Rarotų šv. Mišios Vilniaus arkivyskupijoje, 2023 m. Adventas

Lietuvoje, kaip ir kaimyninėje Lenkijoje, Advento laikotarpis turi ypatingą puošmeną – Rarotas. Tai Švč. Mergelei Marijai skirtos votyvinės pamaldos, aukojamos Advento metu aušrai brėkštant, taip pabrėžiant Marijos – išganymo aušros ir Mesijo motinos – garbę.

Šių ankstyvųjų votyvinių Mišių pavadinimas kyla iš jų įžangoje skambančių žodžių: Rorate caeli desuper – „Rasokit, dangūs, iš aukštybių“.

Išsamiau sužinoti apie Rarotų šv. Mišias galima bernardinai.lt publikuotame tekste: Adventas – kai ima rasoti debesys.

Pateikiame sąrašą Vilniaus arkivyskupijos bažnyčių, kurios skelbia apie Rarotų šv. Mišias (2023 m. Adventas).

Atnaujinta 202312-10

Vilniaus mieste:
 • Vilniaus Arkikatedroje bazilikoje: šeštadieniais 8.00 LT
 • Vilniaus Šv. Jono Bosko: darbo dienomis 18.00 PL, sekmadieniais 8.00 LT
 • Pavilnio Kristaus Karaliaus ir šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės: sekmadieniais 9.00 PL, 11.00 LT
 • Vilniaus Šv. Juozapo (Pilaitės): sekmadieniais: 8.30 LT, 10.00 PL
 • Vilniaus šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo: šiokiadieniais 6.30 PL
 • Vilniaus Šv. arkangelo Rapolo: sekmadieniais – 7.00 LT ir 8.00 PL; darbo dienomis – 7.00 LT ir 7.30 PL; šeštadieniais – 9.00 LT ir 10.00 PL. 
 • Vilniaus Šv. apaštalų Petro ir Povilo: darbo dienomis 17.00 PL, 18.00 LT
 • Vilniaus Išganytojo (joanitų): pirmadieniais ir ketvirtadieniais 7.30 LT
 • Vilniaus Pal. Jurgio Matulaičio: sekmadieniais 8.00 PL ir 9.30 LT
 • Vilniaus (Naujosios Vilnios) šv. Kazimiero: sekmadieniais 9.00 PL
 • Vilniaus Šv. Jono Krikštytojo ir šv. Jono apaštalo evangelisto: trečiadieniais 7.00 LT
 • Vilniaus Šventosios Dvasios: šokiadieniais 15.00 PL, sekmadieniais 8.00 PL
 • Vilniaus Šv. Kryžiaus Atradimo (Kalvarijos): pirmadienį-ketvirtadienį 7.00 LT, penktadieniais 7.00 LA, šeštadienį-sekmadienį 7.00 PL.
Vilniaus arkivyskupijos bažnyčiose ne Vilniaus mieste:
 • Jašiūnų Šv. Onos: sekmadieniais 8.00 PL, 9.30 LT
 • Lentvario Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelės Marijai: trečiadieniais 17.00 PL, sekmadieniais 10.00 LT, 12.00 LT
 • Mickūnų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų: antradieniais, ketvirtadieniais ir šeštadieniais 9.00 PL, o trečiadieniais ir penktadieniais 18.00 PL
 • Nemenčinės Šv. arkangelo Mykolo: sekmadieniais 9.00 PL ir 12.00 LT
 • Paberžės Švč. Jėzaus Širdies: antradieniais ir ketvirtadieniais 7.00 PL, šeštadieniais 10.00 PL
 • Sužionių Šv. Felikso Valua: sekmadieniais 12.00 PL
 • Trakų Vokės Švč. Mergelės Marijos koplyčioje: 8.30 (pirmą ir trečią advento sekmadienį – PL, antrą ir ketvirtą – LT)

Šis sąrašas nėra baigtinis, tad kviečiame informacijos apie Rarotų Mišias ieškoti ir savo parapijos informavimo priemonėse. Jei pastebėjote klaidų ar pasikeitimų – informuokite agne.markauskaite@vilnensis.lt