VA Carito kunigų grupė pasipildė trimis naujais nariais

Balandžio 21-22 dienomis susirinko Vilniaus arkivyskupijos kunigų Carito grupė. Visų džiaugsmui prie grupės prisijungė trys nauji kunigai. Kunigas Jurgis Vitkovski pasidalino įspūdžiais iš viešnagės Osnabruko vyskupijos Carite Vokietijoje. Jį ypač sužavėjo Carito drabužių parduotuvė, kur galima ne tik nusipirkti tvarkingų ir kokybiškų rūbų už mažą kainą, bet ir yra  sukurtos darbo vietos dviem dešimtims žmonių. Taip pat, pasak kun. Jurgio, jam patiko tarnystė parapijos Carite – sunkumus išgyvenančių žmonių konsultavimas, planuojant kartu su jais jų finansus – pajamas ir išlaidas.

Atviroje erdvėje kunigai ir Carito kolegos kėlė ir kartu svarstė šiuos klausimus:

Lodorius ar Lozorius?

Kaip įdarbinti parapijos pastoracijos tarybą?

Kaip įjungti jaunimą į karitatyvinę veiklą?

Kas yra mūsų arkivyskupijos pastoracijos centre?

Kaip paskatinti kunigus prisiimti atsakomybę už karitatyvinę pastoraciją?

Ar gali burti bendruomenę asmuo (kunigas ar pasaulietis), pats neturėjęs bendruomeninės patirties?

Kitas susitikimas planuojamas rugsėjo mėnesį.

 

Vilniaus arkivyskupijos Carito informacija