Ekumeninės pamaldos už žuvusiuosius karuose ir konfliktuose

2015 m. gegužės 8 d. minėjome Antrojo pasaulinio karo pabaigos Europoje 70-ųjų metinių sukaktį. Vilniaus Šv. Jono Krikštytojo ir Šv. Jono apaštalo ir evangelisto bažnyčioje prisiminti žuvusiuosius šiame kare rinkomės į ekumenines pamaldas. Joms vadovavo Lietuvos kariuomenės apaštalinis administratorius, Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas, o drauge meldėsi apaštališkasis nuncijus Lietuvai, Latvijai ir Estijai arkivyskupas Pedro López Quintana, Lietuvos stačiatikių bažnyčios kun. Vladimiras Seliavko ir kun. Maksimas Krutolevič, Vilniaus Švč. Trejybės graikų apeigų katalikų bažnyčios kun. Petro Pavlo Jachimec, OSBM, vyriausiasis Lietuvos kariuomenės kapelionas plk. ltn. Rimas Venckus ir vyresnysis kapelionas mjr. Remigijus Butkevičius.

Visas tekstas: http://www.ordinariatas.lt/