristatymo renginys internete (Facebook Bažnyčios Kronikos Fondo … Daugiau

Pašvęstojo gyvenimo diena Vilniaus arkivyskupijoje

2022 metų vasario 2 dieną Vilniaus arkivyskupijoje tarnaujantys pašvęstieji kartu su ganytojais iškilmingai minėjo Viešpaties Paaukojimą ir šventė Pašvęstojo gyvenimo dieną Vilniaus arkikatedroje bazilikoje. Vilniaus arkivyskupui Gintarui Grušui tarus sveikinimo žodį, kunigas jėzuitas Mindaugas Malinauskas dalijosi mintimis apie asmeninę ir bendruomeninę įžvalgą. Pasak kalbėtojo, pirmas žingsnis yra patikėti, kad esame … Daugiau

Pamaldos už krikščionių vienybę Vilniuje – Šv. Jonų bažnyčioje

Sausio 18–25 dienomis bus švenčiama Maldos už krikščionių vienybę savaitė. Maloniai kviečiame visų denominacijų krikščionis dalyvauti ekumeninės maldos vakare, sausio 25-ąją dieną (antradienį), 18 val., Vilniaus Šv. Jono Krikštytojo ir Šv. Jono apaštalo ir evangelisto bažnyčioje (šv. Jono g. 12). Šiais metais pasirinkta savaitės tema: „Mes matėme užtekant jo žvaigždę … Daugiau

Homilija Laisvės gynėjų dienos šv. Mišiose

Brangūs broliai ir seserys Kristuje, šios dienos pirmasis skaitinys yra sunkus skaitinys, savotiška enigma. Žydų tauta išeina kovoti, šaukiasi Dievo, atsineša Sandoros Skrynią, kuri yra Dievo namai, Jo buvimas Izraelio tautos, išrinktosios tautos, tarpe. Ir jie ne tik pralaimi mūšį, daug aukų, bet ir pats Dievas, Jo sostas yra priešų … Daugiau

Vilniaus arkivyskupijos Carito naujoji vadovė – Audronė Kairienė

Nuo šių, 2022-ųjų, metų pradžios Vilniaus arkivyskupijos Carito vadovės pareigas pradėjo eiti Audronė Kairienė. Ji pakeis trejus metus vadovavusią seserį Jolitą Matulaitytę, kuri tapo Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo Vargdienių seserų kongregacijos vyresniąja. Daugiau informacijos vilnius.caritas.lt tinklalapyje.

Pamokslas Bernelių Mišiose Vilniaus Katedroje

Broliai ir sesės Kristuje, čia susirinkę, ir tie, kurie jungiasi į maldą per Lietuvos televizijos transliaciją, sveikinu visus, sulaukusius šventų Kalėdų! Kristaus užgimimo šventė iš tiesų yra šventė, tai didis džiaugsmas, apie kurį girdėjome šiandienos skaitiniuose. Girdėjome pranašystę apie šį džiaugsmą ir jo išsipildymą: „Tauta, kuri vaikščioja patamsiais, išvys skaisčią … Daugiau

VA Bendruomenių sinodinio kelio koordinatoriai dalyvavo mokymuose

Vilniuje gruodžio 11 d. rinkosi Vilniaus arkivyskupijos parapijų, rektoratų, bendruomenių ir organizacijų sinodinio kelio koordinatoriai. Į kvietimą susitikti atsiliepė daugiau nei 80 paskirtų koordinatorių iš visos vyskupijos, dalyvavo pastoracinių centrų darbuotojai. Vilniaus arkivyskupijos sinodinė komanda, organizavusi susitikimą, dėkoja visiems šiems iniciatyviems žmonėms, skyrusiems šeštadienį gilinimuisi į sinodo temą ir sinodinio kelio bendruomenėse klausimus.

Susitikimas prasidėjo šv. Mišioms Vilniaus šv. Teresės bažnyčioje, kurioms vadovavo kardinolas J. Em. Audrys Juozas Bačkis. Vėliau dalyviai „Domus Maria“ salėje klausėsi kardinolo padrąsinimo drauge eiti sinodiniu keliu. Ses. Gintautė Giedrimaitė CC pasidalino mintimis apie sinodą ir jo kelią.

Galimą sinodinių susitikimų turinį ir metodus, kaip susitikimus rengti, pristatė Agnė Markauskaitė, sinodinio kelio Vilniaus arkivyskupijoje koordinatorė. Kalbėta apie įžvalgų iš susitikimų užrašymą ir jų surinkimą. Bendruomenės kviečiamos apsitarti viduje, kaip sinodinis kelias atrodys jų bendruomenėje, kokius žmones ir kaip pakviesti į susitikimus. Živilė Peluritienė pristatė siūlomus komunikacijos įrankius bei kryptis, kur ieškoti daugiau informacijos apie sinodą ir sinodinį kelią. Kaip parinkti ir kalbinti moderatorius grupelėms ir kaip moderuoti susitikimą, praktiniais patarimais dalijosi Algis Petronis, Vilniaus arkivyskupijos šeimos centro vadovas.

Vilniaus arkivyskupijos sinodinio kelio komanda spalio mėnesį kvietė parapijų klebonus, rektorius, organizacijų vadovus paskirti sinodinio kelio koordinatorius bendruomenėje. Po gruodžio mėnesį vykusių mokymų sinodinio kelio koordinatoriai bendruomenėse kartu su kunigais, pastoracinėmis tarybomis, iniciatyvinėmis grupėmis ar organizacijų vyresniaisiais planuos, kaip sinodiniu keliu keliaus jų konkreti bendruomenė ir kaip bendruomenė pasieks tuos, kurie nėra jos nariai. Bendruomenėse bus renkami žmonės, kurie moderuos susitikimus grupelėse (grupelių moderatoriai), o netrukus prasidės ir susitikimai sinodo klausimais.

Šiame sinodiniame kelyje kviečiami prisijungi visi, norintys išreikšti savo nuomonę, pasidalinti mintimis, tad jei Jūsų nepasiekė pakvietimas per bažnyčios bendruomenę ar kitais kanalais, kviečiame suburti grupelę sinodiniam pokalbiui savarankiškai. Medžiaga, kaip moderuoti pokalbį ir teikti įžvalgas Vilniaus arkivyskupijoje, skelbiama viešai internete.

Vilniaus arkivyskupijos parapijos, organizacijos, dar nepaskyrusios sinodinio kelio bendruomenėje koordinatorių, tai vis dar gali padaryti, rašydamos el. paštu sinodas@vilnensis.lt. Negalėję dalyvauti mokymuose koordinatoriai netrukus gaus mokymų medžiagą el. paštu.

Koordinatorių susitikimo nuotraukos Feisbuke

Vilniaus arkivyskupijos kurijos informacija

Arkivysk. G. Grušo homilja Aušros vartų atlaiduose

Brangieji!

Skaitiniai liudija, kad artėja liturginių metų pabaiga. Jie kalba apie paskutiniuosius dalykus, kai pakils arkangelas Mykolas ir užstos Dievo tautą. Kalba apie kataklizmą, apie ženklus, saulės užtemimą, mėnulį, kuris nebeduos šviesos, žvaigždes, kurios kris iš dangaus. Ir niekas iš mūsų nežino nei dienos, nei valandos, kada visa tai įvyks. Bet žinia, kurią Šventasis Raštas mums duoda, yra, kad, nesvarbu, kokie dalykai gali vykti aplink mus pasaulyje, mums nereikia bijoti. Nereikia bijoti, nes mes žinome, kad galime pasitikėti Dievu. Kaip antrajame skaitinyje girdėjome, kad save aukodamas ant kryžiaus Jis jau atnašavo auką, kuri mūsų nuodėmes atleido.

Mūsų išganymas, jei nenuleidžiame akių nuo Jėzaus, yra garantuotas. Bet negalime nuleisti akių, net kai atrodo, kad viskas aplink mus yra baisu. Negalime atitraukti nuo Jo savo žvilgsnio, net jei žvaigždės iš dangaus pradėtų kristi ar saulė aptemtų. Psalmėje mes tai ir giedojome: „Globok mane, Dieve, prie Tavęs aš glaudžiuosi.“ Tai yra šio sekmadienio ir Aušros Vartų žinia. Nelaimės ir nežinios akivaizdoje glaustis prie Dievo. Mes esame kviečiami pasitikėti Dievu ir iš Jo semtis ramybės ir jėgų. Ir dar visuomet visuose šio gyvenimo išbandymuose mes turime sugebėti išlikti krikščionimis ne tik žodžiais, bet ir savo elgesiu. Išlikti vieno Dievo vaikai. Išlikti vienos Motinos vaikai. O tai reiškia atpažinti, kad iš esmės mes visi esame broliai ir seserys, vieno Dievo vaikai.

Motinos artumas mums nepaprastai svarbus ir teikia vilties. Mažas vaikas, kai jis nerimsta, kai jį apima jaudulys ar baimė, nekantrumas, nurimsta, kai motina jį paima į savo glėbį, kai vaikas pajaučia jos plakančią širdį prie savosios. Vaikas pasitiki, kad mama parūpins visko, ko reikia. Čia, Aušros Vartuose, per amžius žmonės ateina prašyti Dievo Motinos užtarimo, patikėti jai savo gyvenimo rūpesčius ir sunkumus.

Mūsų tautai nėra svetimi sugyvenimo sunkumai. Ne per seniausiai, nepriklausomybės pradžioje, buvo tokių atvejų, kai iš šeimos brolis ar sesuo, suvilioti galimybės gyventi geriau, išvyko į užsienį ieškoti geresnių darbų – ar tai būtų Anglija, ar Norvegija, – ir tuo metu dar nelegaliai. Juos suviliojo žmonės, kurie žadėjo gerus darbus, geresnį gyvenimą. Ir jie atsirado fermose, kur iš jų buvo atimti pasai, jie buvo priversti dirbti ilgas valandas, ilgas dienas ir net negalėdavo susisiekti su savaisiais. Kai kurios moterys buvo paimtos į sekso vergiją, priverstos darbuotis prostitutėmis ir vargiai galėjo pabėgti.

Ir ką jų šeimos nariai, jų broliai ir seserys, draugai Lietuvoje darė? Sužinoję, kad mūsų artimieji paimti į vergiją, dėjo pastangas juos išlaisvinti, ištraukti iš tos nelaimės. Dėjome pastangas, kad policija tuose kraštuose, mūsų kunigai, besidarbuojantys ten, siektų ištraukti juos iš tų pančių. Ir dabar tarp mūsų, prie mūsų sienos žmonės, kartais apgauti sukčių ar kitų, patenka į nelaimes.

Šis sekmadienis Bažnyčioje yra vargstančiųjų sekmadienis, kai meldžiamės už visus, kurių gyvenimas yra sunkus, kurie – dėl savo ar ne dėl savo kaltės – sunkiai pakelia kasdienio gyvenimo naštą. Mes turime melstis už juos, bet taip pat dalintis tuo, ką mes turime. Vargstančiųjų mūsų miestuose ir miesteliuose nestokojam – ir pasienyje šiandien, ir pabėgėlių stovyklose, migrantų stovyklose jų nestokojam. Jie gyvena sunkiomis sąlygomis ir juos reikia sušelpti.

Mūsų Caritas darbuojasi, ir šiandien Mišių pabaigoje pašventinsime Gerumas mus vienija simbolį, kasmetinę Advento žvakę, kurią kviečiame visus įsigyti ir taip parodyti solidarumą su vargstančiaisiais.

Gailestingumo Motina mūsų šiandien sulaukė. Ji ne tik teikia mums gailestingumą ir paguodą, ne tik užtaria mus pas savo Sūnų, ne tik tarpininkauja mums priimant išganymo malones, bet ir kviečia mus būti gailestingus, gailestingus kitiems, savo broliams ir seserims, tiems, kurie yra šalia ir kurie yra toliau. Turim ir naujų situacijų, kai, įvedus nepaprastąją padėtį pasienio ruože, kur kartais vieni gyvena mūsų žmonės, toks gestas – aplankyti savo kaimyną, pabūti kartu – irgi tampa svarbus.

Ir mūsų miestuose bei miesteliuose svarbu ir geras žodis, ir buvimas kartu, bet kai matom stoką, kai matom vargstančius, – būti tais, kurių veide matome Jėzų. Kad būtume pasiruošę pašelpti, pasidalinti.

Šiandien taip pat dėkojame tiems, kurie teikia kitiems pagalbą: Carito darbuotojams ir tiems, kurie saugo mūsų valstybės sieną: pasieniečiams, policijai, kariuomenei – visiems, kurie teikia pagalbą. Tokių gražių pavyzdžių buvo krizės pradžioje, kai pasieniečiai, kadangi nebuvo, kuo žmones sušelpti, iš savo namų atsinešdavo pieno migrantų vaikams, nes jie taip pat žmonės. Ir mūsų pareigūnai tą irgi supranta. Galim kiekvienas vienaip ar kitaip – ar geru žodžiu, ar kokiu savo materialiu turtu paremti kitus, kuriems reikalinga pagalba.

Ženklai pasaulyje – tiek politinės migracijos, tiek pandemijos akivaizdoje – kviečia mus naujai kreiptis į Dievo Motiną. O Marijos kreipimasis įvairiuose apreiškimuose pasaulyje lieka tas pats visada. Ji kviečia mus: „Melskitės, melskitės, melskitės.“ Melskimės už tėvynę, už jos saugumą ir laisvę. Melskimės už žmonės, kurie pakliuvo į sukčių ar politinių jėgų spąstus. Už pabėgelius, ieškančius saugesnio gyvenimo. Meldžiamės už apgautuosius, už išnaudotus žmones čia ir visame pasaulyje, esančius prekybos žmonėmis pančiuose. Meldžiamės už visus vargstančius mūsų gatvėse, mūsų šalyje ir visame pasaulyje.

Ne tik pasaulio pabaigos laukiame ateinant ir nežinome, kada tai bus, bet ir nė vienas iš mūsų nesame garantuoti, kada mūsų gyvenimo pabaiga ateis. Pandemija tą labai ryškiai kiekvienam iš mūsų priminė. Nežinome nei dienos, nei valandos. Bet Viešpačiu galime ir turime pasitikėti. Jis yra šalia. Ir jei nuo Jo nenuleisime žvilgsnio, jei eisime pas Jo Motiną ir mūsų Motiną, jei pasikliausime jos užtarimu ir jei visose nelaimėse su Dievo pagalba sugebėsime išlikti ir gyventi kaip tikri krikščionys, mylintys kiekvieną savo artimą brolį ir sesę, Viešpats niekada mūsų neapleis ir visada bus šalia mūsų. Ir turėsime jėgų pasiekti jo žadėtą džiaugsmą amžinybėje. Tad su pasitikėjimu ir su malda ženkime pirmyn nebijodami nė vieno šio gyvenimo iššūkio. Amen.

 

Arkivyskupo Gintaro Grušo homilija Aušros Vartų Gailestingumo Motinos atlaiduose Vilniuje 2021-11-14

Sinodo susitikimo grupelėje įžvalgos

Kviečiame po susitikimų, kuriuose aptarti sinodo klausimai, pasidalinti įžvalgomis su savo vyskupijos sinodine komanda.

Vilniaus arkivyskupijoje rekomenduojame grupelės įžvalgas pasižymėti (forma) iškart po pasikalbėjimo ir pateikti ne vėliau nei trečią dieną po susitikimo.

Dėkojame už Jūsų norą keliauti drauge!

Vilniaus arkivyskupijoje sinodinio susitikimo grįžtamojo ryšio atsiliepimai, įžvalgos (forma įžvalgų pasižymėjimui), perduodami vienu iš šių būdų:

google forma
– el. paštu sinodas@vilnensis.lt
– adresu Šventaragio g. 4, Vilnius.


Atsiliepime, įžvalgose (parengta pagal Vademecum):

 • nesiekiama protokoliškai atspindėti visko, kas buvo pasakyta, ar atlikti akademinę analizę,
 • užrašoma tai, kas galėtų būti naudinga kitam sinodinio proceso etapui,
 • neapsiribojama ataskaita apie bendras tendencijas ir sąlyčio taškus,
 • iškeliami jaudinantys aspektai, originalus požiūris ar atveriamas naujas horizontas,
 • dėmesys skiriamas balsams ir tų žmonių, kurių nedažnai klausomasi,
 • pabrėžiamos ne vien pozityvios patirtys, bet ir keliami iššūkiai bei nušviečiamos negatyvios patirtys, siekiant tikroviškai atspindėti visa, ko buvo klausomasi,
 • turėtų būti perteikta kas nors iš vietinių susirinkimų patirties: dalyvių nuostatos, džiaugsmai ir iššūkiai drauge angažuojantis ir siekiant įžvalgos.

Praktiniai patarimai moderatoriui (ar kitam pokalbiui subūrusiam asmeniui):

 • įžvalgas atsiliepimui pasižymėti susitikimo metu arba ne vėliau nei dieną po susitikimo, tą daryti gali ir kitas atsakingas žmogus;
 • prašome atsiliepimą perduoti vyskupijos sinodinei komandai kuo greičiau, nelaukiant gegužės pabaigos;
 • perduoti atsiliepimą ir parapijos atsakingam asmeniui (jeigu taip sutarta parapijoje).

Asmeninėms, ne grupelių, įžvalgoms paskelbta speciali forma sinodas.katalikai.lt tinklalapyje.

Komunikacija apie sinodą, informacijos šaltiniai

Komunikuojant apie sinodinį kelią, kviečiant žmones išsisakyti ir įsiklausyti, siūlome kūrybiškai naudotis žemiau pateiktose nuorodose esančia medžiaga.

 

Pagrindiniai dokumentai

 

Kur ieškoti daugiau medžiagos, išteklių sinodiniam keliui?

 

Medžiaga, naudinga susitikimams

 

Grafinis stilius

 

Socialiniuose tinkluose kviečiame naudoti šias grotažymes

 • lietuvių k. #Sinodas #ĮsiklausantiBažnyčia #KeliavimasDrauge #VilniausArkivyskupija
 • anglų k. #Synod #ListeningChurch #WalkingTogether  #ArchdioceseOfVilnius
 • lenkų k. #Synod #KościółSłuchający #ChodzenieRazem #ArchidiecezjaWileńska

 

Sinodas socialiniuose tinkluose: instagram, facebook, twitter, flickr

 

Aušros vartų atlaidų piligrimai laukiami Bažnytinio paveldo muziejuje

Paroda Dangaus miestas

Kvietimas Aušros Vartų Gailestingumo Dievo Motinos piligrimams.

Lapkričio 13–21 d. Aušros vartų atlaidų metu maloniai kviečiame piligrimus apsilankyti Bažnytinio paveldo muziejuje, Šv. Mykolo g. 9, Vilniuje.

10 žmonių grupė, prisistačiusi slaptažodžiu „Marijos vaikai“, gautų nemokamą gidą Lobyne ir parodoje „Šv. Dominykas ir šv. Hiacintas Lietuvoje: aštuoni atminties šimtmečiai“. Ekskursijos trukmė 1 val. Bilieto kaina asmeniui – 5 eurai.

Atlaidų metu vyks edukacinė programa: „Pasigaminki pakabuką su Aušros Vartų Dievo Motinos atvaizdu“. Edukacijos su ekskursija lobyne trukmė 1.30 val. Kaina 5 eurai.

Iš anksto susitarus, muziejų lankančiai piligrimų grupei suteiktume agapei edukacijų salę.

Bažnytinio paveldo muziejus įkurtas Šv. Mykolo bažnyčioje – garsiame Sapiegų giminės mauzoliejuje. Tik čia pamatysite pusę šimto metų Katedros mūro sienoje slėptą Vilniaus katedros lobyną, seniausius Lietuvos auksakalystės šedevrus!

Daugiau informacijos ir registracija tel. + 370 5 269 7800, el. p. muziejus@bpmuziejus.lt

Būtina išankstinė registracija.

www.bpmuziejus.lt

Bažnytinio paveldo muziejaus informacija

Donorystė – artimo meilės liudijimo žingsnis

Kasmet spalio antrąjį šeštadienį visoje Europoje minima organų donorystės diena. Šį sekmadienį, spalio 10 d. Bažnyčia Lietuvoje kviečia tikinčiuosius melstis už organų donorus ir tuos, kuriems organai buvo persodinti, operacijas atliekančius ir gydančius gydytojus bei visus donorų ir pacientų artimuosius. Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas ragina žengti krikščioniškos artimo meilės liudijimo … Daugiau

Europos vyskupų konferencijų tarybos pirmininku išrinktas arkivyskupas Gintaras Grušas

Šv. Petro Bazilika. CCEE

Rugsėjo 23–26 dienomis Romoje vyksta Europos vyskupų konferencijų tarybos (CCEE) plenarinė asamblėja, kurios tema: „Europos vyskupų konferencijų taryba – 50 tarnystės Europai metų – atsiminimai ir perspektyvos „Fratelli tutti“ kontekste“.

Šioje plenarinėje asamblėjoje įvyko Europos vyskupų konferencijų tarybos vadovybės rinkimai. Europos vyskupų konferencijų tarybos pirmininku išrinktas Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas, vicepirmininkais tapo kardinolas Jean-Claude Hollerich, Liuksemburgo arkivyskupas ir vyskupas Ladislav Német, Šventųjų Kirilo ir Metodijaus tarptautinės vyskupų konferencijos Belgrade pirmininkas.

Pradedant susitikimą, rugsėjo 23 d., popiežius Pranciškus aukojo asamblėjos atidarymo Mišias Šv. Petro bazilikoje ir pasakė homiliją. Šventasis Tėvas kalbėjo susirinkusiems vyskupams: „Vieni kitus drąsinkime, niekuomet nepasiduokime nusivylimui ir nevilčiai: esame Viešpaties pakviesti vykdyti nuostabų darbą – darbuotis, kad jo namai būtų svetingesni, kad kiekvienas galėtų į juos įžengti ir juose apsigyventi, kad Bažnyčios durys būtų visuomet atviros ir niekas nesigundytų mintimi tik stebėti ir norėti pakeisti spyną.“

Apie CCEE

CCEE yra Europos vyskupų konferencijas vienijanti organizacija. CCEE skatina kolegialumo praktikavimą hierarchinėje bendrystėje su Romos popiežiumi; siekia glaudesnio bendradarbiavimo ir bendravimo tarp vyskupų ir Europos vyskupų konferencijų; siekia gerbiant specifinius kiekvieno įgūdžius skatinti ir įkvėpti Naująją Evangelizaciją Europoje; skatinti vienybę su Vyskupų konferencijų tarybomis kituose žemynuose; palaikyti ekumeninį bendradarbiavimą Europoje siekiant krikščionių vienybės.

Baigiantis II Vatikano susirinkimui trylikos Europos šalių vyskupų konferencijų pirmininkai sutarė išanalizuoti galimybę glaudžiau bendradarbiauti. Po eilės susitikimų 1971 metų kovą oficialiai įkurta Europos vyskupų konferencijų taryba, kurios taisykles patvirtino Vyskupų kongregacija. Statutais, atnaujintais 1995 metais, nustatyta, kad CCEE nariais yra Europos šalių vyskupų konferencijų pirmininkai.

Vilniaus arkivyskupijos naujienos | 2021-09-03

Mielieji, Popiežius Pranciškus rugsėjo 1-osios bendrojoje audiencijoje paminėjo pasaulinę maldos už rūpinimąsi kūrinija dieną, prisiminė, jog tai kartu „Kūrinijos laiko“, kuris tęsis iki spalio 4 d., Šv. Pranciškaus Asyžiečio šventės, pradžia. „Kartu su įvairių krikščioniškų konfesijų broliais ir seserimis melskimės ir dirbkime dėl mūsų bendrų namų šiais sunkios planetos krizės … Daugiau