Pristatyta Patyrusiųjų išnaudojimą Vilniaus arkivyskupijoje išklausymo tarnystė

Nuotraukos autorė Aistė Karpytė

2024 metų sausio 11 dieną Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas pristatė pradedančią veikti Vilniaus arkivyskupijoje Patyrusiųjų išnaudojimą išklausymo tarnystę. Pristatymo vaizdo įrašas.

Patyrusiųjų išnaudojimą Vilniaus arkivyskupijoje išklausymo tarnystė

Tinkamai apmokyti pasauliečiai yra pasirengę priimti, pagarbiai išklausyti, suteikti reikiamą informaciją ir padėti suprasti, ką reikėtų daryti konkrečioje situacijoje.

Tiek patyrusieji seksualinę prievartą Bažnyčioje, jų šeimos nariai, tiek kiti, turintys žinių apie prievartą prieš vaikus bažnytinėje aplinkoje, kviečiami kreiptis.

Baimė, pyktis, nerimas, teisingumo troškimas, pasitikėjimas ar nepasitikėjimas – šie jausmai gali lydėti besikreipiantįjį. Jis dažnai nežino, ką daryti, kokių tiksliai veiksmų imtis ir su kuo kalbėtis.

Pasirengę pasauliečiai priims, išklausys, suteiks reikiamą informaciją ir padės suprasti, ką reikia daryti konkrečioje situacijoje.

Visais atvejais apie įvykusį nusikaltimą būtina pranešti teisėsaugai.

„Tegul plačiai atsiveria Gailestingumo durys mūsų vyskupijose, parapijose, namuose ir širdyse, kad priimtume tuos, kurie patyrė prievartą,“ – popiežius Pranciškus


Delegatų kontaktai kitose vyskupijose:

Kauno arkivyskupijatyrimas@kaunoarkivyskupija.lt
Panevėžio vyskupijamaksvytis.s@gmail.com
Kaišiadorių vyskupijakurija@kaisiadoriuvyskupija.lt
Šiaulių vyskupijasiauliuvyskupija.apsauga@gmail.com
Telšių vyskupijatelsiai.komisija@gmail.com
Vilkaviškio vyskupijavkkurija@gmail.com


Gairės, reglamentuojančios Katalikų Bažnyčios dvasininkų, pašvęstojo gyvenimo institutų ar apaštališkojo gyvenimo draugijų narių ir kitų Bažnyčioje tarnaujančių asmenų elgesį su nepilnamečiais ir pažeidžiamais suaugusiaisiais