Nukentėjusiems Turkijoje ir Sirijoje paremti – speciali Lietuvos Caritas sąskaita

Atsiliepiant į didžiulio masto tragediją Turkijoje ir Sirijoje bei kasdien augančius žuvusiųjų nuo žemės drebėjimų aukų skaičius, Lietuvos Caritas kviečia malda ir auka paremti nukentėjusius į specialiai šiam tikslui skirtą Lietuvos Caritas sąskaitą LT53 7300 0100 0223 8929. Kaip trečiadienį skelbė naujienų tarnybos, žuvusiųjų po galingų žemės drebėjimų Turkijoje ir … Daugiau

Grigališkojo choralo savaitė Marijampolėje kviečia choralo giesmininkus

Artėjant vasarai, daugelis planuojame ne tik atostogas, bet ir akiratį praplečiančias veiklas, stovyklas, kursus. Žingeidiesiems jau dabar skelbiama gera naujiena – po vienerių metų pertraukos į Marijampolę šią vasarą sugrįš tradiciniai grigališkojo choralo kursai, organizuojami Vilniaus Šv. Kazimiero grigališkojo choralo studijos. Jau penkioliktą kartą šiame mieste rengiama grigališkojo choralo savaitė … Daugiau

Žemyninis Sinodo etapas – susitikimas Prahoje

Popiežiaus Pranciškaus inicijuotas Sinodinis kelias pasiekė žemyninį etapą. 2023 m. vasario 5 d. žemyninio etapo aptarimas prasidėjo Okeanijoje ir Europoje. Okeanijos delegatai pasidalyti įžvalgomis susirinko į Fidžio sostinę Suvą, o europiečiai – į Čekijos sostinę Prahą. Iš daugelio Europos valstybių į Prahą atvyko Vyskupų konferencijų pirmininkai ir po keletą deleguotų … Daugiau

Arkivysk. G. Grušo homilija švenčiant Pašvęstųjų dieną, Grabnyčias

Sveikinu visus taip gausiai susirinkusius švęsti Kristaus Paaukojimo šventės. Sveikinu Šventojo Tėvo atstovą Apaštalinį Nuncijų, Kardinolą, brolius vyskupus, brolius kunigus, ypač brolius kunigus, seses vienuoles, pašvęstojo gyvenimo bendruomenių brolius ir seses. Šiandien visame pasaulyje švenčiame Pašvęstojo gyvenimo dieną. Ta diena mums sako, kad dar vienu žingsniu priartėjom prie Dangaus karalystės. … Daugiau

Arkivysk. G. Grušo homilija šv. Mišiose už Vilniaus miestą ir jo gyventojus

Neseniai atšventėm Jėzaus gimtadienį, šiandien minime Vilniaus gimtadienį. Gimtadieniai mums yra ir asmeninė proga, ir šeimos proga ne tik pažymėti laiko tėkmę, bet, visų pirma, dėkoti Dievui, vertinti Jo mums suteiktą gyvybės dovaną. Proga kiekvienam iš mūsų apžvelgti išgyventus metus, mūsų patirtis, žmones, su kuriais teko bendrauti, mūsų nueitą kelią. … Daugiau

Malda už Vilnių ir vilniečius švenčiant 700-ąjį Vilniaus gimtadienį

Švenčiant 700 metų sukaktį nuo kunigaikščio Gedimino laiškų krikščioniškam pasauliui, kviečiame į maldą už Vilnių ir vilniečius miesto širdyje – Vilniaus Katedroje. Simboliška, kad laiškas, kuriame paminėtas Vilnius, parašytas Šventojo apaštalo Pauliaus atsivertimo dieną – sausio 25 d. Laiške sakoma: „Duota, nuodugniai apsvarsčius, mūsų mieste Vilniuje 1323 Viešpaties metais, Švento … Daugiau

Malda prie Kūčių stalo

Lietuvoje Šv. Kalėdas pasitinkame prie bičiulystės, ramybės, susitaikymo vakarienės stalo. Kūčių vakarienės metu dalijamės nerauginta duona – kalėdaičiu. Vakarienę pradedame malda, kuriai vadovauja šeimos tėvas, motina ar kitas šeimos narys. Visi: Vardan Dievo Tėvo, ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios. Amen. (Evangelija skaitoma atsistojus prie stalo): Skaitovas: iš Evangelijos pagal Luką. „Anomis … Daugiau

Ateinantį sekmadienį – Šv. Juozapato metų atidarymas

Lapkričio 6-ąją Bažnyčia pradeda švęsti Šv. Juozapato metus. 2023-iaisiais bus minimos 400-osios šv. Juozapato Kuncevičiaus (1580–1623) kankinystės metinės. Šios sukakties proga Lietuvos Respublikos Seimas 2023-iuosius yra paskelbęs Šventojo Juozapato metais. Sekmadienį Švč. Trejybės Graikų apeigų katalikų bažnyčioje (Aušros vartų g. 7B, Vilnius) Jubiliejinių metų atidarymo iškilmė prasidės 10.45 val. Šv. … Daugiau

Berlyno arkivyskupas Koch lankėsi Vilniaus arkivyskupijoje

Arkivyskupo Koch susitikimas su pastoracinių centrų atstovais

Spalio 28–31 dienomis Berlyno arkivyskupas Heiner Koch lankėsi Lietuvoje ir domėjosi galimybėmis bendradarbiauti su Vilniaus arkivyskupija. Su Berlyno arkivyskupu atvyko generalvikaras kun. Manfred Kollig SSCC, Andreas Fritsch, atsakingasis už tarptautinius ryšius, ir Matthias Dörr, Renovabis komunikacijos ir bendradarbiavimo skryriaus vadovas. Vyko susitikimai su vyskupijos pastoracijos centrų atstovais, aplankytos kelios Vilniaus … Daugiau

Vilniaus arkivyskupijos tikintieji su visa Europa jungėsi į maldą už taiką Ukrainoje

Rugsėjo 14 d. Vilniaus arkikatedroje bazilikoje vyko pamaldos už taiką Ukrainoje ir Švenčiausiojo Sakramento adoracija. Vienijantis su visa Europa, šią Kryžiaus Išaukštinimo dieną Vilniaus Katedroje, Šv. Kryžiaus atradimo bažnyčioje, Švč. Trejybės bažnyčioje, kurioje meldžiasi ukrainiečiai, ir kitose Vilniaus arkivyskupijos bažnyčiose vyko malda už taiką Ukrainoje. Pamaldose Katedroje arkivyskupas Gintaras Grušas … Daugiau

Po atnaujinimo Aušros Vartuose – atvertas lobynas, įrengtas liftas neįgaliesiems, suteikta erdvė piligrimams

Aušros Vartų lobynas

Po trejus metus trukusių atnaujinimo darbų dar labiau suspindo Aušros Vartai ir šv. Teresės bažnyčia Vilniuje. Unikali vieta – Gailestingumo Motinos koplyčia, esanti Vilniaus miesto sienos gynybiniame bokšte, tapo prieinama judėjimo negalią turintiems žmonėms. Patalpoje už koplyčios įrengta lobyno ekspozicija, kurioje galima apžiūrėti žmonių atneštas padėkos dovanas Marijai. Suteikta erdvė piligrimams. Atlikti būtini tvarkybos darbai, reikalingi siekiant išsaugoti ansamblį ateities kartoms. 

Atlikti atnaujinimai

Projekto metu atlikti galerijos, vedančios į Aušros Vartų koplyčią fasado remonto ir priežiūros darbai, sutvarkyta galerijoje esanti vargonų patalpa, restauruoti joje esantys vargonai. Atnaujinta esama garso sistema, įrengta vaizdo stebėjimo sistema.

Koplyčios viduje restauruoti langų vidiniai angokraščiai, medinių langinių susidėvėję fragmentai, metalinės langinės, neišlikusios juodo marmuro plytelių grindų dangos dalys, atnaujinti langų rėmai, pakeisti įtrūkę stiklai, įrengta vėdinimo sistema. Specialus apsauginis stiklas sumontuotas ant Gailestingumo Motinos paveikslo. Restauruoti ir grąžinti autentiški porankiai, kuriuos dabar galima pamatyti galerijoje.

Bažnyčios viduje sutvarkyta cokolinė dalis ir kolonų bazės – restauruojant atkurtas dirbtinis marmuras, atnaujinti vitražai, langai, restauruotos centrinės durys, įrengtas stiklinis tambūras, atlikti kiti tvarkybos darbai.

Galimybė turintiems judėjimo negalią

Nuo šiol žmonės su judėjimo negalia galės lengviau apsilankyti Aušros Vartų koplyčioje, nes tam įrengtas liftas. Remiantis tyrimais atkurta kiemo pusėje buvusi arkada, kurios viduje įrengtas liftas. Į šį keltuvą patenkama per duris iš Aušros Vartų gatvės.

Aušros Vartų lobynas
Aušros Vartų lobynas
Aušros Vartų lobynas

Pirmą kartą visuomenei atveriamas Aušros Vartų lobynas yra išeksponuotas savo istorinėje vietoje – Aušros Vartų gynybinio bokšto patalpoje, esančioje už Švč. Mergelės Marijos Gailestingumo Motinos paveikslo. Restauruotoje lobyno erdvėje rodomas gotikinio mūro fragmentas, šaudymo angos, medinės sijos.

Visą nedidelės patalpos erdvę užima Aušros Vartų lobyno ekspozicija. Pristatomi 65 išskirtinę meninę ir istorinę vertę turintys objektai: relikvijoriai, taurės, monstrancijos, žvakidės, antepediumai.

Specialiose vitrinose-spintose eksponuojama daugiau nei 5000 votų: įvairių formų votyvinės plokštelės, karoliai, rožiniai, įvairūs papuošalai, atminimo medaliai, ordinai, suvenyrai – išklausytų maldų ir čia malonę patyrusių žmonių istorijų liudininkai.

Pirmas žinomas votas Aušros Vartams buvęs paaukotas 1671 m. tai buvo lentelė su stebuklingo įvykio – žuvusio vaiko išgelbėjimo – atvaizdu, tačiau turėjo būti ir ankstesnių padėkos ženklų. Daugelis senųjų votų ir kitų koplyčios vertybių buvo sunaikinti gausiuose to meto Vilniaus gaisruose. Ir senieji rašytiniai šaltiniai, ir dabartiniai dokumentai mini daugybę šioje vietoje tikinčiųjų patirtų nuostabių nutikimų, išgydymų, paguodų.

Lobyno erdvė – nedidelė, tad norintys apsilankyti, kviečiami iš anksto kreiptis į Aušros Vartų šventovės piligrimų centrą ir registruotis ekskursijai. Registracija vyksta el. paštu piligrimu.centras@ausrosvartai.lt, tel. +370 600 65 088. Apsilankymas lobyne trunka apie 30 min. Grupėje – apie 10 žmonių.

Aušros Vartų šventovės piligrimų centras

Piligrimų reikmėms pritaikyta dalis po Šv. Teresės bažnyčia esančio rūsio. Piligrimams skirtoje erdvėje yra virtuvėlė, susibūrimams reikalingi baldai, vaizdo projektorius. Piligrimų grupės, norinčios savo kelionėje pasinaudoti Aušros Vartų šventovės piligrimų centro erdve, kviečiamos kreiptis el. paštu piligrimu.centras@ausrosvartai.lt ar telefonu +370 600 65 088.

Atliktų darbų finansavimas

Projektas „Vilniaus Švč. Mergelės Marijos, Gailestingumo Motinos, vadinamosios Aušros Vartų koplyčios ir Šv. Teresės bažnyčios aktualizavimas“ įgyvendintas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal ES investicijų priemonę „Aktualizuoti kultūros paveldo objektus“. Visa ES finansuojamo projekto vertė yra beveik 3 milijonai Eurų.

VšĮ „Vilniaus arkivyskupijos ekonomo tarnyba“ padengė šiam projektui įgyvendinti būtinas išlaidas ir finansavo koplyčios fasado atnaujinimą (apie 130 tūkst Eur.).

Parapijos tikinčiųjų lėšomis atnaujintas senovinis apsauginis paveikslo skydas, dalis bažnyčios langų, restauruota dalis bažnyčios vitražų, galinės bažnyčios sienos freskos, taip pat restauruota viena iš bažnyčios koplyčių, įrengti nauji radiatoriai, įsigyti suolai. Šv. Teresės parapija finansavo (apie 150 tūkst. Eur) būtiniausius darbus, kurie neįeina į ES finansuojamo projekto apimtis.

Apie Aušros Vartus

Aušros Vartai – viena reikšmingiausių religinių, istorinių ir kultūrinių Lietuvos vietų, garsių visoje Europoje. Tai vieninteliai išlikę Vilniaus gynybinės miesto sienos vartai, stovintys pietinėje senamiesčio dalyje, miesto gynybinės sienos aukščiausiame taške. Pro čia ėjo svarbus kelias iš Vilniaus į Medininkus, Ašmeną, Krėvą. Bėgant amžiams vartų pavadinimas kelis kartus keitėsi: iki XVI a. pradžios buvo vadinami Krėvos broma, vėliau Medininkų broma, dar vėliau „aštrioji“ (lotyniškai: Porta acialis, lenkiškai: Ostra brama). „Aušros“ pavadinimas vartams prigijo dėl juose esančio stebuklingo Gailestingumo Motinos atvaizdo.

Aušros Vartų Dievo Motinos paveikslas

Aušros Vartų Dievo Motinos paveikslas (200/162/2 cm) nutapytas XVII a. pirmaisiais dešimtmečiais tempera ant ąžuolinių lentų. Tyrinėtojai mano, kad nežinomas dailininkas jį nutapė Vilniuje, greičiausiai specialiai Aušros vartams, kurie buvo perstatomi ir atnaujinami po didžiojo 1610 m. miesto gaisro.

Puošnus meniškas aptaisas sudarytas iš trijų skirtingu laiku ir skirtingų autorių kurtų juostų (XVII a. pab.–XVIII a. I p.). Atvaizdas vainikuotas dviem karūnomis: apatinė iškaldinta iš vario lydinio, paauksuota, datuojama 1700 m., viršutinė (sidabrinė, paauksuota) sukurta apie 1750 m. 1927 m. liepos 2 d. paveikslas vainikuotas šv. Tėvo Pijaus XI palaimintomis naujomis karūnomis. Tai buvo senųjų karūnų tikslios kopijos, padarytos iš tam reikalui žmonių suaukoto aukso. Popiežiaus palaimintųjų karūnų likimas nėra žinomas: prasidėjus II Pasauliniam karui, jos buvo paslėptos, o vėliau nebežinota, kur jų ieškoti.

Gavus žinią, kad 2018 m. rugsėjo 22 dieną šventasis Tėvas popiežius Pranciškus lankysis Aušros Vartuose buvo nuspręsta, bent dalinai atkurti istorinį įvykį ir vėl pagaminti pirmąją auksinę karūną, kurią popiežius Pranciškus ir pašventino. Išskirtinumas šios karūnos yra tas, kad jai pagaminti nebuvo skelbiama akcija karūnos gamybos medžiagai surinkti, bet buvo panaudoti tikinčiųjų jau suaukoti auksiniai votai.

 

Piligrimų centro darbo laikas: II–VI 10–14, 15–19 val. (iš anksto sutarus šiuo metu galimos ekskursijos į lobyną).
Kontaktai piligrimams: piligrimu.centras@ausrosvartai.lt, +370 600 65 088.

 

Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2022 m. liepos 22 d.

Ateinantį sekmadienį antrą kartą minėsime Senelių ir pagyvenusiųjų dieną. Kviečiame švęsti ir skaityti šiai dienai skirtą popiežiaus Pranciškaus laišką. Šią savaitę arkivyskupas Gintaras Grušas lankėsi Ukrainoje. Vasaros stovyklos: vaikams, jaunimui, šeimoms, 2022 Artėja stojimai į Vilniaus kunigų seminariją Kalendorius: Liepos 22 d. 18.30 val. Ekskursija po Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčią … Daugiau

Arkivysk. G. Grušas po vizito Ukrainoje: nepavarkime palaikyti Ukrainos

Šią savaitę Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas lankėsi Ukrainoje, kuri jau beveik pusę metų kariauja, gindamasi nuo kaimyninės Rusijos agresijos. Prisimindamas šį apsilankymą arkivyskupas išskiria tris labiausiai įsirėžusius dalykus: Ukrainos žmonių ištvermė, stipri dvasia ir maldos galia. Tai jis patyrė susitikimuose su Ukrainos žmonėmis, Carito savanoriais ir darbuotojais, kariais, vienuoliais ir … Daugiau

Vilniaus Katedros varpinėje – instaliacija minint LKB Kronikos 50-metį

Nuo birželio 17 d. Bažnytinio paveldo muziejus Vilniaus Katedros varpinėje kviečia aplankyti instaliaciją, skirtą „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos“ penkiasdešimtmečiui. Instaliacija pavadinta: „Perskaitęs duok kitam: „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikai“ – 50“ Lankytojai galės interaktyviai patirti pavojingą „Kronikos“ platinimo darbą, simboliškai tapdami leidinio bendradarbiais ir drąsiai „į laisvę“ perkeldami sovietinės cenzūros „narve“ … Daugiau

Pamokslas švenčiant Sinodinio kelio vyskupijoje etapo pabaigą

Šiomis šventosiomis Mišiomis užbaigiame pirmąją Sinodo kelio mūsų vyskupijoje fazę. Švenčiame nueitą bendrą kelią ir dėkojame Dievui už visus šią atkarpą nuėjusius kartu. Pirmiausia noriu nuoširdžiai padėkoti mūsų vyskupijos koordinatoriams Agnei ir vyskupui Arūnui ir visai jų suburtai komandai. Per šiuos mėnesius tikrai darbavosi, kad mes galėtume sinodinį kelią pilnai … Daugiau

Lietuvos vyskupai: Bažnyčios mokymas apie šeimą nesikeičia

Bažnyčios mokymas apie šeimą nesikeičia – praneša Lietuvos vyskupai savo šiandien paskelbtame ganytojiškajame laiške. Šeima – pirmoji ir pagrindinė visuomenės ląstelė, prigimtinė žmogiškoji bendruomenė bei visos visuomenės gyvybinis poreikis. Vienas kitą papildydami vyras ir moteris kuria savo šeimą – „santuoka grįstą natūralią bendruomenę“ (Amoris laetitia, 52). Nesikeičia ir tai, kaip … Daugiau

Amžinybėn iškeliavo Andrzej Cyrañski OFM Conv. (1947–1972–2022)

2022 m. birželio 13 d. ryte, sulaukęs 75 metų amžiaus, 51-aisiais kunigystės ir 52-aisiais iškilmingos profesijos metais, pas Viešpatį iškeliavo t. Andrzej Cyrański, Mažesniųjų brolių konventualų ordino Lenkijoje (pranciškonų) Gdansko Šv. Maksimilijono Marijos Kolbės provincijos narys. T. Andrzej Walerian Cyrański, Jano ir Zofijos, iš namų Szczepaniak, sūnus, vyresniosios sesers Irenos … Daugiau

Arkivys. G. Grušo pamokslas per Sekmines, 2022

Nepaprastai gražus sutapimas šiandien, kad švenčiame Sekmines, Tėvo dieną ir Sutvirtinimo sakramentą kartu. Nes viskas sukasi apie Šventąją Dvasią – Tėvo ir Sūnaus santykį. Jų tarpusavio meilė ir yra Šventoji Dvasia, kuri ateina pas mus, kad mus įtrauktų į tą amžiną meilės ryšį. Šventoji Dvasia mus veda šiuo meilės santykio … Daugiau

Vysk. D. Trijonio pamokslas Didžiojo Ketvirtadienio Mišiose

Šį vakarą švenčiame Eucharistijos įsteigimą. Žinome, kad Viešpats mums suteikia šią brangią dovaną ne todėl, kad esame tobuli ar be nuodėmės; ne todėl, kad nusipelnėme ar esame verti jos, bet todėl, kad esame mylimi. Šį vakarą taip pat švenčiame Kunigystės įsteigimą, per kurį įamžinama Šventosios Eucharistijos dovana. Šį rytą per … Daugiau