Vilniaus arkivyskupijos naujienos | 2024-01-19

Mielieji,

sausio 18–25 dienomis kviečiama švęsti Maldos už krikščionių vienybę savaitę: melstis už tarpusavio vienybę, aplankyti ir geriau pažinti vienam kitą, taip pat tęsti draugystę ir šiai savaitei pasibaigus. Vilniuje ekumeninės pamaldos vyks sausio 25 dieną (ketvirtadienį) 18 val. Šv. Jono Krikštytojo ir Šv. Jono apaštalo ir evangelisto bažnyčioje (Šv. Jono g. 12).

Vilniaus arkivyskupijoje pradėjo veikti Patyrusiųjų išnaudojimą Vilniaus arkivyskupijoje išklausymo tarnystė. Tinkamai apmokyti pasauliečiai yra pasirengę priimti, pagarbiai išklausyti, suteikti reikiamą informaciją ir padėti suprasti, ką reikėtų daryti konkrečioje situacijoje. Kreipkitės el. paštu – noriupasakyti@vilnensis.lt.

Šį sekmadienį – Dievo Žodžio sekmadienis. Skelbdamas šią šventę popiežius Pranciškus siekia atkreipti didesnį dėmesį į Šventojo Rašto svarbą, kad jis kasdien būtų uoliau skaitomas, iškilmingiau skelbiamas, giliau apmąstomas ir būtų tikinčiųjų maldos bei švenčių šerdis.

Švč. Sakramento adoracija Vilniaus arkivyskupijoje (sausis–vasaris)
Informacija po Lietuvos vyskupų konferencijos posėdžio sausio 16 d.

Kalendorius:
Sausio 20 d. 18.00 val. Labdaros koncertas „Vienybės sparnai“, skirtas Pal. Kun. M. Sopočkos hospisui paremti
Sausio 21 d. 11.10 val. Dūkštų Šv. Onos parapijoje Kalėdinių giesmių koncertas
Sausio 21 d. 18.00 val. Sakralinės muzikos vakaras Vilniaus Švč. M. Marijos Nekaltojo prasidėjimo bažnyčioje
Sausio 25 d. 18.00 val. Ekumeninės pamaldos Vilniaus Šv. Jono Krikštytojo ir Šv. Jono apaštalo ir evangelisto bažnyčioje
Sausio 25 d. 20.00 val. Taize pamaldos už krikščionių vienybę Vilniaus Kalvarijose
Sausio 26–28 d. Studentų ateitininkų žiemos akademija
Sausio 26-28 d. Vilniaus Pal. J. Matulaičio parapijos tituliniai atlaidai
Sausio 27 d. Tradicinis Vilniaus arkivyskupijos ministrantų krepšinio turnyras
Sausio 27 d. 10.00 val. Gailestingumo kelias Vilniuje
Sausio 27 d. 11.00 val. Pal. Jurgio Matulaičio gimimo dangui minėjimas Marijampolėje
Sausio 28 d. 11.00 val. Vysk. J. Borutos, SJ mirties metinių minėjimas Vilniaus Šv. Jonų bažnyčioje
Vasario 2–4 d. Rekolekcijos „Apreiškimas“ Pranciškonų vienuolyne Vilniuje
Vasario 2–4 d. Šv. Jono broliai kviečia į rekolekcijas „Adoracija – krikščioniškosios maldos pagrindas“
Vasario 9–11 d. Krikščioniško gyvenimo ir evangelizacijos mokyklos Lietuvoje žiemos sesija Vilniuje
Vasario 3 d. 10.00 val. Forumas apie sinodą ir sinodiškumą Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje
Vasario 3 d. 11.00 val. Vilniaus arkivyskupijos šeimos centras kviečia mamas ir dukras į popietę
Alfa kursai:
Sausio 24-28 d. Alfa kurso komandų savaitgalis
Sausio 25 d. 18.20 val. Prasideda Alfa kursas Šv. Jono teologo vienuolyne
Vasario 7 d. 19.00 val. Prasideda Alfa kursas Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčioje
Vasario 29 d. Prasideda Alfa kursas Pal. J. Matulaičio parapijoje

Naujienos iš parapijų ir bendruomenių
Vilniaus Švč. M. Marijos Ėmimo į Dangų bažnyčioje baigtos restauruoti sienų freskos
Vilniaus arkikatedra kviečia dalyvauti Šv. Kazimiero skulptūrėlių, piešinių ir filmukų konkurse
Vilniaus arkivyskupijos katechetikos centras ieško norinčių tapti tikybos mokytojais
Vilniaus arkivyskupijos šeimos centras kviečia į Santuokos kursą (7 susitikimų ciklas)
Bažnytinio paveldo muziejus kviečia į ekskursijas
Šv. Juozapo mokykla skelbia priėmimą į priešmokyklines grupes ir 1-asias klases
Šeimos ir asmens saviugdos centre „Bendrakeleiviai“ prasideda išėjimo iš skyrybų krizės grupė
Praėjusiais metais Šv. Faustinos namelis buvo aplankytas 18 588 kartų
Vilniaus akademinės sielovados centras dalyvauja studentų konferencijoje JAV – SEEK‘24
Vilniaus Šv. arkangelo Rapolo parapijoje vyko prakartėlių konkurso dalyvių apdovanojimai bei koncertas
Paskelbti Pranciškojiškojo prakartėlių konkurso nugalėtojai
Žurnalo „Kelionė“ susitikimo su kūrėjais ir straipsnių herojais akimirkos
Vilniaus Pal. J. Matulaičio parapijos jaunimo žiemos stovyklos akimirkos
Vilniaus arkivyskupijos Caritas naujienos:
„Dosnumo krepšelių“ iniciatyvos metu surinkta 3230 krepšelių
Vilniaus arkivyskupijos Caritas dalyvavo Ukrainos centro organizacijų mugėje „Mes kartu“
Motinos ir vaiko namai kviečia į socialinių įgūdžių grupę 13–15 metų paaugliams „Šok per bangas“
Motinos ir vaiko namuose pristatyta smurto prieš vaikus prevencinė programa

Prašome informaciją siųsti el. paštu komunikacija@vilnensis.lt.

Užsiprenumeruoti „Vilniaus arkivyskupijos žinias“ el. paštu galima išsiunčiant tuščią laišką adresu sympa@lists.lcn.lt, įrašius „subject/tema“ lauke: subscribe vn_info. Atsisakyti prenumeratos galima įrašant unsubscribe vn_info