Kalėdų laiko šv. Mišios Vilniaus arkivyskupijoje, 2023

Skelbiame 2023 m. šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų šv. Mišių tvarkaraštį Vilniaus arkivyskupijos bažnyčiose (atnaujinta 2023 m. gruodžio 22 d.).

Tvarkaraštis yra pildomas. Jei sąraše nerandate bažnyčios, kviečiame informacijos taip pat ieškoti parapijų internetiniuose puslapiuose, socialinių tinklų paskyrose ir bažnyčių skelbimų lentose.

Šventinės Kalėdų transliacijos per LRT:
Gruodžio 24 d. 19.00 val. Piemenėlių Mišios iš Vilniaus arkikatedros bazilikos (LRT Plius televizija ir LRT radijas)
Gruodžio 24 d. 20.30 val. Kalėdų nakties šv. Mišios iš Vatikano (LRT televizija)
Gruodžio 25 d. 12.55 val. Urbi et Orbi. Popiežiaus Pranciškaus kalėdinis sveikinimas miestui ir pasauliui (LRT televizija)
Gruodžio 25 d. 13.30 val. Kalėdinis interviu su Vilniaus arkivyskupu metropolitu Gintaru Grušu (LRT televizija)
Gruodžio 26 d. 12.00 val. Kalėdų šv. Mišios iš Kauno Prisikėlimo bazilikos (LRT televizija)

Vilniaus I dekanatas

Vilniaus šv. vysk. Stanislovo ir šv. Vladislovo Arkikatedra Bazilika
Gruodžio 24 d. Piemenėlių Mišios: 19.00 LT
Gruodžio 25 d. Šv. Kalėdų Mišios: 8.00 LT, 9.00 LT, 10.00 LT, 11.15 LT, 12.30 LT, 17.30 LT, 18.30 LT
Gruodžio 26 d. Šv. Kalėdų II d. Mišios: 8.00 LT, 10.00 LT, 12.30 LT, 17.30 LT
Gruodžio 31 d. Kalendorinių metų pabaigos Mišios: 18.30 LT
Sausio 1 d. Švč. M. Marijos, Dievo Gimdytojos, iškilmės Mišios: 10.00 LT, 12.30 LT, 17.30 LT

Vilniaus Išganytojo
Gruodžio 24 d. Piemenėlių Mišios: 22.00 LT
Gruodžio 25 d. Šv. Kalėdų Mišios: 7.30 LT, 10.00 LT, 12.00 LT, 18.30 PL
Gruodžio 26 d. Šv. Kalėdų II d. Mišios: 12.00 LT, 18.30 PL
Gruodžio 31 d. Kalendorinių metų pabaigos Mišios: 22.00 LT
Sausio 1 d. Švč. M. Marijos, Dievo Gimdytojos, iškilmės Mišios: 12.00 LT, 18.30 PL

Vilniaus Šv. apašt. Pilypo ir Jokūbo
Gruodžio 24 d. Piemenėlių Mišios: 20.00 LT, 22.00 PL
Gruodžio 25 d. Šv. Kalėdų Mišios: 9.00 LT, 11.00 LT, 16.00 PL
Gruodžio 26 d. Šv. Kalėdų II d. Mišios: 11.00 LT, 16.00 PL
Gruodžio 31 d. Kalendorinių metų pabaigos Mišios: 9.00 LT, 11.00 LT, 16.00 PL, 23.00 LT
Sausio 1 d. Švč. M. Marijos, Dievo Gimdytojos, iškilmės Mišios: 11.00 LT, 16.00 PL

Vilniaus Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų (pranciškonų)
Gruodžio 24 d. Piemenėlių Mišios: 22.00 LT, 24.00 PL
Gruodžio 25 d. Šv. Kalėdų Mišios: 10.00 LT, 11.30 PL, 13.00 PL
Gruodžio 26 d. Šv. Kalėdų II d. Mišios: 10.00 LT, 11.30 PL, 13.00 PL
Gruodžio 31 d. Kalendorinių metų pabaigos Mišios: 10.00 LT, 11.30 PL, 13.00 PL
Sausio 1 d. Švč. M. Marijos, Dievo Gimdytojos, iškilmės Mišios: 10.00 LT, 11.30 PL, 13.00 PL

Vilniaus Šv. apaštalų Petro ir Povilo
Gruodžio 24 d. Piemenėlių Mišios: 18.00 LT, 20.00 PL
Gruodžio 25 d. Šv. Kalėdų Mišios: 7.30 LT, 8.30 PL, 10.00 LT, 11.30 LT, 13.00 PL, 17.00 PL, 18.00 LT
Gruodžio 26 d. Šv. Kalėdų II d. Mišios: 7.30 LT, 8.30 PL, 10.00 LT, 11.30 LT, 13.00 PL, 17.00 PL, 18.00 LT
Gruodžio 31 d. Kalendorinių metų pabaigos Mišios: 7.30 LT, 8.30 PL, 10.00 LT, 11.30 LT, 13.00 PL, 17.00 PL, 18.00 LT
Sausio 1 d. Švč. M. Marijos, Dievo Gimdytojos, iškilmės Mišios: 7.30 LT, 8.30 PL, 10.00 LT, 11.30 LT, 13.00 PL, 17.00 PL, 18.00 LT

Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Ramintojos
Gruodžio 24 d. Piemenėlių Mišios: 20.00 LT
Gruodžio 25 d. Šv. Kalėdų Mišios: 12.00 LT
Gruodžio 26 d. Šv. Kalėdų II d. Mišios:
Gruodžio 31 d. Kalendorinių metų pabaigos Mišios: 12.00 LT
Sausio 1 d. Švč. M. Marijos, Dievo Gimdytojos, iškilmės Mišios: 18.00 LT

Vilniaus Šv. Teresės
Gruodžio 24 d. Piemenėlių Mišios: 19.00 LT, 21.00 PL
Gruodžio 25 d. Šv. Kalėdų Mišios: 9.00 PL, 11.00 LT, 13.00 PL, 17.00 PL, 18.00 PL
Gruodžio 26 d. Šv. Kalėdų II d. Mišios: 9.00 PL, 11.00 LT, 17.00 PL, 18.00 LT
Gruodžio 31 d. Kalendorinių metų pabaigos Mišios: 9.00 PL, 11.00 LT, 13.00 PL, 15.00 LT
Sausio 1 d. Švč. M. Marijos, Dievo Gimdytojos, iškilmės Mišios: 11.00 LT, 13.00 PL, 17.00 PL, 18.00 LT

Vilniaus Šv. Kryžiaus
Gruodžio 24 d. Piemenėlių Mišios: 19.00 LT
Gruodžio 25 d. Šv. Kalėdų Mišios: 11.00 LT
Gruodžio 26 d. Šv. Kalėdų II d. Mišios: 11.00 LT
Gruodžio 31 d. Kalendorinių metų pabaigos Mišios: 11.00 LT
Sausio 1 d. Švč. M. Marijos, Dievo Gimdytojos, iškilmės Mišios: 11.00 LT

Vilniaus Šv. Onos 
Gruodžio 24 d. Piemenėlių Mišios: 10.00 LT
Gruodžio 25 d. Šv. Kalėdų Mišios: 10.00 LT
Gruodžio 26 d. Šv. Kalėdų II d. Mišios: 10.00 LT

Vilnius Šv. Pranciškaus Asyžiečio
Gruodžio 24 d. Piemenėlių Mišios: 21.00 LT
Gruodžio 25 d. Šv. Kalėdų Mišios: 9.00 EN, 10.30 LT, 13.00 LT, 17.00 LT
Gruodžio 26 d. Šv. Kalėdų II d. Mišios: 10.30 LT, 17.00 LT
Gruodžio 31 d. Kalendorinių metų pabaigos Mišios: 9.00 EN, 10.30 LT, 13.00 LT, 17.00 LT, 23.00 LT
Sausio 1 d. Švč. M. Marijos, Dievo Gimdytojos, iškilmės Mišios: 10.30 LT, 17.00 LT

Vilnius Šventosios Dvasios
Gruodžio 24 d. Piemenėlių Mišios: 21.00 PL
Gruodžio 25 d. Šv. Kalėdų Mišios: 8.00 9.00 10.30..12.00.13.30.18.00 PL
Gruodžio 26 d. Šv. Kalėdų II d. Mišios: 10.30 15.00 18.00 PL
Gruodžio 31 d. Kalendorinių metų pabaigos Mišios: 18.00 PL
Sausio 1 d. Švč. M. Marijos, Dievo Gimdytojos, iškilmės Mišios: 10.30 15.00 18.00 PL

Vilniaus Visų Šventųjų parapija
Gruodžio 24 d. Piemenėlių Mišios: 18.00 PL, 20.00 LT
Gruodžio 25 d. Šv. Kalėdų Mišios: 9.00 LT, 10.30 PL, 12.00 LT
Gruodžio 26 d. Šv. Kalėdų II d. Mišios: 10,30 PL, 12.00 LT
Gruodžio 31 d. Kalendorinių metų pabaigos Mišios: 9.00 LT, 10.30 PL, 12.00 LT
Sausio 1 d. Švč. M. Marijos, Dievo Gimdytojos, iškilmės Mišios: 10.30 PL, 12.00 LT

Vilniaus II dekanatas

Kristaus Prisikėlimo koplyčia (Respublikinėje Vilniaus universitetinėje ligoninėje) 
Gruodžio 24 d. Piemenėlių Mišios: 11.00 LT
Gruodžio 25 d. Šv. Kalėdų Mišios: 11.00 LT
Gruodžio 26 d. Šv. Kalėdų II d. Mišios: 15.00 LT
Gruodžio 31 d. Kalendorinių metų pabaigos Mišios: 11.00 LT
Sausio 1 d. Švč. M. Marijos, Dievo Gimdytojos, iškilmės Mišios: 15.00 LT

Vilniaus šv. Jono Pauliaus II
Gruodžio 24 d. Piemenėlių Mišios: 18.00 PL, 20.00 LT
Gruodžio 25 d. Šv. Kalėdų Mišios: 8.30 PL,10.30 LT, 12.30 PL/LT Avižieniuose
Gruodžio 26 d. Šv. Kalėdų II d. Mišios: 10.30 LT, 12.30 PL
Gruodžio 31 d. Kalendorinių metų pabaigos Mišios: 10.30 LT, 12.30 PL
Sausio 1 d. Švč. M. Marijos, Dievo Gimdytojos, iškilmės Mišios: 10.30 LT, 12.30 PL

Vilniaus Šv. Juozapo (Pilaitės)
Gruodžio 24 d. Piemenėlių Mišios: 20.00 PL; 22.00 LT
Gruodžio 25 d. Šv. Kalėdų Mišios: 08.30 LT; 10.00 PL; 11.30 LT; 13.00 PL
Gruodžio 26 d. Šv. Kalėdų II d. Mišios: 10.00 PL; 11.30 LT
Gruodžio 31 d. Kalendorinių metų pabaigos Mišios: 8.00-14.00 Švč. Sakramento adoracija; 8.30 LT; 10.00 PL; 11.30 LT; 13.00 PL
Sausio 1 d. Švč. M. Marijos, Dievo Gimdytojos, iškilmės Mišios: 10.00 PL; 11.30 LT

Vilniaus Dievo Apvaizdos
Gruodžio 24 d. Piemenėlių Mišios: 20.00 PL, 21.00 LT.
Gruodžio 25 d. Šv. Kalėdų Mišios: 8.30 PL, 10.00 LT, 11.30 LT, 13.00.
Gruodžio 26 d. Šv. Kalėdų II d. Mišios: 8.30 PL, 10.00 LT, 11.30 LT, 13.00.
Gruodžio 31 d. Kalendorinių metų pabaigos Mišios: 8.30 PL, 10.00 LT, 11.30 LT, 13.00.
Sausio 1 d. Švč. M. Marijos, Dievo Gimdytojos, iškilmės Mišios: 8.30 PL, 10.00 LT, 11.30 LT, 13.00.

Vilniaus Šv. Jono Bosko
Gruodžio 24 d. Piemenėlių Mišios: 21.00 LT, 23.00 PL (kitos Mišios 12/24. 08.00 LT, 09.30 PL, 11.00 LT, 13.00 PL)
Gruodžio 25 d. Šv. Kalėdų Mišios: 08.00 LT, 09.30 PL, 11.00 LT, 13.00 PL, 17.00 IT (italų k.), 19.00 LT
Gruodžio 26 d. Šv. Kalėdų II d. Mišios: 08.00 LT, 09.30 PL, 11.00 LT, 13.00 PL, 19.00 LT
Gruodžio 31 d. Kalendorinių metų pabaigos Mišios: 08.00 LT, 09.30 PL, 11.00 LT, 13.00 PL (Te Deum), 15.00 LT, 19.00 LT (Te Deum)
Sausio 1 d. Švč. M. Marijos, Dievo Gimdytojos, iškilmės Mišios: 08.00 LT, 09.30 PL, 11.00 LT, 13.00 PL, 19.00 LT

Vilniaus Šv. arkangelo Rapolo
Gruodžio 24 d. Piemenėlių Mišios: 20.00 LT, 22.00 PL
Gruodžio 25 d. Šv. Kalėdų Mišios: 7.00 LT, 8.00 PL, 9.00 PL, 10.30 LT, 11.30 LT, 13.00 PL, 17.00 LT, 18.00 PL
Gruodžio 26 d. Šv. Kalėdų II d. Mišios: 7.00 LT, 8.00 PL, 9.00 PL, 10.30 LT, 11.30 LT, 13.00 PL, 17.00 LT, 18.00 PL
Gruodžio 31 d. Kalendorinių metų pabaigos Mišios: 17.00 LT, 18.00 PL
Sausio 1 d. Švč. M. Marijos, Dievo Gimdytojos, iškilmės Mišios: 9.00 PL, 10.30 LT, 11.30 LT, 13.00 PL, 17.00 LT, 18.00 PL

Vilniaus Pal. Jurgio Matulaičio
Gruodžio 24 d. Piemenėlių Mišios: 20.00 PL, 22.00 LT
Gruodžio 25 d. Šv. Kalėdų Mišios: 8.00 PL, 10.00 LT, 12.00 LT, 14. 00 PL
Gruodžio 26 d. Šv. Kalėdų II d. Mišios: 8.00 PL, 10.00 LT, 12.00 LT, 14. 00 PL
Gruodžio 31 d. Kalendorinių metų pabaigos Mišios: 18.30 LT
Sausio 1 d. Švč. M. Marijos, Dievo Gimdytojos, iškilmės Mišios: 8.00 PL, 10.00 LT, 12.00 LT, 14. 00 PL

Kalvarijų dekanatas

Dievo Gailestingumo koplyčia Santaros klinikose
Gruodžio 24 d. Piemenėlių Mišios: 18.00 LT
Gruodžio 25 d. Šv. Kalėdų Mišios: 11.00 LT
Gruodžio 26 d. Šv. Kalėdų II d. Mišios: 11.00 LT
Gruodžio 31 d. Kalendorinių metų pabaigos Mišios: 11.00 LT
Sausio 1 d. Švč. M. Marijos, Dievo Gimdytojos, iškilmės Mišios: 11.00 LT

Vilniaus Šv. Kryžiaus Atradimo (Kalvarijos)
Gruodžio 24 d. Piemenėlių Mišios: 19.00 PL, 21.00 LT
Gruodžio 25 d. Šv. Kalėdų Mišios: 7.00 PL, 9.30 PL, 10.30 LT, 12.00 LT, 13.30 PL, 16.00 LT
Gruodžio 26 d. Šv. Kalėdų II d. Mišios: 9.00 PL, 10.30 LT, 12.00 LT, 13.30 PL
Gruodžio 31 d. Kalendorinių metų pabaigos Mišios: 23.00 LT-PL
Sausio 1 d. Švč. M. Marijos, Dievo Gimdytojos, iškilmės Mišios: 9.00 PL, 12.00 LT, 13.30 PL, 16.00 LT

Naujosios Vilnios dekanatas

Vilniaus (Naujosios Vilnios) šv. Kazimiero
Gruodžio 24 d. Piemenėlių Mišios: 16.00 LT ir 18.00 PL
Gruodžio 25 d. Šv. Kalėdų Mišios: 9.00 PL, 11.00 LT, 13.00 PL
Gruodžio 26 d. Šv. Kalėdų II d. Mišios: 9.00 PL, 11.00 LT, 13.00 PL
Gruodžio 31 d. Kalendorinių metų pabaigos Mišios: 10.00 PL, 11.00 LT
Sausio 1 d. Švč. M. Marijos, Dievo Gimdytojos, iškilmės Mišios: 9.00 pl, 11.00 LT, 13.00 PL

Pavilnio Kristaus Karaliaus ir šv. Kūdikėlio Jėzaus Terėsės
Gruodžio 24 d. Piemenėlių Mišios: 16.00 LT, 18.00 PL
Gruodžio 25 d. Šv. Kalėdų Mišios: 9.00 PL, 11.00 LT, 13.OO PL
Gruodžio 26 d. Šv. Kalėdų II d. Mišios: 9.00 PL, 11.00 LT
Gruodžio 31 d. Kalendorinių metų pabaigos Mišios: 9.00 PL,11.00 LT, 13.00 PL
Sausio 1 d. Švč. M. Marijos, Dievo Gimdytojos, iškilmės Mišios: 9.00 PL, 11.00 LT

Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko
Gruodžio 24 d. Piemenėlių Mišios: 19.30 LT, 21.00 PL
Gruodžio 25 d. Šv. Kalėdų Mišios: 10.00 PL, 11.30 LT
Gruodžio 26 d. Šv. Kalėdų II d. Mišios: 10.00 PL, 11.30 LT
Gruodžio 31 d. Kalendorinių metų pabaigos Mišios: 10.00 PL, 11.30 LT
Sausio 1 d. Švč. M. Marijos, Dievo Gimdytojos, iškilmės Mišios: 10.00 PL, 11.30 LT

Trakų dekanatas

Grigiškių Šventosios Dvasios 
Gruodžio 24 d. Piemenėlių Mišios: 18.00 LT, 20.00 PL
Gruodžio 25 d. Šv. Kalėdų Mišios: 10.00 LT, 12.00 PL
Gruodžio 26 d. Šv. Kalėdų II d. Mišios: 10.00 LT, 12.00 PL
Gruodžio 31 d. Kalendorinių metų pabaigos Mišios: 10.00 LT, 12.00 PL, 14.00 LT
Sausio 1 d. Švč. M. Marijos, Dievo Gimdytojos, iškilmės Mišios: 10.00. LT, 12.00 PL

Informacija pateikiama pagal dekanatus

Ignalinos dekanatas

Ignalinos Švč. Mergelės Marijos gimimo
Gruodžio 24 d. Piemenėlių Mišios: 20.00 LT
Gruodžio 25 d. Šv. Kalėdų Mišios: 10.00 LT 12.00 LT
Gruodžio 26 d. Šv. Kalėdų II d. Mišios: 10.00 LT
Gruodžio 31 d. Kalendorinių metų pabaigos Mišios: 10.00 LT 12.00 LT
Sausio 1 d. Švč. M. Marijos, Dievo Gimdytojos, iškilmės Mišios: 12.00 LT

Kalvarijų dekanatas

Eitminiškių Šv. Antano Paduviečio
Gruodžio 24 d. Piemenėlių Mišios: 19.00 PL
Gruodžio 25 d. Šv. Kalėdų Mišios: 9.00 PL
Gruodžio 26 d. Šv. Kalėdų II d. Mišios: 9.00 PL
Gruodžio 31 d. Kalendorinių metų pabaigos Mišios: 9.00 PL
Sausio 1 d. Švč. M. Marijos, Dievo Gimdytojos, iškilmės Mišios: 9.00 PL

Maišiagalos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų
Gruodžio 24 d. Piemenėlių Mišios: 19.00 LT, 21.00 PL
Gruodžio 25 d. Šv. Kalėdų Mišios: 11.00 PL, 13.00 LT
Gruodžio 26 d. Šv. Kalėdų II d. Mišios: 11.00 PL, 13.00 LT
Gruodžio 31 d. Kalendorinių metų pabaigos Mišios: 11.00 PL, 13.00 LT
Sausio 1 d. Švč. M. Marijos, Dievo Gimdytojos, iškilmės Mišios: 11.00 PL, 13.00 LT

Paberžės Švč. Jėzaus Širdies 
Gruodžio 24 d. Piemenėlių Mišios: 21.00 PL/LT
Gruodžio 25 d. Šv. Kalėdų Mišios: 10.45 LT, 12.15 PL
Gruodžio 26 d. Šv. Kalėdų II d. Mišios: 10.45 LT, 12.15 PL
Gruodžio 31 d. Kalendorinių metų pabaigos Mišios: 10.45 LT, 12.15 PL
Sausio 1 d. Švč. M. Marijos, Dievo Gimdytojos, iškilmės Mišios: 10.45 LT, 12.15 PL

Sudervės Švč. Trejybės
Gruodžio 24 d. Piemenėlių Mišios: 20.00 LT/PL
Gruodžio 25 d. Šv. Kalėdų Mišios: 11.30 PL, 13.00 LT
Gruodžio 26 d. Šv. Kalėdų II d. Mišios: 11.30 PL, 13.00 LT
Gruodžio 31 d. Kalendorinių metų pabaigos Mišios: 11.30 PL, 13.00 LT
Sausio 1 d. Švč. M. Marijos, Dievo Gimdytojos, iškilmės Mišios: 11.30 PL, 13.00 LT

Šilėnų Švč. Mergelės Marijos
Gruodžio 24 d. Piemenėlių Mišios: 18.00 PL
Gruodžio 25 d. Šv. Kalėdų Mišios: 9.30 PL
Gruodžio 26 d. Šv. Kalėdų II d. Mišios: 9.30 PL
Gruodžio 31 d. Kalendorinių metų pabaigos Mišios: 9.30 PL
Sausio 1 d. Švč. M. Marijos, Dievo Gimdytojos, iškilmės Mišios: 9.30 PL

Naujosios Vilnios dekanatas

Balingrado Dievo Apvaizdos 
Gruodžio 24 d. Piemenėlių Mišios: 18.00 PL
Gruodžio 25 d. Šv. Kalėdų Mišios: 9.30 PL
Gruodžio 26 d. Šv. Kalėdų II d. Mišios: 9.30 PL
Gruodžio 31 d. Kalendorinių metų pabaigos Mišios: 9.30 PL
Sausio 1 d. Švč. M. Marijos, Dievo Gimdytojos, iškilmės Mišios: 12.30 PL

Buivydžių Šv. Jurgio
Gruodžio 24 d. Piemenėlių Mišios: 19.30 PL
Gruodžio 25 d. Šv. Kalėdų Mišios: 11.00 PL
Gruodžio 26 d. Šv. Kalėdų II d. Mišios: 11.00 PL
Gruodžio 31 d. Kalendorinių metų pabaigos Mišios: 11.00
Sausio 1 d. Švč. M. Marijos, Dievo Gimdytojos, iškilmės Mišios: 11.00

Juodšilių Pal. Mykolo Sopočkos
Gruodžio 24 d. Piemenėlių Mišios: 19.00 PL, 21.00 LT
Gruodžio 25 d. Šv. Kalėdų Mišios: 10.00 LT, 12.00 PL
Gruodžio 26 d. Šv. Kalėdų II d. Mišios: 10.00 LT, 12.00 PL
Gruodžio 31 d. Kalendorinių metų pabaigos Mišios: 10.00 Lt, 12.00 PL
Sausio 1 d. Švč. M. Marijos, Dievo Gimdytojos, iškilmės Mišios: 12.00 LT/PL

Kenos Švč. Aušros Vartų Dievo Motinos
Gruodžio 24 d. Piemenėlių Mišios: 19.00 PL
Gruodžio 25 d. Šv. Kalėdų Mišios: 10.30 PL
Gruodžio 26 d. Šv. Kalėdų II d. Mišios: 10.30 PL
Gruodžio 31 d. Kalendorinių metų pabaigos Mišios: 10.30 PL
Sausio 1 d. Švč. M. Marijos, Dievo Gimdytojos, iškilmės Mišios: 10.30 PL

Lavoriškių Šv. Jono Krikštytojo
Gruodžio 24 d. Piemenėlių Mišios: 21.00 PL
Gruodžio 25 d. Šv. Kalėdų Mišios: 12.00 PL
Gruodžio 26 d. Šv. Kalėdų II d. Mišios: 12.00 PL
Gruodžio 31 d. Kalendorinių metų pabaigos Mišios: 12.00 PL
Sausio 1 d. Švč. M. Marijos, Dievo Gimdytojos, iškilmės Mišios: 12.00 PL

Medininkų Švč. Trejybės ir šv. Kazimiero
Gruodžio 24 d. Piemenėlių Mišios: 9.00 PL, 12.00PL, 22.00 PL
Gruodžio 25 d. Šv. Kalėdų Mišios: 9.00 PL, 10.30 PL, 12.00 PL
Gruodžio 26 d. Šv. Kalėdų II d. Mišios: 9.00 PL, 10.30 PL, 12.00 PL 
Gruodžio 31 d. Kalendorinių metų pabaigos Mišios: 9.00 PL, 12.00 PL 16.00 PL
Sausio 1 d. Švč. M. Marijos, Dievo Gimdytojos, iškilmės Mišios: 9.00 PL, 12.00 PL

Mickūnų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų 
Gruodžio 24 d. Piemenėlių Mišios: 21.00 PL ir LT
Gruodžio 25 d. Šv. Kalėdų Mišios: 9.00 PL, 11.00 PL, 12.30 LT
Gruodžio 26 d. Šv. Kalėdų II d. Mišios: 9.00 PL
Gruodžio 31 d. Kalendorinių metų pabaigos Mišios: 9.00 PL, 11.00 PL, 12.30 LT
Sausio 1 d. Švč. M. Marijos, Dievo Gimdytojos, iškilmės Mišios: 11.00 PL

Mostiškių Švč. Dievo Motinos Šeimų Globėjos koplyčia
Gruodžio 24 d. Piemenėlių Mišios: 17.00 PL
Gruodžio 25 d. Šv. Kalėdų Mišios: 9.00 PL
Gruodžio 26 d. Šv. Kalėdų II d. Mišios: 9.00 PL
Gruodžio 31 d. Kalendorinių metų pabaigos Mišios: 9.00 PL
Sausio 1 d. Švč. M. Marijos, Dievo Gimdytojos, iškilmės Mišios: 9.00 PL

Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko
Gruodžio 24 d. Piemenėlių Mišios: 19.30 LT, 21.00 PL
Gruodžio 25 d. Šv. Kalėdų Mišios: 10.00 PL, 11.30 LT
Gruodžio 26 d. Šv. Kalėdų II d. Mišios: 10.00 PL, 11.30 LT
Gruodžio 31 d. Kalendorinių metų pabaigos Mišios: 10.00 PL, 11.30 LT
Sausio 1 d. Švč. M. Marijos, Dievo Gimdytojos, iškilmės Mišios: 10.00 PL, 11.30 LT

Nemenčinės Šv. arkangelo Mykolo
Gruodžio 24 d. Piemenėlių Mišios: 20.30 LT, 22.00 PL
Gruodžio 25 d. Šv. Kalėdų Mišios: 9.00 PL, 10.30 PL, 12.00 LT
Gruodžio 26 d. Šv. Kalėdų II d. Mišios: 9.00 PL, 10.30 PL, 12.00 LT
Gruodžio 31 d. Kalendorinių metų pabaigos Mišios: 9.00 Pl, 10.30 PL, 12.00 LT
Sausio 1 d. Švč. M. Marijos, Dievo Gimdytojos, iškilmės Mišios: 10.30 PL, 12.00 LT

Sužionių Šv. Felikso Valua
Gruodžio 24 d. Piemenėlių Mišios: 19.00 PL
Gruodžio 25 d. Šv. Kalėdų Mišios: 12.00 PL
Gruodžio 26 d. Šv. Kalėdų II d. Mišios: 12.00 PL
Gruodžio 31 d. Kalendorinių metų pabaigos Mišios: 12.00 PL
Sausio 1 d. Švč. M. Marijos, Dievo Gimdytojos, iškilmės Mišios: 12.00 PL

Šalčininkų dekanatas

Jašiūnų šv. Onos 
Gruodžio 24 d. Piemenėlių Mišios: 20.00 PL/LT
Gruodžio 25 d. Šv. Kalėdų Mišios: 9.30 LT, 11.00 PL
Gruodžio 26 d. Šv. Kalėdų II d. Mišios: 11.00 PL
Gruodžio 31 d. Kalendorinių metų pabaigos Mišios: 9.30 LT, 11.00 PL
Sausio 1 d. Švč. M. Marijos, Dievo Gimdytojos, iškilmės Mišios: 12.00 PL

Rūdninkų Švč. Trejybės
Gruodžio 24 d. Piemenėlių Mišios: 20.00 PL, 22.00 LT
Gruodžio 25 d. Šv. Kalėdų Mišios: 9.00 LT, 10.45 PL
Gruodžio 26 d. Šv. Kalėdų II d. Mišios: 10.45 PL
Gruodžio 31 d. Kalendorinių metų pabaigos Mišios: 9.00 LT, 10.45 PL, 18.00 PL
Sausio 1 d. Švč. M. Marijos, Dievo Gimdytojos, iškilmės Mišios: 9.00 LT, 10.45 PL

Švenčionių dekanatas

Adutiškio Švč. M. Marijos Škaplierinės 
Gruodžio 24 d. Piemenėlių Mišios: 11.00 LT, 20.00 LT
Gruodžio 25 d. Šv. Kalėdų Mišios: 11.00 LT
Gruodžio 26 d. Šv. Kalėdų II d. Mišios: 11.00 LT
Gruodžio 31 d. Kalendorinių metų pabaigos Mišios: 11.00 LT, 20.00 LT
Sausio 1 d. Švč. M. Marijos, Dievo Gimdytojos, iškilmės Mišios: 11.00 LT

Svirkų koplyčioje (Adutiškio parapija)
Gruodžio 24 d. Piemenėlių Mišios: 15.00 LT
Gruodžio 25 d. Šv. Kalėdų Mišios: 15.00 LT
Gruodžio 26 d. Šv. Kalėdų II d. Mišios: 15.00 LT
Gruodžio 31 d. Kalendorinių metų pabaigos Mišios: 15.00 LT
Sausio 1 d. Švč. M. Marijos, Dievo Gimdytojos, iškilmės Mišios: 15.00 LT

Švenčionių Visų Šventųjų
Gruodžio 24 d. Piemenėlių Mišios: 19.00 LT-PL
Gruodžio 25 d. Šv. Kalėdų Mišios: 10.00 PL, 12.00 LT
Gruodžio 26 d. Šv. Kalėdų II d. Mišios: 10.00 PL, 12.00 LT
Gruodžio 31 d. Kalendorinių metų pabaigos Mišios: 10.00 PL, 12.00 LT
Sausio 1 d. Švč. M. Marijos, Dievo Gimdytojos, iškilmės Mišios: 10.00 PL, 12.00 LT

Reškutėnų Šv. Izidoriaus
Gruodžio 25 d. Šv. Kalėdų Mišios: 8.30 LT
Gruodžio 26 d. Šv. Kalėdų II d. Mišios: 8.30 LT
Gruodžio 31 d. Kalendorinių metų pabaigos Mišios: 8.30 LT
Sausio 1 d. Švč. M. Marijos, Dievo Gimdytojos, iškilmės Mišios: 8.30 LT

Trakų dekanatas

Grigiškių Šventosios Dvasios 
Gruodžio 24 d. Piemenėlių Mišios: 18.00 LT, 20.00 PL
Gruodžio 25 d. Šv. Kalėdų Mišios: 10.00 LT, 12.00 PL
Gruodžio 26 d. Šv. Kalėdų II d. Mišios: 10.00 LT, 12.00 PL
Gruodžio 31 d. Kalendorinių metų pabaigos Mišios: 10.00 LT, 12.00 PL, 14.00 LT
Sausio 1 d. Švč. M. Marijos, Dievo Gimdytojos, iškilmės Mišios: 10.00. LT, 12.00 PL

Lentvario Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai
Gruodžio 24 d. Piemenėlių Mišios: 18.00 LT, 20.00 PL
Gruodžio 25 d. Šv. Kalėdų Mišios: 10.00 PL, 12.00 LT
Gruodžio 26 d. Šv. Kalėdų II d. Mišios: 10.00 PL, 12.00 LT
Gruodžio 31 d. Kalendorinių metų pabaigos Mišios: 10.00 PL, 12.00 LT
Sausio 1 d. Švč. M. Marijos, Dievo Gimdytojos, iškilmės Mišios: 10.00 PL, 12.00 LT

Rykantų Švč. Trejybės
Gruodžio 24 d. Piemenėlių Mišios: 18.00 LT/PL
Gruodžio 25 d. Šv. Kalėdų Mišios: 8.30 LT/PL
Gruodžio 26 d. Šv. Kalėdų II d. Mišios: 8.30 LT/ PL
Gruodžio 31 d. Kalendorinių metų pabaigos Mišios: 8.30 LT/PL\

Senųjų Trakų Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai ir Šv. Benedikto
Gruodžio 24 d. Piemenėlių Mišios: 18.00 LT, 19.00 PL
Gruodžio 25 d. Šv. Kalėdų Mišios: 9.30 LT, 11.00 PL
Gruodžio 31 d. Kalendorinių metų pabaigos Mišios: 9.30 LT, 11.00 PL
Sausio 1 d. Švč. M. Marijos, Dievo Gimdytojos, iškilmės Mišios: 9.30 LT, 11.00 PL

Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo
Gruodžio 24 d. Piemenėlių Mišios: 17.00 PL, 19.00 LT
Gruodžio 25 d. Šv. Kalėdų Mišios: 10.00 PL, 12.00 LT
Gruodžio 26 d. Šv. Kalėdų II d. Mišios: 10.00 PL, 12.00 LT
Gruodžio 31 d. Kalendorinių metų pabaigos Mišios: 10.00 PL, 12.00 LT
Sausio 1 d. Švč. M. Marijos, Dievo Gimdytojos, iškilmės Mišios: 10.00 PL, 12.00 LT

Trakų Vokės Švč. Mergelės Marijos koplyčia
Gruodžio 24 d. Piemenėlių Mišios: 18.00 PL, 20.00 LT
Gruodžio 25 d. Šv. Kalėdų Mišios: 8.30 PL
Gruodžio 31 d. Kalendorinių metų pabaigos Mišios: 8.30 LT

Varėnos dekanatas

Druskininkų Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės
Gruodžio 24 d. Piemenėlių Mišios: 20.00 LT
Gruodžio 25 d. Šv. Kalėdų Mišios: 9.00,10.30 PL, 12.00, 18.00
Gruodžio 26 d. Šv. Kalėdų II d. Mišios: 10.30 PL, 12.00 18.00
Gruodžio 31 d. Kalendorinių metų pabaigos Mišios: 9.00, 10.30 PL, 12.00, 18.00
Sausio 1 d. Švč. M. Marijos, Dievo Gimdytojos, iškilmės Mišios: 10.30 PL, 12.00, 18.00

Druskininkų (Ratnyčios) Šv. apaštalo Baltramiejaus
Gruodžio 24 d. Piemenėlių Mišios: 21.00 LT
Gruodžio 25 d. Šv. Kalėdų Mišios: 10.00 LT, 12.30 LT
Gruodžio 26 d. Šv. Kalėdų II d. Mišios: 10.00 LT
Gruodžio 31 d. Kalendorinių metų pabaigos Mišios: 10.00 LT, 12.30 LT
Sausio 1 d. Švč. M. Marijos, Dievo Gimdytojos, iškilmės Mišios: 10.00 LT

Dubičių Švč. Jėzaus Širdies
Gruodžio 24 d. Piemenėlių Mišios: 19.00 LT
Gruodžio 25 d. Šv. Kalėdų Mišios: 11.00 LT
Gruodžio 26 d. Šv. Kalėdų II d. Mišios: 11.00 LT
Gruodžio 31 d. Kalendorinių metų pabaigos Mišios: 11.00 LT
Sausio 1 d. Švč. M. Marijos, Dievo Gimdytojos, iškilmės Mišios: 11.00 LT

Kabelių Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų
Gruodžio 25 d. Šv. Kalėdų Mišios: 12.00 LT
Gruodžio 26 d. Šv. Kalėdų II d. Mišios: 12.00 LT
Gruodžio 31 d. Kalendorinių metų pabaigos Mišios: 12.00 LT
Sausio 1 d. Švč. M. Marijos, Dievo Gimdytojos, iškilmės Mišios: 12.00 LT

Kalesninkų Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo
Gruodžio 24 d. Piemenėlių Mišios: 20.00 PL ir LT
Gruodžio 25 d. Šv. Kalėdų Mišios: 10.00 LT, 12.00 PL
Gruodžio 26 d. Šv. Kalėdų II d. Mišios: 10.00 LT, 12.00 PL
Gruodžio 31 d. Kalendorinių metų pabaigos Mišios: 10.00 LT, 12.00 PL
Sausio 1 d. Švč. M. Marijos, Dievo Gimdytojos, iškilmės Mišios: 12.00 PL

Marcinkonių Šv. apaštalų Simono ir Judo Tado
Gruodžio 24 d. Piemenėlių Mišios: 20.00 LT
Gruodžio 25 d. Šv. Kalėdų Mišios: 10.00 LT
Gruodžio 26 d. Šv. Kalėdų II d. Mišios: 10.00 LT
Gruodžio 31 d. Kalendorinių metų pabaigos Mišios: 10.00 LT
Sausio 1 d. Švč. M. Marijos, Dievo Gimdytojos, iškilmės Mišios: 10.00 LT

Rudnios Švč. M. Marijos Nuolatinės Globėjos
Gruodžio 25 d. Šv. Kalėdų Mišios: 13.00 LT

Varėnos Šv. arkangelo Mykolo
Gruodžio 24 d. Piemenėlių Mišios: 20.00 LT
Gruodžio 25 d. Šv. Kalėdų Mišios: 9.00 ir 11.00 LT
Gruodžio 26 d. Šv. Kalėdų II d. Mišios: 11.00 LT
Gruodžio 31 d. Kalendorinių metų pabaigos Mišios: 9.00 ir 11.00 LT
Sausio 1 d. Švč. M. Marijos, Dievo Gimdytojos, iškilmės Mišios: 11.00 LT

Valkininkų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo
Gruodžio 24 d. Piemenėlių Mišios: 20.00 LT
Gruodžio 25 d. Šv. Kalėdų Mišios: 10.00 LT
Gruodžio 26 d. Šv. Kalėdų II d. Mišios: 10.00 LT
Gruodžio 31 d. Kalendorinių metų pabaigos Mišios: 12.00 LT
Sausio 1 d. Švč. M. Marijos, Dievo Gimdytojos, iškilmės Mišios: 10.00 LT

Najųjų Valkininkų koplyčia
Gruodžio 25 d. Šv. Kalėdų Mišios: 9.00 LT
Gruodžio 31 d. Kalendorinių metų pabaigos Mišios: 9.00 LT
Sausio 1 d. Švč. M. Marijos, Dievo Gimdytojos, iškilmės Mišios: 9.00 LT